Rabobank Almere
Rabobank Almere Fred Rotgans

Rabobank Almere de ambitieuze partner bij duurzaam ondernemen

Algemeen

Of het nu gaat om een particuliere hypotheek, een groeiend MKB of een multinational die wil innoveren, Rabobank is een ideale partner voor alle financieringswensen. Met name op het gebied van verduurzaming kan Rabobank veel betekenen voor de mens én de ondernemer. Wouter Stevens, directeur coöperatieve Rabobank Almere, ziet het als een missie: “We delen allemaal de verantwoordelijkheid om de wereld beter te maken. Juist Rabobank wil daarbij samen met ondernemers kijken wat er allemaal mogelijk is. En dat is veel.” 

Wij willen als Rabobank het verschil maken

“De tijd dat men bij een bank alleen aanklopte voor een financiering of om bankzaken te regelen, ligt zowel voor particulieren als voor ondernemers ver achter ons, “vertelt Stevens. “Wie zich aan ons verbindt, kan niet alleen gebruikmaken van onze financiële mogelijkheden, maar ook van ons netwerk en onze mogelijkheden op het gebied van innovatie en verduurzaming.” Zo zijn er voor particulieren mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten om een woning energie neutraler te maken en zijn er verschillende duurzaamheidsbijdragen beschikbaar. Zelfs bij huurwoningen is het mogelijk om Rabobank in te schakelen dankzij de FIXbrigade, die bij huurwoningen het energieverbruik kunnen verlagen. Als het gaat om ondernemen, dan is de innovatieve economie in Almere al goed aan het draaien, aldus Stevens, maar tegelijk valt er nog een grote slag te slaan. 

Road to Paris  

“Ook Nederland heeft een aantal jaar geleden het klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Doelstelling van het akkoord is om de broeikasgasuitstoot binnen Nederland in 2030 terug te schroeven naar 50% in 2030 om in 2050 deze zelfs terug te brengen naar netto van 0% groei ten opzichte van 1990. Dat is een ambitieus doel, maar Rabobank is ook ambitieus en daarom doen wij ook mee. In 2024 gaat de “Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)” van start, dit is een richtlijn die bedrijven vanaf 2024 verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. De grote ondernemingen zijn als eerste aan de beurt en zullen moeten rapporteren.” Stevens vertelt dat hij in de Metropoolregio Amsterdam-Almere een team van experts beschikbaar heeft dat bij dergelijke grootbedrijven langsgaat. “Wat dan vooral belangrijk is, is dat er eerst in kaart wordt gebracht waar de onderneming op dit moment staat. Daarna wordt gekeken naar het doel. Waar staan we nu en waar willen we heen? Op basis hiervan kan een bedrijf met onze adviseurs een roadmap maken hoe bij dat doel te komen. En dan zo efficiënt mogelijk, bijvoorbeeld door innoveren of digitalisering van werkprocessen.” 

Future Fit  

Bij het reduceren van de broeikasgassen zijn twee onderdelen van belang: wat is de eigen uitstoot van de ondernemer in eigen huis en minstens zo belangrijk: wat is de uitstoot van haar klanten. In eigen huis gaat het bijvoorbeeld om het wagenpark dat elektrisch kan worden, energieverbruik dat omlaag kan en het digitaliseren van processen. Maar van groter belang is wat de ondernemer als product of dienst levert. Stevens onderbouwt: “Die verhouding is bij de Rabobank zelf nog geen 10/90. Dat betekent dat het belangrijk is om juist naar die 90% te kijken. Waar komen de grondstoffen vandaan die ik als ondernemer gebruik? Is het textiel dat ik gebruik om kleding te maken te verantwoorden? Welke hulpmiddelen zet een leverancier in? Hoe is het transport geregeld van het fruit dat ik doorverkoop? Weet wat je verkoopt. Want dat is de kern van duurzaam ondernemen: kennis vergaren én verantwoordelijkheid nemen, zodat je als ondernemer kunt zeggen: wat ik verkoop is groen.”  

Innovatielening voor Startups & Scale-ups  

Voor MKB’s heeft Rabobank verschillende opties om te helpen met de energietransitie

Niet alleen de grootbedrijven kunnen terecht bij Rabobank voor advies, ook juist voor de startende en groeiende ondernemers zijn er legio mogelijkheden. Zo is er  de “Rabo Innovatie Lening” waarbij er in een Dragons’ Den setting een innovatie-lening van 150.000 euro wordt verstrekt. “De ondernemer pitcht zijn plannen, een team van experts kijkt ernaar en beslist of de lening, met een looptijd van zeven jaar waarvan de eerste twee jaar aflossingsvrij, mogelijk is. Ook zijn er voor MKB’s verschillende opties om te helpen met energietransitie of bijvoorbeeld voor snelgroeiende bedrijven zetten wij vijf Start en Scale Up Bankers in om deze te ondersteunen. Het mooie is, dat er voor elk type ondernemer de juiste programma’s en de juiste expertise beschikbaar is.”  

