Nico Roozen. (Foto: Marco ter Beek)
Nico Roozen. (Foto: Marco ter Beek) Marco ter Beek

Collectieve uitdagingen

Column

De bedrijventerreinen in Almere, inclusief de ondernemingen die daarop zijn gevestigd, staan voor fikse uitdagingen. Niet alleen ‘Schoon, Heel en Veilig’ vragen om aandacht, maar ook cybersecurity, ondermijning, stroomzekerheid, verduurzamingseisen, straatraces, prostitutie, drugshandel, etc. zijn thema’s die op dit moment zeer actueel zijn.

Om deze onderwerpen nu en in de toekomst adequaat aan te pakken is, mijns inziens, een effectieve overlegstructuur én daarbij uitvoerend georganiseerd vermogen een must. In een effectieve overlegstructuur zou de gemeente Almere een leidende en regisserende rol op zich moeten nemen om samen met Politie, VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere), WVO ’s (Werkgroepen Veilig Ondernemen) en SBBA (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere) de genoemde thema’s op te pakken.

Het uitvoerend georganiseerd vermogen op de Almeerse bedrijventerreinen m.b.t. ‘Schoon, Heel en Veilig’, wordt al jaren uitgevoerd door de SBBA, in samenwerking met de WVO’s. In die Werkgroepen Veilig Ondernemen is een relatief kleine groep trouwe ondernemers vertegenwoordigd. De onderwerpen en thema’s die we daar behandelen en adresseren, inclusief de acties die we gericht ondernemen, gaan echter iedere onderneming op de betreffende bedrijventerreinen aan. Een grotere betrokkenheid zal hierbij direct leiden tot grotere resultaten!

Een schoon, heel en veilige openbare ruimte is van belang voor iedereen die op de bedrijventerreinen werkzaam is, een onderneming heeft en/of vastgoed bezit. Gaat het goed met de bedrijventerreinen, dan geldt dit ook voor de ondernemingen en het vastgoed op die terreinen. Dit spreekt blijkbaar minder aan dan als het slechter is gesteld met de bedrijventerreinen. Dit heeft dan ook negatieve gevolgen voor de waarde van ondernemingen en vastgoed. Als op de genoemde thema’s en bedreigingen niet adequaat wordt geacteerd, zal dit zijn negatieve invloed hebben op de huidige kwaliteit. 

Ik doe daarom een klemmend beroep op de groep ondernemers en vastgoed eigenaren, die op dit moment nog geen SBBA-deelnemer zijn: u maakt deel uit van een bedrijventerrein, u bent ontsloten door de openbare ruimte van dit terrein, uw werknemers en klanten bezoeken ook uw locatie. 

Voor een relatief klein bedrag maakt u niet alleen deel uit van een collectief dat bijdraagt aan welzijn/veiligheid en waarde voor uw werknemers, onderneming en vastgoed, maar dat geeft u tevens de mogelijkheid direct mee te (be)sturen op het bedrijventerrein waar uw onderneming is gevestigd!

Hoe groter het collectief georganiseerd vermogen, des te beter de collectieve dienstverlening én des te krachtiger er kan worden opgetreden en gehandeld. 

En last but not least: het collectief ontzorgt u! 

Nico Roozen
Voorzitter SBBA