Op dit moment staan er 80 camera’s met 24/7 beeldopname op de Almeerse bedrijventerreinen. (Foto: Almere Zaken)
Op dit moment staan er 80 camera’s met 24/7 beeldopname op de Almeerse bedrijventerreinen. (Foto: Almere Zaken)

SBBA benadrukt belang samenwerking: ‘Gezamenlijke problemen collectief aanpakken’

Interviews

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere, kortweg SBBA, is sinds haar oprichting in 1995 zowel technisch als organisatorisch uitgegroeid tot een volwassen organisatie. “We hebben zowel een bestuurlijke als een technische reorganisatie achter de rug, waarvan we nu zo’n beetje in de laatste fase zitten”, vertelt bestuurslid Nico Roozen. 

“Op organisatorisch vlak hebben we sinds 2015 een volwaardig bestuur, met daarboven een Raad van Toezicht en daaronder een goed functionerende front- en backoffice. Technisch gezien zijn de beveiligingscamera’s op de bedrijventerreinen momenteel voor 75 procent vernieuwd en beschikken we over een modern ICT-platform en een moderne toezichtruimte waar de camerabeelden worden geanalyseerd.”

Voor en door ondernemers

De SBBA is een collectief voor en door ondernemers. Een stichting zonder winstoogmerk, opgericht om de toenemende criminaliteit en verloedering op de bedrijventerreinen aan te pakken. “SBBA doet aan collectieve inkoop. Met de bijdragen van de aangesloten ondernemers wordt een beveiligingsbedrijf ingehuurd”, vertelt Roozen. “Wij zijn de enige partij met een mandaat van de gemeente Almere om camerabewaking in de openbare ruimte op de bedrijventerreinen uit te oefenen.”

Op dit moment staan er 80 camera’s met 24/7 beeldopname. “Sinds eind 2018 is onze camerabewaking verhuisd naar de cameratoezichtcentrale van Stadstoezicht. Hiermee werd een periode afgesloten waarin hard gewerkt is aan kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Onze collectieve beveiliging kent al korte aanrijdtijden en door de integratie bij Stadstoezicht kunnen we bij verdachte situaties sneller opvolging door de politie aanvragen.”

Meer data-gedreven

Zaken die niet deugen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’ worden genoteerd en gemeld, waarop vervolgens actie kan worden ondernomen. “De input van observanten en surveillanten wordt bovendien opgeslagen in een database. Zo krijg je niet alleen actuele informatie over hoe het er nu voorstaat, maar ga je ook statistieken opbouwen. Langzamerhand zijn we als SBBA bezig om te transformeren tot een meer data gedreven organisatie.”

Nieuw ICT-platform

Er wordt ook gewerkt aan een separaat ICT-platform, dat naar verwachting eind dit jaar gereed is. “Aan dat nieuwe platform kunnen straks camera’s van bedrijfspanden worden gekoppeld, zodat ook de camerabeelden op het eigen terrein van ondernemers kunnen worden getoond in onze toezichtruimte. Zo kan bijvoorbeeld meteen actie worden ondernomen bij signalering van een verdacht situatie, nog voordat er daadwerkelijk wordt ingebroken.”

Bestrijding van ondermijning vraagt om een gestructureerde aanpak

De zoekfuncties op de beide ICT-platformen zijn volgens Roozen ook een efficiënt middel om zaken op te sporen. Bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning, waarbij criminelen gebruik maken van legale bedrijven en diensten. “Er is geïnvesteerd in slimme software waarmee we bijvoorbeeld de gangen van verdachte voertuigen kunnen nagaan. Stel dat een ondernemer op ongebruikelijke tijdstippen verdachte auto’s ziet, waarvan hij helaas het kenteken niet kan zeggen. Dan kan er een zoekopdracht worden gegeven als ‘een groene auto’. Vervolgens krijg je in het gekozen tijdslot al die auto’s te zien.” De SBBA roept ondernemers ook op om alert te zijn op ondermijning. “Voor bedrijven die in financieel zwaar weer zitten kan het verleidelijk zijn om met een criminele weldoener zaken te doen, zelfs zonder dat ze er erg in hebben. Ondernemers lopen daarbij grote risico’s.” De bestrijding van ondermijning vraagt om een gestructureerde aanpak”, benadrukt Roozen. “We zijn dan ook blij dat dit onderwerp is opgenomen in het coalitieakkoord van het nieuwe college en de gemeente haar leidende rol kan oppakken.”

Straatraces

De SBBA werkt samen met verschillende partijen, om de veiligheid en de leefbaarheid op de bedrijventerreinen collectief aan te pakken. “Van inbraken en vernielingen, tot kapotte verlichting, hangjongeren die rommel achterlaten of straatraces. Dat laatste is ook een probleem dat de aandacht heeft. Op Poldervlak hebben wij een aantal jaren geleden straatraces met auto’s succesvol de kop in kunnen drukken in samenwerking met de politie”, vertelt Roozen. “Op het moment dat er een incident is, zoals bijvoorbeeld een straatrace, kan de observant rechtstreeks contact opnemen met operationeel coördinator politie, die agenten ter plaatse kan sturen. Ook kunnen we ter ondersteuning camerabeelden doorsturen.”

SBBA-parkmanager

SBBA-parkmanager Michel Kok onderhoudt de contacten met de aangesloten ondernemers, coördineert de wensen van politie en OM, zoals het veiligstellen van beelden, en hij beheert de toezichtruimte. Daarnaast vertegenwoordigt Kok de SBBA bij de Werkgroepen Veilig Ondernemen. “Deze werkgroepen bestaan uit ondernemers, de wijkagent, de Veiligheidsmanager van het stadsdeel, de Wijkregisseur en een ambtenaar van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving”, vertelt Roozen. “Zelf ben ik voorzitter van de WVO Poldervlak, het bedrijventerrein waar ik als ondernemer ben gevestigd.”

De SBBA werkt ook samen met de Vereniging Bedrijfskring Almere. “Wij hebben gemeenschappelijke doelen met verschillende verantwoordelijkheden”, aldus Roozen. “Verder is er bestuurlijk contact met de afdelingen Veiligheid en Stadstoezicht van de gemeente Almere. Op provinciaal niveau werken we samen met de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland, SBBF. Het sectorhoofd van de politie Flevoland heeft bovendien zitting in de Raad van Toezicht van de SBBA.”

Aansluiten

Gezamenlijke belangen vragen om een gezamenlijke aanpak, zo benadrukt Roozen nog maar eens. Hij sluit af met een oproep aan ondernemers om zich bij het SBBA-collectief aan te sluiten. “Op dit moment hebben wij ruim 300 leden. Dat is naar schatting slechts 10% van alle ondernemers die op de Almeerse bedrijventerreinen zijn gevestigd. Dat is te weinig. Hoe groter het collectief, hoe beter en goedkoper de dienstverlening, hoe effectiever de criminaliteitsbestrijding, hoe veiliger de bedrijventerreinen en hoe beter de werkomgeving.”


Meer informatie: www.sbbalmere.nl

Michel Kok onderhoudt als SBBA-parkmanager onder andere de contacten met ondernemers. (Foto: aangeleverd)