Inge Kirsten: 'Toekomstige medewerkers werken waar zij wonen'
Inge Kirsten: 'Toekomstige medewerkers werken waar zij wonen' Fred Rotgans

Blik Op Je Toekomst brengt onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar

Bedrijfsprofiel

“Alle Almeerse bedrijven vertegenwoordigd met een profielpagina op het platform Blik Op Je Toekomst.” Dát is het ambitieuze doel van Inge Kirsten, voorzitter van de Decanenkring Flevoland* en stuwende kracht binnen het regionaal netwerk van loopbaanadviseurs en decanen. 

Toekomstige medewerkers gaan werken waar zij wonen


Met ruim 40 jaar ervaring in het onderwijs heeft Kirsten veel veranderingen in het vak meegemaakt. Wat in al die jaren echter ongewijzigd is gebleven, is het belang voor goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding - oftewel LOB. “Kennis, krachten en kwaliteiten inzetten om leerlingen op weg te helpen naar een succesvolle carrière.” Vanuit deze visie en mede dankzij de financiële impuls van Sterk Techniekonderwijs Almere, is het platform Blik Op Je Toekomst tot stand gekomen.

Blikopjetoekomst.nl

“Het platform ondersteunt enerzijds leerlingen en hun ouders bij het maken van een goede studie- of beroepskeuze. Anderzijds biedt het platform bedrijven en organisaties de gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met scholen, te participeren in LOB-activiteiten en bij te dragen aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven”, licht Kirsten toe. “Vanuit de Decanenkring Flevoland zijn we ervan overtuigd dat www.blikopjetoekomst.nl hét platform is waarmee talent binnen de regio kan worden behouden.”

Investeren in de toekomst

Kirsten is niet alleen decaan en docent op het Buitenhout College, maar is als zelfstandig ondernemer ook actief als loopbaancoach en trainer in het onderwijs. Zij en haar collega’s van de Decanenkring Flevoland vertegenwoordigen vmbo en mbo scholen uit de regio. Zij zetten zich dagelijks met passie in om ervoor te zorgen dat leerlingen passende keuzes maken en op de - voor hen - juiste plek terechtkomen. Met één been in het onderwijs en één been in het ondernemerschap heeft Kirsten tevens scherp voor ogen waarom een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs noodzakelijk is en hoe Blik Op Je Toekomst daar een sleutelrol in speelt. 

“Het belang van een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven wordt steeds relevanter. Voor het onderwijs is deze samenwerking van cruciaal om te kunnen hervormen en actualiseren, maar ook voor bedrijven is een goede relatie essentieel; met het oog op kwaliteit en continuïteit, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, arbeidscommunicatie en investeren in de toekomst.”

Kirsten vervolgt: “Bij het ontwikkelen van Blik Op Je Toekomst is gekeken naar de behoeftes van de verschillende doelgroepen die we met het platform bedienen: ‘Wat hebben zij nodig om goede keuzes te kunnen maken? Wat mist er nu nog?’ Met de input van mentoren en decanen, leerlingen, ouders, maar ook het bedrijfsleven geeft het platform invulling aan deze vragen: inzicht, overzicht en toegankelijkheid. En daarmee vormen we de schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Elkaar weten te vinden

Kirsten stelt dat voor een goede doorstroming van onderwijs naar arbeidsmarkt stappen gemaakt moeten worden. “De Decanenkring Flevoland streeft ernaar de regio te versterken.” Ze zegt hierover: “Het moet voor leerlingen eenvoudiger worden om een doorlopende leerlijn te volgen die leidt tot een succesvolle toetreding op de arbeidsmarkt. En dat kan alleen als wij, het onderwijs en het bedrijfsleven, actief en structureel kennis en informatie delen en bereid zijn om van elkaar te leren.” Kirsten geeft verder aan: “Met behulp van dit platform willen wij zichtbaarder zijn voor het bedrijfsleven en visa versa, zodat we elkaar beter weten te vinden.”

Ze spoort dan ook alle bedrijven in Almere en omstreken aan om een profielpagina aan te maken. “Het aanmaken van een profielpagina is kosteloos en laat zien hoeveel mogelijkheden we binnen de regio hebben. Voor bedrijven betekent een profielpagina op Blik Op Je Toekomst dat zij al in een vroegtijdig stadium bekendheid genereren onder leerlingen die deel gaan uitmaken van de Flevolandse arbeidsmarkt.” Om te vervolgen met de alleszeggende regionaal betrokken gedachte: “Jouw toekomstige medewerkers gaan werken waar zij wonen.”

Kijk voor meer informatie op www.blikopjetoekomst.nl of neem contact op met Guany Wassenaar, projectleider Blik Op Je Toekomst (tel. 06-54295845, guany@blikopjetoekomst.nl).

Decanenkring Flevoland

De Decanenkring Flevoland is regionaal netwerk, dat samenwerkt aan een goede doorstroming van vmbo-leerlingen naar het mbo, projecten ter ondersteuning aan dit doel en de gezamenlijke scholing van de decanen. De Decanenkring Flevoland komt circa acht keer per jaar bij elkaar. In de Decanenkring wordt samengewerkt met vmbo- en mbo-scholen uit Almere, Lelystad en Amsterdam. Volg de Decanenkring Flevoland via LinkedIn.