Afbeelding

VBA gaat rol van leden groter maken

Partnerbijdrage

De Vereniging Bedrijfskring Almere werd in 1977 opgericht en is met meer dan 400 leden niet alleen een van de grootste ondernemersverenigingen van het land, het is ook een stevige vertegenwoordiging van de Almeerse ondernemers richting de gemeente, provincie en stakeholders. Maar de VBA is veel meer dan dat. De vereniging behartigt de belangen van ondernemers, geeft adviezen aan de leden, deelt kennis en is een levendige netwerkorganisatie. De organisatie staat bovendien niet stil, want de zakelijke wereld verandert snel en de VBA verandert mee. 

‘Een toegevoegde waarde creëren, dat is essentieel’

Het zeskoppige bestuur van de VBA is een ervaren team en kent derhalve de klappen van de zakelijke zweep wel. Onder het motto ‘stilstaan is achteruitgang’ wordt daarom koers gezet naar de toekomst. “De VBA is in transitie en wil een bedrijfsvereniging zijn waar ondernemers in Almere ècht wat aan hebben en waar niemand om heen kan en die een maximale toegevoegde waarde kan creëren”, zegt Irene Medema, sinds januari van dit jaar directeur van de VBA. “Zo sluiten we beter aan bij de behoefte van de leden en kunnen we een duidelijke, toegevoegde waarde bieden.”

Verbinding

Medema is zakelijk actief als projectmanager en campagnemanager. Haar organisatietalent kan ze inzetten om verbinding te creëren. Ze is communicatief sterk en resultaatgericht. Zo werd tijdens een
‘hei-sessie’ eerder dit jaar de koers naar de toekomst van de bedrijfskring met haar medebestuursleden uitgezet. Er is een Raad van Advies opgesteld waar nu onder meer Annemarie Jorritsma, Jan Bun, Herman Reimert en Jan Eerkens zitting in hebben. “Er lag vanuit het verleden natuurlijk al een mooi fundament. Door de VBA weten ondernemers in Almere dat ze er terecht kunnen voor belangenbehartiging en het delen van kennis. Leden voor leden, dus. Het is belangrijk dat ze elkaar weten te vinden en onderling sparren. Dat ze toegevoegde waarde creëren, doordat we inzetten op inhoud en kwaliteit. Dat is essentieel.”
Die missie van het VBA is helder omschreven: zakendoen, ontspanning, kennisdelen en verbinding moeten moeiteloos samengaan. Daarnaast is de bedrijfsvereniging gezaghebbend en brengt het vanuit die positie overheid en bedrijfsleven met elkaar in contact. Tot slot is er voldoende kennis en kunde in huis om een stimulerende rol te spelen in de economische ontwikkeling van Almere. Kortom: een rol die ertoe doet.

Politiek

Politiek bestuurlijke ervaring neemt voormalig wethouder Henk Smeeman mee, die echter ook zijn sporen heeft verdiend in commerciële en non-profitorganisaties. “Altijd ondernemend met enige ongehoorzaamheid en openstaand voor nieuwe ideeën”, zegt hij. “Agendabepalend, niet volgend. Dat houdt in dat de VBA is een organisatie is die luistert, overlegt, verbindt, informeert maar ook strijdt om de belangen van ondernemers op alle niveaus en aan iedere gesprekstafel te behartigen.” Zo initieert Smeeman vanuit zijn ervaring initiatieven naar de lokale politiek en weet hij ondernemersbelangen te verdedigen. Bestuurslid Mario Bakker is het daarmee eens: “We proberen als VBA de uitdagingen aan te pakken, in overleg met belangrijke stakeholders. Dat gaat dan bijvoorbeeld om o.a. vestigingsklimaat, infrastructuur, onderwijs, veiligheid, mobiliteit, energietransitie, bedrijventerreinen, internationalisering en circulair ondernemen. Maar natuurlijk ook om zaken als de woningbouw, want zonder woningen hebben we geen werknemers en kunnen we niet groeien.”

Ondernemen

Bakker, partner bij marketingburo Pubmarket, zal waar nodig als portefeuillehouder Expertgroep VBA taskforces vanuit deze expertgroep inzetten waardoor leden snel ondersteuning kunnen krijgen en kunnen inspelen op mogelijke kansen of uitdagingen. Ook komen daar straks diverse kennissessie uit voort vanuit veel verschillende disciplines waar ondernemers echt wat aan hebben.
Die mening is ook eigenaar Taco van der Meer van restaurant Bakboord in Haven toegedaan. “Met respect voor de hardwerkende ambtenaren, maar zij zijn geen ondernemers en begrijpen niet altijd wat er speelt in een onderneming. Een bedrijf is constant in beweging en wil zaken snel geregeld hebben. Daar is in sommige gevallen niet de specifieke kennis aanwezig of men ziet de noodzaak niet in van een procedure versnellen terwijl dat voor het bedrijf wel van een groot belang kan zijn. In zo’n situatie kan de VBA een rol spelen. Namens één bedrijf en in het andere geval namens een cluster van bedrijven met een gemeenschappelijk belang.”

