Een tekening van hoe de Floriade er in 2022 in Almere uit moet zien. (Foto: aangeleverd)
Een tekening van hoe de Floriade er in 2022 in Almere uit moet zien. (Foto: aangeleverd)

Floriade is race tegen de klok: ‘Misschien niet alles af bij opening’

Algemeen

De Floriade BV heeft nog 7,1 miljoen euro extra nodig. Dit staat in een raadsbrief van het college en wethouders. Daarnaast lijkt er nóg een bedrag va 3,5 miljoen nodig te zijn. Het college hoopt dat het rijk en de provincie de knip trekken en dat het geld niet door de gemeenteraad ter beschikking hoeft worden gesteld. De VVD heeft al laten weten daartegen te zijn.

De 3,5 miljoen extra duikt elders op in de raadsbrief: ‘De Floriade BV heeft om een voorziening gevraagd om de toenemende onzekerheden bij deelnemers en leveranciers weg te nemen en deze aan boord te houden voor de Floriade. Wij hebben aan de Rijksoverheid gevraagd om deze risico’s te financieren door een bedrag van 3,75 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het is niet zeker dat dit wordt gehonoreerd.’

Hogere kosten

Uit de raadsbrief blijkt dat het realiseren van de Floriade een race tegen de klok is. De verwachting is dat er de komende maanden nog veel op het laatste moment geregeld moet worden. Het is niet uit te sluiten dat zich een situatie voordoet waarbij dat niet voor opening zal lukken. Dat houdt dan in dat een bouwwerk niet wordt gerealiseerd, of tijdens de Expo niet of later opengaat.
Sponsoring en partnerships, subsidies, vergunningen van tijdelijke paviljoens en de inrichting Floriadeterrein voor het evenement liggen op een kritiek pad. Daarnaast zijn er hogere kosten door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en hogere brandstof- en materiaalkosten.

Vergunningen

Er zullen nog maximaal 45 vergunningaanvragen moeten komen, onder te verdelen naar 10 grote bouwwerken, 19 middelgrote en 16 kleine. Van de 33 landen die naar verwachting deelnemen aan de Floriade, zijn er 5 landen die nog een vergunningaanvraag moeten indienen voor een eigen paviljoen dat in de categorie grote bouwwerken valt.

Bezoekers

Al langer is duidelijk dat de coronacrisis van invloed kan zijn op bezoekersaantallen, en dat de crisis het heel lastig maakt om sponsoren aan het evenement te verbinden: bedrijven zijn momenteel voorzichtig met hun uitgaven. De afgelopen periode zien we ook dat als gevolg van de coronacrisis bij sommige partners, deelnemers en leveranciers de onzekerheid groeit over noodzakelijke investeringen en kosten die samenhangen met hun bijdrage aan Floriade. Desondanks gaat de Floriade BV. uit van 2 miljoen bezoekers of zelfs meer.