Hoe steunt de gemeente ondernemers? (Foto: Adobe)
Hoe steunt de gemeente ondernemers? (Foto: Adobe)

Special Energie: hoe steunt de gemeente ondernemers?

Algemeen

In Almere Zaken besteden we deze editie aandacht aan het actuele thema Energie. De huidige energiecrisis raakt niet alleen particulieren, maar ook bedrijven op mondiaal, landelijk én op lokaal niveau. Waar lopen Almeerse ondernemers tegenaan? Welke middelen en steunpakketten vanuit de overheid en de gemeente zijn er om bedrijven te ondersteunen? En hoe ziet de toekomst van Energie eruit? Allemaal vragen waar u in deze special van Almere Zaken antwoord op krijgt.

Iedereen ziet thuis zijn energiekosten stijgen en ondernemers zien in hun bedrijf hetzelfde gebeuren. Met zowel een korte, als een lange termijnplan helpt de gemeente Almere ondernemers zo goed mogelijk. Anke Delfos, Projectmanager Energie bij de gemeente Almere, licht toe hoe de gemeente ondernemers ondersteunt in deze kwestie.

Collectieve en individuele oplossingen

“De problematiek is heel complex. Er bestaat niet één oplossing die voor iedereen werkt. Helaas is dit probleem ook niet van de een op de andere dag opgelost. Uiteindelijk moet heel Almere van het aardgas af. In Almere Buiten en Almere Haven zijn zowel woningen als bedrijven nog op het gas aangesloten en dat moet anders. Wij als gemeente zijn druk in gesprek met alle betrokkenen om dit voor elkaar te krijgen. Voor sommige situaties kan naar collectieve oplossingen gezocht worden, denk bijvoorbeeld aan woonwijken waar veel appartementen te vinden zijn, maar voor andere situaties moet naar individuele oplossingen gekeken worden.” De gesprekken met betrokkenen zijn in volle gang, maar het verloop per gebied is heel verschillend. “Op bedrijventerreinen lopen we tegen heel andere problemen aan dan in woonwijken. Een voorbeeld hiervan is dat bedrijven binnen Almere veelal geclusterd zijn per bedrijventerrein. Op Stichtsekant vind je bijvoorbeeld bijna alleen maar distributiebedrijven, en op de Vaart voornamelijk zware industrie. Vroeger, toen de huidige problematiek nog niet aan de orde was, was dit heel handig want zo heb je alles uit een bepaalde sector bij elkaar. Inmiddels zorgt deze clustering van bedrijven voor een enorme piekbelasting op het energienet omdat al deze bedrijven rond dezelfde tijd opereren.”

Duurzame alternatieven

Dat de oplossing voor de hoge energiekosten gezocht moet worden in duurzame alternatieven staat buiten kijf. “Op bedrijventerrein Stichtsekant zijn we bijvoorbeeld, samen met Windesheim en Liander, aan het kijken wat er met een overschot aan opgewekte zonne-energie gedaan kan worden. In hoeverre kan dit opgeslagen worden voor momenten dat er minder opgewekt wordt, in hoeverre het mogelijk is dat jouw buurman gebruik maakt van de door jouw zonnepanelen opgewekte energie? Veel bedrijven staan erg open voor het samenwerken aan oplossingen. Het is tenslotte veel voordeliger om samen te profiteren van een oplossing, dan om allemaal dezelfde investering te doen. Niet elk bedrijf kan zomaar zonnepanelen op het dak plaatsen, hoe fijn is het dan dat die ondernemers gebruik kunnen maken van het overschot aan energie van hun buren die wel zonnepanelen op het dak hebben liggen.”

Lange termijn

Delfos vervolgt: “In 2050 moet Almere volledig van het gas af zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar met alle stappen die genomen moeten worden om dit te realiseren is die tijd nog hard nodig. De komende jaren werkt de gemeente door aan oplossingen die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn. Daarna moeten alle, vaak op maat gemaakte, plannen nog uitgerold worden.

Korte termijn

Om de tijd tot deze definitieve oplossing zo goed mogelijk te overbruggen helpt de gemeente ondernemers met bespaartips. De gemeente doet dit in samenwerking met het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). EEF is een initiatief van de provincie met als doel de energietransitie te versnellen. Ondernemers en bedrijven die vragen hebben omtrent besparing en verduurzaming kan terecht bij EEF voor tips en advies. “Vaak kunnen bedrijven op heel eenvoudige wijze energie besparen. Denk bijvoorbeeld aan sluiten van de deur om warmteverlies te voorkomen.”