Nik Smit: "Ze hadden ook even bij me kunnen aankloppen." (Foto: aangeleverd)
Nik Smit: "Ze hadden ook even bij me kunnen aankloppen." (Foto: aangeleverd)

Onbegrip over rol Almere City Marketing

Algemeen

Een aantal ondernemers in Almere is ontevreden over de rol van Almere City Marketing (ACM). De organisatie is in het leven geroepen om Almere, samen met ondernemers in de stad, te promoten. Volgens de ondernemers doet ACM echter steeds meer op eigen houtje. ACM ontkent dat.

Door Marcel Beijer

De onvrede over ACM leeft al langer bij de ondernemers, maar de laatste uitgave van het magazine ‘Hotspot Almere’ lijkt de druppel. ACM verspreidt dat blad om de stad ook buiten Almere te promoten. Ze zijn van mening dat ACM in de loop der jaren is uitgegroeid van een projectbureau, dat per project Almeerse ondernemers betrok, tot een full service marketingbureau dat niet langer samenwerkt, maar vaak juist concurreert met Almeerse ondernemers door veel met eigen personeel te doen. Zelfs ondernemers die Zilveren- of Gouden partner zijn zeggen niet betrokken te worden bij de productie van het magazine. Op het social media-platform LinkedIn doen ze hun beklag daarover. Ook uit een rondgang van deze krant langs een aantal ondernemers blijkt dat de ondernemers van mening zijn dat ACM meer de samenwerking moet zoeken met lokale bedrijven en zzp’ers. “Op hun website presenteren ze zich als ‘het reclamebureau voor de stad’”, zegt een van hen. “Dan opereren ze dus als bedrijf en zouden ze ook vennootschapsbelasting moeten betalen.”
De discussie op LinkedIn werd aangezwengeld door Ronald Eevenaar van het Almeerse bedrijf PGN. Die wijst erop dat ACM jaarlijks 1,8 miljoen euro subsidie van de gemeente krijgt. Dan zou je ook moeten samenwerken met Almeerse bedrijven. Maar mij is niet eens om een offerte gevraagd.”

VBA

Ondernemersvereniging VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere) laat via LinkedIn weten dat ze zich hebben gebogen over de propositie van ACM, maar ook het aan- en uitbestedingsbeleid van de gemeente. “We zijn hierover in gesprek met de wethouder en hebben het ook al neergelegd bij een aantal fracties.”

Nik Smit

Directeur Nik Smit van ACM is teleurgesteld dat de ondernemers een social media platform als LinkedIn gebruiken voor hun kritiek. “Ik doe dit werk al vijftien jaar, dus ze hadden ook even bij me kunnen aankloppen. De deur staat altijd open.”
Smit zegt dat ACM er is om Almere te promoten op een verbindende en constante manier. “Daarvoor werken we ontzettend veel voor en met Almeerse bedrijven. Tijdens de Floriade hebben we bijvoorbeeld de hele city dressing (stickers, vlaggen etc, red.) verdeeld onder Almeerse bedrijven. De druk van het magazine Hotspot hebben we bij een oud-Almeers partner geregeld uit loyaliteit. We verdelen de opdrachten zo goed mogelijk, maar we kunnen niet iedere ondernemer altijd opdrachten geven. Het idee dat wij al ons marketingbudget in de stad zelf zouden moeten besteden is niet logisch. Wij moeten de rest van Nederland overtuigen van de charme en mogelijkheden van onze stad, en daarvoor kopen we juist ook buiten Almere media in. Telegraaf, Algemeen Dagblad, ANWB, NS – de voornaamste uitdaging ligt buiten de stad.”

Core business

De kritiek dat ACM zich ontwikkelt als een volwaardig reclamebureau, snapt Smit niet. “Het is onze core business om reclame te maken voor de stad. Het is dus logisch dat wij kostentechnisch dan eigen marketeers in dienst hebben en niet alle werkzaamheden bij een bureau uitzetten. Wij beperken ons tot citymarketing: het stimuleren van de bezoekerseconomie, aantrekken van bedrijven en bewoners en studenten. Zonder winstoogmerk. We doen nooit iets voor particuliere opdrachtgevers.”

Hotspot Almere

Ook voor het magazine Hotspot Almere zegt Smit dat gebruik is gemaakt van Almeerders. “De opmaak is gedaan door een zzp’er die niet bij ons op de loonlijst staat, de fotoshoot is door een Almeerder gedaan. En ja, er zit ook een foto bij uit ons archief van een oud-Lelystedeling die onlangs naar Arnhem is verhuisd.”

Wethouder René Peeters (EZ) laat in een reactie weten dat ACM ‘waar het kan en zoveel mogelijk’ opdrachten gunt aan Almeerse ondernemers en dat ACM daarbij zoveel mogelijk handelt in de geest van het inkoopbeleid van de gemeente.