Disclaimer


De informatie op de website van Almere Zaken wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Almere Zaken streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie.


Almere Zaken kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/ of blijft. Bezoekers van de website van Almere Zaken kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Almere Zaken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Almere DEZE WEEK op de website gepubliceerde informatie.


Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Almere Zaken.


Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website Almere Zaken wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.