Gerard Roos: ‘We hebben gemerkt, dat er twee werelden zijn die elkaar niet goed hebben begrepen.’
Gerard Roos: ‘We hebben gemerkt, dat er twee werelden zijn die elkaar niet goed hebben begrepen.’ (Foto: Fred Rotgans)

‘Blik op je Toekomst uniek platform om de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs te verbeteren’

Bedrijfsprofiel

“Je hoeft zelf niet technisch te zijn. Ik beschik over twee linkerhanden”, weet de in exacte vakken afgestudeerde Gerard Roos, nu ruim twaalf jaar directeur van Stad College. Stad college, onderdeel van stichting Het Baken Almere, is een school waar praktisch onderwijs wordt aangeboden van havo tot vmbo niveau. “Het gaat erom dat je processen op de juiste wijze aanstuurt door effectief te communiceren, overzicht te bewaren, samenwerkingsgericht te kunnen werken en probleemoplossend te denken.”

Vanuit zijn rol als penvoerder voor Sterk Techniekonderwijs bevordert Gerard Roos de samenwerking tussen het lokale onderwijs en het plaatselijke bedrijfsleven als een Haarlemmer olie. “Sterk Techniekonderwijs Almere (STO Almere) is een samenwerkingsverband van scholen, bedrijven en partnerorganisaties die zich inzetten voor het vernieuwen en verbeteren van het techniekonderwijs in de regio Almere. Het doel is om meer leerlingen te interesseren voor techniek en technologie én om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.” STO Almere is onderdeel van het landelijke project Sterk Techniekonderwijs, dat door de overheid is geïnitieerd.

‘We hebben gemerkt, dat er twee werelden zijn die elkaar niet goed hebben begrepen’

Ten behoeve van Sterk Techniekonderwijs heeft het ministerie van OCW landelijk zo’n 30 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar legde wel de eis neer dat er een goed plan kwam. Dat betekende: scholen samenbrengen en onder bedrijven commitment, participatie en cofinanciering in de vorm van het aanbieden van mogelijkheden op de werkvloer stimuleren.

“Vanuit de stuurgroep Sterk Techniekonderwijs Almere hebben wij vijf jaar geleden een projectplan geschreven. Het doel van dit projectplan is het bedrijfsleven te enthousiasmeren voor onze leerlingen. En andersom: leerlingen warm te laten lopen voor het bedrijfsleven. De scholen werken nu onderling goed samen en onderschrijven het belang om ook de samenwerking met bedrijven te verbeteren en vooruit te kijken naar de toekomst.” Met algemeen projectleider Jan Dekker is het plan voor 2025-2029 geschreven. Door STO Almere is hierin, met de ervaringen van de voorgaande jaren, gekeken naar het verder ontwikkelen en verbeteren van lopende projecten. “We hebben gemerkt, dat onderwijs en bedrijfsleven twee aparte werelden zijn, die elkaar heel lang niet goed hebben begrepen. Het onderwijs is jammer genoeg niet zo flexibel als het lijkt. We zitten aan lesroosters vast, maar de bereidheid om samen te werken is groot: het bedrijfsleven en het onderwijs kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. “

Zeven Werelden van Techniek

Eén van de manieren waarop de samenwerking tussen scholen tot uiting komt is door het adopteren van een van de Zeven Werelden van Techniek: mens en gezondheid; energie, water en veiligheid; voeding en natuur; wonen, werken en verkeer; ontwerp, productie en wereldhandel; hi-tech en science; en digitaal, media en entertainment. “Elke wereld belicht een andere kant van techniek en binnen elke deelnemende vmbo-school wordt één van deze werelden vertaald naar lessen, projecten en praktijkopdrachten. Op de deelnemende scholen (Arte College, Buitenhout College, Echnaton, Meergronden, Aeres, Nautilus College en Stads College) zijn zogenoemde discovery labs ingericht. Hier kunnen leerlingen door de ‘Werelden’ heen laveren en ze meer inzicht bieden in de technische sector. Verder zijn de lespakketten gebaseerd op praktijkopdrachten en onderzoeksvragen die aansluiten bij de thema’s van de Zeven Werelden van Techniek.”

Blik op je Toekomst 

Ter ondersteuning van de ambities van Sterk Techniekonderwijs Almere lanceren zij in samenwerking met de Almeerse Decanenkring het online platform Blik op je Toekomst. “Blik op je Toekomst helpt jongeren om te ontdekken welke mogelijkheden er allemaal zijn binnen deze regio. En het is een mooi platform voor het bedrijfsleven om zich te presenteren aan hun mogelijk toekomstige werknemers”, vertelt Roos. “Met Blik op je Toekomst beogen wij het onderwijs en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Het bedrijfsleven kan door samen te werken met het onderwijs toegang krijgen tot potentiële medewerkers die geïnteresseerd zijn in een baan in hun sector. En niet gering onbelangrijk: het bedrijfsleven kan het imago en de reputatie versterken en optimaliseren door maatschappelijk verantwoord ondernemen en bij te dragen aan de talentontwikkeling van leerlingen.”

Verbeteren en verbinden

Met Blik op je Toekomst zijn Sterk Techniekonderwijs en de Decanenkring voornemens om het bedrijfsleven meer richting de scholen te krijgen. Dit met als doel om het techniekonderwijs op vmbo niveau te verbeteren en te verbinden met de regionale arbeidsmarkt. “Het is een platform, waarbij het vizier ook gericht is op zowel de leerlingen als ouders/verzorgers. Zij spelen immers een grote rol bij de loopbaanoriëntatie en begeleiding. Maar dat geldt ook voor de betrokkenheid van bedrijven. We móeten elkaar beter leren vinden.”

Roos vervolgt: “Ik hoor heel vaak van bedrijven wanneer leerlingen bij hen komen: we hadden er iets meer van verwacht. Het aanbod dat wij geven, moet gaan aansluiten bij het verwachtingspatroon. Maar wat verwachten bedrijven van leerlingen, van potentiële nieuwe werknemers? Het bedrijfsleven moet ook onze leraren als het ware adopteren, ze laten kennismaken met nieuwe ontwikkelingen. Om een voorbeeld te geven: hier stonden twee, drie jaar geleden draaibanken die met de hand ingesteld moesten worden. Nu is alles voorgeprogrammeerd. De terugkoppeling van bedrijfsactualiteiten vereist ook van docenten een andere manier van lesgeven. Wederzijds belangstelling kweken en elkaar positief voeden, over en weer. Investeren in de breedte, zodat leerlingen kunnen meelopen in het hedendaagse bedrijfsleven. Als het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerken, draagt dit bij aan de toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt.”

Meer informatie:, Frank van der Sluijs, coördinator bedrijvencontact, Sterk Techniekonderwijs Almere, tel. 06-29516257, fvandersluijs@hetbaken.nl, www.tech-yes.nl

Guany Wassenaar, projectleider Blik op je Toekomst, tel. 06-54295845, guany@blikopjetoekomst.nl, www.blikopjetoekomst.nl