Nico Roozen. (Foto: Marco ter Beek)
Nico Roozen. (Foto: Marco ter Beek) Marco ter Beek

Nieuwe directeur versterkt SBBA-collectief

Column

In de afgelopen periode heb ik u in de diverse columns in AZAKEN mogen informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen de SBBA. Om er een paar te noemen: de revitalisatie van het SBBA-camera systeem op de bedrijventerreinen; een nieuwe SBBA-toezichtruimte met de mogelijkheid om daar private camera’s aan te koppelen en last but not least: nieuwe Almeerse partners op operationeel en technisch gebied.

Ik kan daar nu met trots aan toevoegen: een nieuwe directeur.

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben geleid tot grotere werkdruk bij de huidige staf en partners. Niet alleen de kwaliteit en uitbreiding van dienstverlening, maar ook de samenwerking met onze stakeholders waaronder die met de gemeente Almere, Politie, de WVO’s (Werkgroepen Veilig Ondernemen) op de bedrijventerreinen en de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere) vereisen steeds meer aandacht, tijd en energie. Een professionele aansturing, begeleiding en coördinatie is daarvoor noodzakelijk.

Daarnaast is het voor de SBBA-deelnemers van belang dat ze voldoende en adequaat middels de diverse mediamogelijkheden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen bij hen in de buurt en de mogelijkheden die de SBBA ze kan bieden.

We hebben René Smit, in zijn rol als SBBA-directeur, bereid gevonden deze functies te gaan vervullen. Een kennismakinginterview met René treft u hiernaast aan.

De SBBA is werkzaam op het publiek private snijvlak en zowel de publieke- als private taken richting deelnemers worden intensiever en raken meer met elkaar verbonden. Door de professionalisering slag die de SBBA de afgelopen jaren heeft gemaakt en met verwelkoming van René Smit als onze nieuwe directeur, is de SBBA is er klaar voor om deze taken te vervullen.

De kans is groot dat u René in de komende periode regelmatig zal tegenkomen bij de diverse Almeerse netwerkgelegenheden om kennis met u te maken.

Nico Roozen
Voorzitter SBBA