Contact

Uitgever
Rodi Media Midden Nederland B.V.
Transistorstraat 51-a, 1322 CK Almere
T: (036) 8 200 240
E-mail: info@almerezaken.nl

Redactie
T: (036) 8450027
E-mail: redactie@almerezaken.nl

Advertenties
T: (036) 8 200 240
E-mail: info@almerezaken.nl

Oplage 10.000

Oplage en verspreiding  

Verschijnt in een oplage van 10.000 exemplaren en heeft het hoogste business-to-business bereik van Almere. De uitgave wordt plano (niet gevouwen), geseald met adresdrager 6 x per jaar toegestuurd naar bedrijven in Almere t.a.v. de directie. Hiermee komt het magazine direct op het bureau van de beslisser te liggen. De kracht van Almere Zaken zit in de combinatie van het hoge bereik en beslissingsbevoegdheid van de lezers.

Gratis exemplaren worden ook via geselecteerde partners op afhaallocaties aangeboden. U kunt ook een digitaal exemplaar per email aanvragen via: info@almerezaken.nl


Wij zijn lid van
Afbeelding

Almere Zaken is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland BV. Almere Zaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVOG. Almere Zaken is geproduceerd onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCCM, Certificaatnummer SCCM-MZ:2011.01.02


Afbeelding


Heeft u een vraag of wilt u informatie ontvangen? 
Neem dan contact met ons op met behulp van dit formulierzoals omschreven in de privacyverklaringDISCLAIMER 

De informatie op de website van Almere Zaken wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Almere Zaken streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie. Almere Zaken kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/ of blijft. Bezoekers van de website van Almere Zaken kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Almere Zaken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Almere Zaken op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Almere Zaken. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website Almere Zaken wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.


PRIVACYVERKLARING

Bekijk hier onze privacyverklaring.