Netcongestie (Foto: adobe stock)
Netcongestie (Foto: adobe stock)

Subsidie duurzame energie zonder Netcongestie

Algemeen

Netcongestie, de problematiek op het elektriciteitsnetwerk, is een aanhoudend probleem. Ondanks dat netbeheerders aan oplossingen werken zoals verzwaring van het netwerk, is de problematiek op korte termijn nog niet verholpen. De gemiddelde Almeerder ondervindt in het dagelijks leven geen hinder van deze kwestie. Voor grootverbruikers, of ondernemers die graag zouden willen opschalen, is dat een heel ander verhaal. Zij lopen tegen beperkingen aan die de ontwikkeling en groei van hun onderneming belemmeren.

Toch zijn er mogelijkheden. Bedrijven kunnen gebaat zijn bij initiatieven gericht op het delen van energie, batterijopslag, conversie et cetera. Maar dit soort initiatieven kosten geld.

Subsidieregeling

De provincie Flevoland is voornemens een subsidieregeling in te stellen die bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten kan ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor oplossingen voor netcongestie.

Voorwaarden

Bedrijven die gebruik willen maken van de subsidieregeling moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld al op de wachtlijst bij Liander staan, grootverbruiker zijn of de stap naar grootverbruik moeten maken voor bedrijfsgroei, en de transportcapaciteit moet gelijk blijven of verkleind worden bij uitbreiding. Het doel moet zijn dat er gewerkt wordt aan een oplossing die ervoor zorgt dat een bedrijf de stap naar grootverbruiker niet hoeft te maken, door de inzet van duurzame oplossingen.

Meer informatie

Het plan voor de subsidieregeling is nog niet helemaal rond. Naar verwachting wordt de regeling per 1 juli opengesteld. Tegen die tijd verstrekt provincie Flevoland meer informatie met betrekking tot voorwaarden en aanvragen. 

De Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring gegeven om de concept-subsidieregeling ter inzage te leggen. De concept-subsidie ligt ter inzage via www.officielebekendmakingen.nl