Netcongestie, het gevolg van steeds verdere toename energieverbruik (Foto: adobe stock)
Netcongestie, het gevolg van steeds verdere toename energieverbruik (Foto: adobe stock)

Ontwerp-subsidie netcongestie ter inzage

Algemeen

Door de problematiek van netcongestie op het elektriciteitsnet is er dringend behoefte aan nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld het delen van energie, batterijopslag en conversie. De provincie Flevoland heeft een subsidieregeling ontwikkeld die bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten kan ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor oplossingen voor netcongestie. 

De regeling ‘Oplossingen netcongestie voor bedrijven en de gebouwde omgeving’ is momenteel ter inzage. Om een zo’n goed mogelijk passende regeling te maken voor bedrijven en projecten met betrekking tot de bebouwde omgeving kunt u een zienswijze indienen. Deze zullen worden meegenomen om tot een definitief ontwerp te komen. 

De ter inzage is te vinden op de pagina van Proviciaal Blad op overheid.nl. Hier staat ook de procedure om een zienswijze in te dienen.