Nico Roozen. (Foto: Marco ter Beek)
Nico Roozen. (Foto: Marco ter Beek) Marco ter Beek

Collectieve veiligheid

Column

We zijn goed op weg, maar we zijn er nog lang niet. Dat is mijn conclusie na de incidenten, die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden op de diverse bedrijventerreinen en het hoopgevende overleg daarna als gevolg daarvan. Ik doel daarmee op het fenomeen straatraces van auto- en motorclubs, die op de openbare weg worden gehouden.

Het probleem speelt al sinds 2010 en is nu weer actueel door raadsvragen in de gemeente Almere en recente aandacht van Omroep Flevoland. Straatraces zorgen voor onveilige verkeersituaties, incidenten met schade, wegdekvervuiling en een bedreigend gevoel bij ondernemers op de bedrijventerreinen. Ik maak daarbij wel een duidelijk onderscheid met clubs die wel rekening houden met de omgeving en geen overlast veroorzaken, want die zijn er ook!

De SBBA behartigt de belangen in de openbare ruimte onder andere m.b.t. veiligheid en gevoel van veiligheid op de bedrijventerreinen. Ondernemers, werknemers en bezoekers moeten ongestoord, vrij en met een veilig gevoel hun bedrijfslocatie kunnen bereiken en verlaten. In de afgelopen jaren is dit incidenteel succesvol opgelost in samenwerking met politie door eigenaren van auto’s en motoren op te sporen en aan te spreken.

Ook na het recente incident op bedrijventerrein Poldervlak heeft de wijkagent samen met de parkmanager van de SBBA het initiatief genomen de beelden te bekijken en met alle betrokkenen de betreffende motorclub te bezoeken met positief resultaat. Hulde voor dit incidentele succes.

Wij als SBBA zijn ervan overtuigd dat wanneer alle Stakeholders (Gemeente, Politie en SBBA) de neuzen dezelfde kant op krijgen, incidenteel succes een structureel succes kan worden. 

De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en heeft daarmee een verantwoordelijkheid. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het vestigingsklimaat. Collectieve veiligheid kan alleen collectief worden aangepakt. De gemeente dient hierin haar leidende en regisserende rol op zich te nemen.

Nico Roozen
Voorzitter SBBA