Taskforces

Van der Meer stelt dat de VBA nadrukkelijk aanhaakt bij de ontwikkelingen ‘in het veld’. “De wereld om ons heen verandert steeds sneller en om daar accuraat op in te kunnen spelen zullen we erg flexibel moeten zijn. Als bestuurslid, onder meer met jarenlange ervaring bij Koninklijke Horeca Nederland, kan hij zijn steentje daaraan bijdragen. Van der Meer legt zich binnen de VBA toe op Events. “Er is een eventcommissie waarvan de leden, naast hun eigen bedrijf hard werken om events tot een succes te maken. Bijvoorbeeld het maandelijkse zakenuurtje wat op locatie bij een van de VBA leden wordt gehouden. Maar ook de jaarlijkse ‘Summer Break’, een Beach Volleybaltoernooi met bijna 100 leden was een groot succes.”

Transitie

“Een winkel maakt nog geen winkelstraat”, zegt bestuurslid Salah Assalhi die vestigingsdirecteur is van accountantsbureau Moore MTH. “Ik loop als ondernemer tegen dezelfde uitdagingen aan als de overige ondernemers in de stad. In mijn functie als accountant heb ik wel het voorrecht om met veel ondernemers te sparren over strategieën en kan ik klanten helpen bij de uitdagingen waar we voor staan. Maar andersom leer ik ook weer veel van mijn klanten. Doordat de ondernemers samen lid zijn van de VBA kunnen ze veel meer bereiken in de stad dan als ze alleen acteren.”
Assalhi ziet zichzelf daarom als aanjager van de transitie die de VBA doormaakt. “We willen graag de vertegenwoordiger zijn van het bedrijfsleven in Almere, en dat we als natuurlijke partner gezien gaan worden.

Beroepsonderwijs

De rol van beroepsonderwijs mag niet onderbelicht blijven, zegt bestuurslid Mark Vlasblom. De huidige directievoorzitter van het ROC Flevoland is ook oud-ondernemer. “Wij leiden de vakmensen van morgen op die juist het MKB kunnen helpen met de nieuw opgedane kennis. Hoe mooi zou het zijn als elke MKB’er in Almere op die manier minimaal met één stagiaire kan werken. En zo het ondernemersperspectief kan vergroten?”
Vanuit zijn bestuurlijke rol probeert Vlasblom een brug te slaan tussen de bedrijven en het beroepsonderwijs. “Op de vele netwerkbijeenkomsten in de stad wordt telkens weer zichtbaar welke uitdagingen en kansen we hebben. Zo participeren we in de elektrificatie regiodeal van Almere. Dit zijn ontwikkelingen van de recente maanden waar ondernemers wellicht nog niet zoveel van hebben gemerkt. Maar die door de omvang de komende tijd wel veel kansen bieden.

Merkbaar

De transitie van de VBA zal voor de leden merkbaar worden. De vereniging zal zich nog meer gaan ontwikkelen als een soort serviceclub, waar bijvoorbeeld symposia en workshops worden georganiseerd. Twee keer per jaar worden bovenregionale bijeenkomsten georganiseerd, zo wordt ism de gemeente de verkiezing van ‘Onderneming van het Jaar’ gehouden en keert het jaarlijkse Business Congres Almere terug waarvoor ook ondernemers, directies en bestuurders uit de hele MRA (Metropoolregio Amsterdam) worden uitgenodigd om te praten over een telkens wisselend thema. Ook is er samenwerking met andere bedrijfsverenigingen en regionale en lokale overheden.
Advocaat Kimberley Valentien is voorzitter van de VBA ziet die de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Ik ben sinds 2014 met de VBA verbonden en besteed gemiddeld een dag per week aan VBA-zaken, wat dan vooral opgaat aan afspraken en overleggen, zowel intern als extern. Maar natuurlijk zoek ik ook verluchtiging en plezier in de werkzaamheden die ik samen met de leden voor de VBA doe. Anders zou ik mij niet meer zo voor de vereniging kunnen inzetten. Ik haal echt genoeg positieve energie uit alles wat ik voor de VBA doe. Die positieve energie krijg ik vooral door de contacten die ik heb gekregen via de VBA. Dat zijn niet alleen de contacten met de bestuursleden, de directeur en de leden van de VBA, maar ook met anderen die op hun beurt weer met ons contact hebben gezocht.”

Meer informatie: www.vba-almere.nl

Afbeelding
Afbeelding
VBA gaat rol van leden groter maken. (Foto: aangeleverd)