Van woonstad naar woon-werk stad  

Inmiddels is Stevens bijna drie jaar als directeur Rabobank Almere aan het werk in deze stad. Jaren waarin hij het ondernemersklimaat en woonklimaat van Almere nog beter heeft leren kennen. “Almere is de afgelopen jaren volwassen geworden. Daar hoort een bank bij die durft te groeien, durft te innoveren. Almere staat bekend als een fijne  woonstad, uit een recent onderzoek van Rabobank blijkt dit ook. Inwoners van Almere zijn erg tevreden over hun woning. Ze waarderen deze vele malen hoger dan in omringende gemeentes als Gooi, Amsterdam, Amstelveen of Haarlem. Een succesvolle woonstad dus. Maar als het om de waardering van de buurt gaat, dan scoorde Almere een stuk lager. Die cijfers zijn opvallend, want in een grote stad als Amsterdam liggen de beoordelingen juist omgekeerd. 

Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om de inwoners ook tevreden te stellen buiten hun eigen vierkante meters. Daarvoor is groei en vernieuwen nodig. Meer bedrijvigheid, een universiteit, meer maatschappelijke en culturele mogelijkheden. Wees dankbaar richting ondernemers en help ze groeien. “Een tweede brug, een metroverbinding, een universiteit. Allemaal plannen die volgens mij heel belangrijk zijn voor de toekomst van Almere en waar Rabobank zich hard voor in zal zetten indien gewenst. Almere is er klaar voor en wij zijn er klaar voor.”  

Het Almeerse netwerk: samen sterk  

Wie zich aan ons verbindt, kan niet alleen gebruikmaken van onze financiële mogelijkheden, maar ook van ons netwerk

Bij deze plannen komt automatisch de samenwerking met andere ondernemers en partners in de stad en de regio om de hoek kijken. “Wie wil groeien, moet samenwerken. Samen sterk is niet voor niets een uitdrukking. Gelukkig gebeurt dat in Almere al veel. Er zijn veel netwerkclubs waarmee ook Rabobank verbonden is. Bijvoorbeeld de VBA, Almere City FC, Flevocampus, allemaal zeer succesvolle samenkomsten waar expertises uit worden gewisseld en gekeken wordt hoe de krachten te bundelen. Wat dat betreft is Almere een unieke stad. Omdat Almere als stad nog zo jong is, zijn de bedrijven die hier ontstaan zijn ook jong. Het voordeel daarbij is dat er veel lef zichtbaar is. Mensen durven hier nieuwe dingen te proberen.” 

“Durf te kiezen” 

Daarin benadrukt Stevens hoe belangrijk het is dat zowel Rabobank alsook de gemeente Almere zijn nek uitsteekt. “Zonder proberen weet je zeker dat er niets gebeurt. Durf te kiezen betekent dat je iets probeert. Als dat lukt, is het fantastisch. Maar het kan ook betekenen dat je verliest, of dat iets niet lukt. Dat is pijnlijk op het moment zelf, maar tegelijk is dit ook van waarde. Het betekent namelijk dat je weet wat niet werkt, je leert ervan en weet wat je moet aanpakken om het doel wel te bereiken. We zullen met elkaar moeten durven, dat is de enige manier om Almere, Nederland en zelfs de wereld te veranderen.” 

Vestiging op de Grote Markt  

De vestiging van Rabobank Almere aan de Grote Markt heeft vorig jaar een grote verbouwing ondergaan waarin de coöperatieve sfeer van Rabobank terug te zien is, maar ook elementen die betrekking hebben op herkenbare activiteiten van de bank in Almere en de regio. Vanaf 1 maart zullen alle Almeerse activiteiten vanuit daar gaan plaats vinden. 

De vernieuwde vestiging ligt midden in het kloppend hart van Almere Centrum. Zowel ondernemers als particuliere klanten kunnen hier dagelijks op bezoek komen, voor advies en een persoonlijk gesprek. De vestiging is vijf dagen per week geopend:  

Elke maandag 13.00- 17.00 uur
Elke dinsdag 10.00 - 17.00 uur
Elke woensdag 10.00 - 17.00 uur
Elke donderdag 10.00 - 17.00 uur
Elke vrijdag 10.00 - 17.00 uur

Rabobank Almere
Grote Markt 2 
1315 JG Almere 

W: www.rabobank.nl/lokale-bank/almere
T: 088 722 6600

Wouter Stevens, directeur Rabobank Metropoolregio Amsterdam
Team Rabobank Almere