Bedrijventerrein Veluwsekant (Foto: aangeleverd)
Bedrijventerrein Veluwsekant (Foto: aangeleverd)

Bedrijventerreinen in Almere en de kracht van georganiseerd vermogen

Partnernieuws

Almere beschikt over 31 bedrijventerreinen; allen met hun eigen omvang, karakter en dynamiek. Het verschil in aard van deze terreinen is het gevolg van ligging, inrichting, bestemmingsplan, infrastructuur, kwaliteit openbare ruimte en functiemenging. Het ondernemend vermogen in Almere is aanzienlijk; daar kunnen we met z’n allen trots op zijn.

Uniek

De hoeveelheid bedrijventerreinen maakt de situatie in Almere uniek, maar daardoor ook complex. Almere is een snelgroeiende stad en daarbij ontstaat bijbehorende problematiek. Deze algehele problematiek vergt bijzonder veel aandacht van het bestuurlijke gemeentelijke apparaat en het stadsbestuur. Voor de bedrijventerreinen en de ondernemingen die daarop zijn gevestigd geldt, dat zij bestuurlijk onder diverse afdelingen vallen, met ieder een aparte vertegenwoordiging in het college van bestuur. 

Een stad van deze omvang, met een grote diversiteit aan bedrijventerreinen, met zoveel uitdagingen en bestuurlijk verdeelde belangen vereist veel inspanning, afstemming en regie. Om de kwaliteit op het gebied van ‘Schoon, Heel en Veilig’ te behouden en te borgen voor de toekomst, is er georganiseerd vermogen nodig. 

Meer criminaliteit in verschillende vormen

In het verleden was actief cameratoezicht, in combinatie met surveillance, genoeg om de meer traditionele vorm van misdrijven en misdaad te voorkomen en op te lossen. We zien nu echter een verdere negatieve ontwikkeling op het gebied van criminaliteit in de vorm van ondermijning en cybercriminaliteit. Ontwikkelingen die niet alleen de SBBA, maar ook de deelnemers aan ons collectief op de bedrijventerreinen, dwingen zich te gaan richten op preventie van deze nieuwe ontwikkelingen. 

Direct gevolg voor de SBBA is, om onze dienstverlening meer data gedreven te gaan faciliteren en ook op het gebied van cybersecurity concrete handvaten en hulp te gaan bieden aan onze deelnemers. Waar criminaliteit zich professionaliseert, zullen wij in preventie uiteraard ook meer moeten gaan doen. Over de wijze waarop wij actief willen inspelen op deze ontwikkelingen, zullen wij u de komende maanden op de hoogte houden in Almere Zaken. 

Parkmanagement

Een ander alternatief waar we als SBBA, samen met de Gemeente Almere en VBA, gericht georganiseerd vermogen creëren, is ‘parkmanagement’. Ook over dit gezamenlijke operationele initiatief en de invulling daarvan, verwachten wij u in de volgende editie van Almere Zaken meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Er ligt een groot potentieel aan services en dienstverlening voor ons en we zullen daar gericht actie op ondernemen. Uiteraard kan dat niet zonder proactieve support van onze SBBA-deelnemers. Wij begrijpen dat ondernemers vooral bezig zijn met ondernemen, maar net als in uw eigen bedrijfsvoering is het goed om wat afstand te nemen en te bekijken wat er in de wereld om u heen gebeurt! 

Collectieve uitdaging

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van uitvoerend georganiseerd vermogen, maar vragen ook aan de ondernemers die op de bedrijventerreinen zijn gevestigd, hierin hun verantwoordelijkheid te nemen! 

De impact die deelnemers lokaal kunnen maken en realiseren, is bijzonder groot; dus sluit u aan en laat uw kennis, expertise en betrokkenheid voelen/horen via WVO’s, of organisaties als SBBA en VBA.

(Foto: aangeleverd)
Bedrijventerrein Sallandsekant (Foto: aangeleverd)
Bedrijventerrein De Vaart (Foto: aangeleverd)