Wethouder Economische zaken Maaike Veeningen
Wethouder Economische zaken Maaike Veeningen MAARTEN FEENSTRA

Interview wethouder Veeningen: ‘Economische groei ondanks vele uitdagingen’

Interviews

Almere Zaken blikt samen met wethouder Economische Zaken Maaike Veeningen terug op een welbewogen jaar, en vooruit op een nieuw jaar waarin we ondanks de nodige nieuwe kansen toch ook een aantal zaken uit 2022 nog niet direct van ons af kunnen schudden. “Ik bekijk het positief, we hebben doelen gesteld om mee aan de slag te gaan, maar het zal opnieuw geen makkelijk jaar worden.” Aldus wethouder Veeningen.

Dat het, zowel voor ondernemers als voor de gemeente, een zwaar jaar geweest is staat volgens Veeningen buiten kijf. “Het afgelopen jaar heeft een opeenstapeling van uitdagingen met zich meegebracht. Van een restje covid-19 naar de oorlog in Oekraïne, van de stijging van de energieprijzen, het Didam arrest en de stikstof crisis, alles kwam achter elkaar en dat maakte het pittig.” Toch is wethouder Veeningen niet ontevreden. Terugkijkend op 2022 is er toch sprake van economische groei en is naar verwachting ook het aantal banen in de stad gegroeid.

Teleurstellende bezoekersaantallen Floriade

2022 was natuurlijk ook het jaar van de Floriade. “De Floriade was qua bezoekersaantallen ronduit teleurstellend. Dat vinden wij heel jammer, we hadden er simpelweg veel meer van gehoopt.” Aldus Veeningen. De wethouder benadrukt daarbij dat de Floriade het op zakelijk vlak wel heel goed gedaan heeft. “De georganiseerde businessevents op de Floriade Expo waren wel heel positief. Er zijn mooie nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven ontstaan op de Floriade.”

Didam-arrest

Een positieve vooruitgang voor de stad is de hervatting van gronduitgifte voor bedrijfskavels. Vanaf begin december is de gemeente weer gestart met de uitgifte van kavels die lange tijd stilgelegen heeft door het zogenoemde Didam-arrest. Bij dat arrest bepaalde de Hoge Raad dat gemeenten niet langer onderhands kavels kunnen toewijzen aan één partij, maar dat andere gegadigden ook een kans moeten krijgen om mee te dingen. “Dat was voor ons echt een groot probleem. Er zijn veel bedrijven die zich hier willen vestigen, maar we konden een tijd lang niet aan die vraag voldoen. Inmiddels zijn we gelukkig zo ver dat er weer wat bedrijfskavels uitgegeven kunnen worden. In 2023 gaan we daarmee door.”

De plannen en pijlers voor het nieuwe jaar geven vertrouwen

Stijging energieprijzen

De stijging van de energieprijzen is een probleem waarvan, volgens wethouder Veeningen, het einde nog niet in zicht is. “Het is voor de gemeente heel lastig om ondernemers op dit vlak echt goed te helpen. We kampen zelf ook met stijgende kosten dus het is heel lastig om ondernemers financieel te ondersteunen.” Dat betekent niet dat de gemeente niets doet om ondernemers te steunen. In gesprekken met het Rijk is de gemeente op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor financiële steun.

Daarnaast zet de gemeente breed in op verduurzaming als lange termijn oplossing. “Door met duurzame oplossingen het energieverbruik terug te dringen kunnen we de kosten voor energie ook beperken.” Deze gemeentelijke steun blijkt bijvoorbeeld uit de samenwerking met Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF), een initiatief van de provincie om de energietransitie te versnellen die ondernemers helpt bij de ontwikkeling en realisatie van duurzame en energiebesparende projecten.

Prijsplafond consument positief voor ondernemers

Verder ziet wethouder Veeningen het prijsplafond voor de consument als steunmaatregel waar ook de Almeerse ondernemer profijt van heeft. “Zolang de energieprijzen voor de Almeerders behapbaar blijven en het energieplafond zorgt dat de kosten niet te veel toenemen blijft de consument in staat bestedingen te doen bij onze ondernemers. Dat is heel belangrijk want als de bestedingen van de consument afnemen wordt de ondernemer niet alleen geraakt door de stijgende kosten, maar ook nog eens door dalende inkomsten.”

Aanpak personeelstekort

Een ander voorbeeld van een in 2022 ontstane kwestie die we meenemen naar het nieuwe jaar is het personeelstekort waar veel ondernemers mee kampen. Het aantal banen binnen Almere groeit. In de afgelopen vier jaar zijn er grofweg 10000 banen bijgekomen. “Dat is een geweldige ontwikkeling die we zeker door willen zetten, maar in het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is nog ruimte voor verbetering.” Omdat dit probleem niet uit zichzelf oplost zet de gemeente in op de omscholing van medewerkers, bijvoorbeeld in de techniek en ICT sector. Door het aanbieden van omscholingstrajecten voor werknemers en afspraken met werkgevers met betrekking tot het verschaffen van banen aan deze werknemers hoopt de gemeente vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te matchen en ook bijvoorbeeld Almeerders die nu nog in andere steden werken te interesseren in een baan in eigen stad.

Investeren in bedrijventerreinen

Een andere pijler van de gemeente op het gebied van duurzaamheid is een investering in bedrijventerreinen en onderlinge samenwerkingen tussen de daar gevestigde bedrijven. “Elk bedrijventerrein en elk bedrijf is anders dus een kant en klare oplossing is er niet. Maar door met alle partijen in gesprek te gaan streven we naar samenwerkingsvormen op maat die voor alle partijen werkbaar zijn.” Aldus Veeningen. Daarnaast investeert de gemeente het komende jaar in bedrijventerreinen door geld vrij te maken voor de verbetering van verouderde bedrijventerreinen.

“Ik kijk uit naar het nieuwe jaar. Het wordt spannend en zeker niet makkelijk, maar de economische groei van het afgelopen jaar en onze plannen en pijlers voor het nieuwe jaar geven ook vertrouwen.”