Bij de gevangenis is ook een bushalte. (Foto: Almere Zaken)
Bij de gevangenis is ook een bushalte. (Foto: Almere Zaken)

Kansarme asielzoekers: ‘Gemeente moet leidende rol pakken’

Algemeen

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) en de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) zijn ongerust over de komst van kansarme asielzoekers die het Rijk wil opvangen in de voormalige gevangenis op bedrijventerrein De Vaart. Ze willen garanties over de veiligheid.

In beide organisaties weten deze zogenoemde ‘veiligelanders’ als een bedreiging te zien voor de veiligheid van nabijgelegen bedrijventerreinen De Vaart en Poldervlak, met name op het gebied van (openbaar) vervoer, vooral in de avonduren. “Want de bus stopt voor de deur van de gevangenis en daar stappen natuurlijk ook jongens en meisjes in die op de bedrijventerreinen werken”, zegt Henk Smeeman van de VBA. “Die veiligelanders krijgen geen geld, maar ze mogen wel van het gevangenisterrein af. Dat is vragen om problemen.”
Smeeman, oud-wethouder in Almere, verbaast zich over de houding op het stadhuis: “Zowel het college als de gemeenteraad schijnt er vanuit te gaan dat het Rijk deze beslissing gewoon kan doordrukken. Dat is onzin. Als je niet akkoord gaat, of weigert het bestemmingsplan te wijzigen dan kom je in een situatie terecht dat de regering druk moet gaan uitoefenen. Dan weet je waar het op uitloopt, met hotels confisqueren en zo.”

Criminaliteit

Voorzitter Nico Roozen van de SBBA merkt dat het draagvlak in Almere niet groot is. “Het gaat hier om een groep met sterk verhoogd risico op criminaliteit. De bedrijven zijn ongerust, maar ook de bewoners van de Molenbuurt, lijkt mij. Die asielzoekers lopen straks via het Shell-station ook hun woonwijk binnen.”
Roozen vreest dat het Rijk wel degelijk de beslissing gaat doorrukken. “Mocht vestiging van veiligelanders onvermijdelijk blijken dan vragen de SBBA en VBA de gemeente om de leidende en regisserende rol op te pakken om in samenwerking met stakeholders als politie, SBBA en VBA effectief op te kunnen treden.”
In dat geval is er volgens de organisaties structureel meer geld nodig om zowel de beveiligingsmaatregelen van bedrijven individueel als de collectieve beveiliging te intensiveren. Roozen: “Bij de collectieve beveiliging gaat het dan om meer surveillance van het beveiligingsbedrijf op het bedrijventerrein en verhoogde inzet van personeel voor de analyse van camerabeelden. De SBBA kan als bestaande uitvoerende organisatie hierin haar rol pakken.”

Keolis

Een woordvoerder van busmaatschappij Keolis wil niet reageren op de kwestie. “Het is niet aan ons om daar iets van te vinden. Die signalen hebben wij intern nog niet opgevangen. Zoals gebruikelijk gaan we in gesprek met de gemeente en aangesloten instanties om de situatie te bespreken. Waar mogelijk maken we heldere afspraken met elkaar. Die afspraken delen we natuurlijk ook met onze medewerkers, zodat de situatie ook voor hen duidelijk is.”
Inmiddels is duidelijk dat in de Ondernemingsraad van Keolis wel zorgen zijn geuit. De woordvoerder kon daar geen uitsluitsel over geven.