Problematiek omtrent netcongestie heeft gevolgen voor uitgifte van bedrijfskavels
Problematiek omtrent netcongestie heeft gevolgen voor uitgifte van bedrijfskavels adobe stock

Gevolgen netcongestie voor uitgifte bedrijfskavels

Algemeen

Netcongestie heeft gevolgen voor ondernemers die zich hebben aangemeld, of van plan zijn zich aan te melden, voor een kavel voor (maatschappelijke) voorzieningen of voor een kavel op één van de bedrijventerreinen in Almere en die niet voor 17 november 2022 een elektra-aansluiting hebben aangevraagd bij de energieleveranciers. De problemen zijn het grootst voor grootverbruikers. Zij komen pas vanaf 2029 weer in aanmerking voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. Kleinverbruikers kunnen momenteel wel een aansluiting krijgen, maar of dat zo blijft is vooralsnog onduidelijk.

Dit heeft gevolgen voor de uitgifte van bedrijfskavels en (maatschappelijke) voorzieningen omdat het beoogde gebruik niet mogelijk is totdat de netcongestieproblematiek is opgelost. De gemeente Almere neemt per direct een aantal maatregelen.

Verlengen reserveringsperiode

Voor bedrijfskavels en (maatschappelijke) voorzieningen waarvoor de gemeente al een reserveringsovereenkomst heeft gesloten of al een partij heeft geselecteerd, wordt de reserveringsperiode verlengd tot de problemen omtrent netcongestie voor de betreffende kavel zijn opgelost. Op de reserveringsperiode en overige voorwaarden is het vigerende grondprijsbeleid van toepassing.

Nieuwe selectieprocedures

Voor nieuwe selectieprocedures wordt direct een reserveringsperiode ingevoerd die loopt totdat de problemen met betrekking tot netcongestie voor de betreffende kavels zijn opgelost.

Verantwoordelijkheid

In alle gevallen blijft de koper van de kavel verantwoordelijk voor de aansluiting op het stroomnet en voor verdere nutsvoorzieningen. De gemeente Almere is niet verantwoordelijk voor het leveren van stroom en overige nutsvoorzieningen (met uitzondering van riolering) op bouwkavels.

Gevolgen netcongestie voor uitgifte bedrijfskavels en (maatschappelijke) voorzieningen | Almere