Spanningsindicator kinderopvang (Foto: aangeleverd)
Spanningsindicator kinderopvang (Foto: aangeleverd)

Ernstige personeelstekorten kinderopvang Flevoland

Algemeen

De kinderopvangsector in Flevoland wordt nog altijd geconfronteerd met een ernstig personeelstekort, dat steeds meer druk legt op de arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken naar medewerkers om de tekorten aan te vullen. Een recente peiling onder kinderopvangorganisaties onthult dat werkgevers het ziekteverzuim van werknemers (67%), gebrek aan geschikte kandidaten (66%) en langdurige onvervulde vacatures (51%) als de belangrijkste oorzaken van het tekort benoemen.

Het tekort aan kinderopvangpersoneel is de afgelopen drie jaar aanzienlijk gegroeid. Plannen van de overheid om grotendeels de kosten voor kinderopvang te vergoeden, zullen naar verwachting de problemen verder vergroten. De wachtlijsten voor ouders zullen groeien, mede door de verwachte toename van het aantal geboortes in de komende jaren. Deze ontwikkelingen zetten de arbeidsmarkt voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang verder onder druk.

Zij-instroming mogelijke oplossing

Om het tekort aan te pakken, wordt zij-instroom vanuit andere sectoren als een mogelijke oplossing gezien. Mensen met relevante kwalificaties, zoals activiteitenbegeleiders, verkoopmedewerkers, kelners, receptionisten en verzorgenden, kunnen overwegen om de overstap naar de kinderopvang te maken. Het Leerwerkloket biedt ondersteuning aan geïnteresseerden.

WW-uitkeringen Flevoland

Eind april 2023 werden in Flevoland 4.438 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 0,9% ten opzichte van de vorige maand. In vergelijking met een jaar geleden is er echter nog steeds een aanzienlijke daling van 10,1% in het aantal WW-uitkeringen.