Willeke Waller
Willeke Waller Mona Alikhah

Willeke Waller “Ik ben een verbinder”

Interviews

Een carrièreswitch maken. Je hoort het vaker en de motivatie voor een dergelijke stap verschilt van persoon tot persoon. Toch is het verhaal van de Almeerse Willeke Waller anders. Zij veranderde van werkgever terwijl zij al 32 jaar met heel veel plezier voor dezelfde werkgever werkte. “Ik heb altijd met veel plezier bij de Rabobank gewerkt, tot de laatste seconde heb ik het daar naar mijn zin gehad. Deze nieuwe uitdaging bij de Flevo Campus is op mijn pad gekomen, ik besloot mijn horizon te verleggen en ben ervoor gegaan.”

Na 32 jaar lang verschillende functies binnen de Rabobank bekleed te hebben heeft Waller in februari dit jaar de overstap gemaakt naar Flevo Campus, waar zij nu de functie programma- en stakeholdermanager vervult.

Verbinding

“In sommige opzichten verschilt mijn nieuwe functie helemaal niet zoveel met mijn vorige werk. Ik ben een verbinder. Ik kijk overstijgend naar het grotere geheel en de samenhang, kijk wat er nodig is en leg zoveel mogelijk de juiste verbindingen om op die manier vooral samen te bouwen en er voor iedereen het beste resultaat uit te halen. En dat deed ik hiervoor eigenlijk ook, uiteraard wel vanuit een andere context.”
Bij Flevo Campus komen veel ondernemersvragen binnen. Waller zoekt de juiste partijen bij elkaar om de vraagstukken succesvol op te kunnen pakken. “Mijn netwerk is door de jaren heen enorm groot geworden. Veel contacten die ik bij Rabobank heb gelegd kom ik nu, in een andere setting en vanuit een andere rol, weer tegen en dat is heel leuk. Bovendien voel ik mij niet alleen Almeerse, maar ook Flevolandse, en ook dat komt mijn nieuwe functie alleen maar ten goede.” Waller voelde altijd al een verbinding tussen haar werk, de stad en de regio en was op meerdere wijzen betrokken bij de kansen en uitdagingen van de economische agenda en brede welvaart in Almere en de Metropoolregio Amsterdam.

Flevo Campus

Almere groeit door tot de 5e stad van Nederland in 2050 wonen er zo’n 400.000 mensen in Almere. Dit betekent urgentie voor het voorzieningenniveau én volop kansen om te werken aan brede welvaart en innovatieve toepassingen voor (inclusieve) voedselvoorziening.

Flevo Campus zoekt onder andere aan de hand van de thema’s Supermarkt-, Smaak- en Stadspark van de toekomst naar gezonde en duurzame oplossingen voor voedselvraagstukken. De campus wil innovatie ondersteunen en doet dit onder andere met programmering, labs, kennisvouchers en straks ook spreekuren. De ruime ervaring van Waller komt goed van pas om de organisatie en programmering verder uit te bouwen en bedrijven op verschillende wijzen te ondersteunen in de zoektocht naar kennis, netwerk, faciliteiten en middelen. Zo biedt de voucherregeling een unieke kans om toegang te krijgen tot onderzoek dat nodig is om bijvoorbeeld innovatieve producten (door) te ontwikkelen of verspilling tegen te gaan. Door toegang te bieden tot onderzoek, versterkt Flevo Campus bedrijven waar mogelijk om hun innovaties en producten te testen of meer impact te laten hebben. Waller verwondert zich over alle mooie initiatieven, organisaties en projecten die Flevoland op dit gebied rijk is. “Ik vind het oprecht leuk en waardevol om hierin waar passend zo veel mogelijk samenwerking te kunnen stimuleren.”

Samenwerken is essentieel

“Samenwerking tussen overheid, ondernemers, financiers en onderzoeksinstellingen is essentieel om met succes te werken aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Door innovatie, samenwerking en kennisuitwisselingen kunnen we een positief effect op het voedselecosysteem behalen.” Bijvoorbeeld binnen het thema Supermarkt van de Toekomst zet Flevo Campus zich in om meer lokale producten de supermarkt in te krijgen. “Er zijn zoveel lokale ondernemers die mooie producten verbouwen of produceren, wij willen deze mensen graag helpen met de weg naar de consument. Ik vind het geweldig om te zien dat ik mijn netwerk en kennis kan inzetten om dit soort initiatieven te steunen door de juiste mensen met elkaar in contact te brengen en partijen met elkaar te verbinden.”

De werkwijze van Waller bij Flevo Campus kenmerkt zich door een integrale aanpak. “Niks staat op zichzelf. De voedselvraagstukken waar wij aan werken hebben veel raakvlakken met andere branches waar duurzaamheidsvraagstukken liggen. Door samen te werken en van elkaar te leren bereiken we veel meer.”

Alternatieven 

Een ander aspect van haar nieuwe werkgever wat Waller aanspreekt, is dat er vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar voedsel(keuzes). Voedselkeuzes zijn complex en worden door verschillende factoren beïnvloed. “Het is niet zo dat we met een veroordelend vingertje wijzen naar mensen die bepaalde keuzes maken. Maar we dragen wel lekkere, gezonde en bijzondere alternatieven en inzichten aan op basis van onderzoek en ervaring. Zo proberen we zowel de consument als de producent ertoe te bewegen bewustere keuzes te maken, zonder te oordelen over andere keuzes”. Flevo Campus ziet voedsel als middel voor verandering. De organisatie bouwt mee aan een duurzaam, gezond en toegankelijk voedselsysteem.

Diversiteit

“Naast mijn werk bij Flevo Campus ben ik ook betrokken bij andere projecten en initiatieven, gewoon omdat ik graag vanuit diverse invalshoeken mijn steentje bijdraag aan de regio. Ik krijg daar veel energie van.” Waller is onder andere betrokken bij de verkiezing Flevolandse Zakenvrouwen, Fashion Business Conf., en een aantal andere initiatieven die haar aandacht hebben weten te vangen.