Personeelstekort in cijfers (Foto: Almere Zaken)
Personeelstekort in cijfers (Foto: Almere Zaken)

Personeelstekort in cijfers

Algemeen

Niet alleen Almere, heel Nederland kampt met personeelstekorten. Eind maart stonden er in Nederland 451 duizend vacatures open. Uit alle sectoren komen signalen dat bedrijven te weinig personeel hebben. Retail, horeca, evenementen, ict, de bouw en zelfs gemeenten berichten over steeds nijpendere tekorten. Almere Zaken heeft zich in deze kwestie gestort en uitgezocht in welke sectoren de nood het hoogst is en hoe de verschillende branches met de situatie omgaan.

Aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar gaf maar liefst 34% van de ondernemers aan dat personeelstekort de grootste belemmering is in de bedrijfsvoering. Wanneer dit weggezet wordt tegenover 13% vorig jaar, kan vastgesteld worden dat het om een enorme stijging gaat.

Lokaal versus landelijk

Hoewel er sprake is van een landelijk breed probleem, wordt de ene sector harder getroffen dan de ander en zijn de tekorten in de ene regio aanzienlijk groter dan elders in het land. Met gemiddeld zo’n 133 openstaande vacatures per 100 werklozen hebben we een nieuw record bereikt. Het aantal openstaande vacatures is dit jaar in de horeca het hardst gestegen. Daarna volgen de zakelijke dienstverlening en de zorg. De landbouw en de visserij doen het, ondanks dat ook hier het aantal vacatures stijgt, het beste met het minste aantal openstaande vacatures.

In vergelijking tot andere regio’s doet Flevoland het zo slecht nog niet. In de provincie Utrecht zijn de tekorten met 154 vacatures per 100 werkzoekenden het grootst, terwijl in Flevoland met 100 openstaande vacatures per 100 werkzoekenden het op een kantelpunt staat.

Het totaal aantal openstaande vacatures is dit jaar in elke provincie gestegen ten opzichte van vorig jaar. Toch doet Flevoland het in deze ranking het beste, met ‘slechts’ 9000 openstaande vacatures. Landelijk stonden er in het eerste kwartaal van dit jaar 448200 vacatures open. Dat betekent dat het aandeel van Flevoland landelijk gezien slechts 2% is.

Oorzaken

De oorzaak van de tekorten wordt al snel bij de coronacrisis gezocht. Toch lijkt dat niet helemaal correct. We worden allemaal steeds ouder en er worden tegelijkertijd minder kinderen geboren. Deze vergrijzing heeft een nadelige invloed op de invulling van vacatures. Mede daardoor was er voor de covid pandemie al sprake van een personeelstekort en is dit tekort tijdens de pandemie alleen maar verder gegroeid.

Mogelijke oplossingen

Veel mogelijke oplossingen lijken op het eerste oog interessant maar brengen op hun beurt ook weer nieuwe problemen met zich mee. Een aantal vaak geopperde oplossingen zijn het verhogen van de lonen, meer uren gaan werken of het aantrekkelijker maken voor expats om hier te komen werken.

In deze special vertellen een aantal verschillende ondernemers uit verschillende branches hoe zij, met hun bedrijf, omgaan met het personeelstekort en zorgen dat zij toch voldoende mensen aan het werk hebben.

Aantal openstaande vacatures per 100 werklozen (Foto: Almere Zaken)
Aantal openstaande vacatures x1000 (Foto: Almere Zaken)