Jan Dekker, algemeen projectleider Sterk Techniekonderwijs Almere.
Jan Dekker, algemeen projectleider Sterk Techniekonderwijs Almere.

Samenwerking met bedrijfsleven Almere leidt tot sterker techniekonderwijs binnen de regio

Bedrijfsprofiel

In een stad die continu in ontwikkeling is, groeit de vraag naar goed technisch personeel en daarmee ook de behoefte aan goed en actueel technisch onderwijs. Door samen te werken met Sterk Techniekonderwijs (STO) kan het bedrijfsleven invloed uitoefenen op de inhoud en kwaliteit van het techniekonderwijs en zo zorgen voor een betere aansluiting van lesprogramma’s op de arbeidsmarkt. “In de nog relatief jonge, maar op alle vlakken groeiende stad Almere zit zoveel potentie. En vanuit de regeling Sterk Techniekonderwijs Almere zien we mogelijkheden om hier op een duurzame manier aan bij te dragen”, opent Jan Dekker, algemeen projectleider Sterk Techniekonderwijs Almere, zijn relaas.


Sterk Techniekonderwijs is een meerjarig stimuleringsproject vanuit het Ministerie van OCW, dat tot en met 2029 geld beschikbaar stelt om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te bieden. Uit de totale subsidiepot van 100 miljoen euro gaat 3,4 miljoen per vier kalenderjaren naar STO Almere. Dekker vervolgt: “Er zijn 78 regio’s in Nederland en Almere is daar een van. Aan de hand van vijf programmalijnen stimuleren wij de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zo organiseren we praktijkopdrachten, stages en gastlessen bij bedrijven. We richten tech labs en hotspots in en bieden keuzevakken, die aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt. Door dit uitgebreide aanbod kunnen leerlingen kennismaken mét en hun talenten ontdekken en ontwikkelen op het gebied van nieuwe technologieën en technieken. Daarnaast richten we ons ook op het professionaliseren van docenten en instructeurs op het terrein van techniek en technologie.”


Belangrijke taak

 
Het doel is om door middel van gericht techniekonderwijs, dat aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt meer leerlingen te inspireren tot een baan in de techniek. Maar daar is wel input voor nodig van het bedrijfsleven. “Het vmbo, mbo en het bedrijfsleven zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Bedrijven moeten toekomstinzichtelijk investeren en zich op leerlingen en studenten richten in de eigen regio. Talenten zitten vaak dicht om je heen. Begeleid ze in de markt,” stelt Dekker.

Dekker benadrukt, dat wij als maatschappij technische beroepen moeten waarderen en koesteren. “We zijn afhankelijk van technische beroepen, omdat ze ons helpen om problemen op te lossen, innovaties te creëren en de kwaliteit van het leven verbeteren. Ze zijn van belang voor de economie en de digitalisering binnen de samenleving. Deze technische beroepen zien we door de grote impact die ze hebben ook terug in zorg en welzijn en in oplossingen gericht op bijvoorbeeld milieu en klimaat.”

Wel ziet Dekker, dat er met de beeldvorming over deze sector nog een slag gemaakt moet worden. “Als bedrijf ben je simpelweg medeverantwoordelijk voor de toekomstige kwaliteit van je mensen en de mensen bepalen het succes van je bedrijf. Om de sector aantrekkelijk te maken voor zowel leerlingen als opvoeders moeten bedrijfsleven en onderwijs meer samenwerken. Wij moeten gezamenlijk inzetten op het enthousiasmeren van mensen en het verbreden van kennis over deze prachtige sector. Werken in de techniek is zoveel meer dan het boutje en moertje. Denk ook aan de energietransitie, klimaattechnologie, drones, robotica en domotica.”

Sterk Techniekonderwijs Almere meent dit te kunnen bewerkstelligen door onder meer de inzet van gastdocenten uit het bedrijfsleven op scholen, het stimuleren van werkbezoeken van leerlingen naar bedrijven of door docenten stages of kennissessies te laten volgen binnen de sector. Maar bovenal door met elkaar in gesprek te blijven.

Duurzame gesprekspartner

 
Sterk Techniekonderwijs Almere maakt zich tot een duurzame gesprekspartner door een regionaal projectteam te vormen met zeven vmbo-scholen (Aeres VMBO Almere, Arte College, Buitenhout College, Echnaton, De Meergronden, Nautilus College en Stad College) en het ROC van Flevoland. Dekker meent: “Binnen het projectteam werken wij intensief samen om techniekonderwijs naar een hoger niveau te tillen en toegankelijk te maken. In de ontwikkeling van de lessen, keuzevakken en projecten streven we naar nog meer samenwerking met het technische bedrijfsleven. Als bedrijf ben je simpelweg medeverantwoordelijk voor de toekomstige kwaliteit van je mensen en de mensen bepalen het succes van je bedrijf.” 


Blik op Je Toekomst

 
De weldoordachte visie en ambitieuze werkwijze van STO wordt eind dit jaar ondersteund door de lancering van de website ‘Blik op Je Toekomst’. Dekker over ‘Blik op Je Toekomst’: “Dit platform wordt een centrale plek waar leerlingen, ouders en/of verzorgers van alles kunnen vinden over opleidingen, stageplekken, technisch georiënteerde keuzevakken en verschillende projecten en evenementen op het gebied van loopbaanoriëntatie. En juist daarom is ‘Blik op Je Toekomst’ interessant voor bedrijven. Met de mogelijkheid om een profielpagina te plaatsen op het platform zijn zij nu al in beeld bij deze groep potentiële stagiaires en werknemers en kunnen zij een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het imago van de technische sector.”

Meer informatie

Frank van der Sluijs
Coördinator Bedrijvencontact Sterk Techniekonderwijs Almere
Tel. 06-29516257
E-mail: f.vandersluijs@hetbaken.nl
Website: www.tech-yes.nl

Guany Wassenaar
Projectleider Blik op je Toekomst
Tel. 06-54295845
E-mail: guany@blikopjetoekomst.nl
Website: www.blikopjetoekomst.nl (onder constructie)