Stadsboer Herman Navis met kinderburgmeester Havana, waarnemend burgmeester Ank Bijleveld en Tineke Schouten tijdens de uitreiking van de Bonifatiusspeld in Kunstlinie. (Foto: Studio Fred Rotgans/Rinus Lettinck)
Stadsboer Herman Navis met kinderburgmeester Havana, waarnemend burgmeester Ank Bijleveld en Tineke Schouten tijdens de uitreiking van de Bonifatiusspeld in Kunstlinie. (Foto: Studio Fred Rotgans/Rinus Lettinck)

Bonifatiusspeld voor stadsboer Herman Navis

Algemeen

De Bonifatiusspeld is maandagavond uitgereikt aan stadsboer Herman Navis. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere en de VBA in Kunstlinie kreeg hij de hoogste Almeerse onderscheiding opgespeld door waarnemend burgemeester Ank Bijleveld en kinderburgemeester Havana. Bloemen ontving hij uit handen van cabaretière Tineke Schouten, die de avond presenteerde. “Dit is een complete verrassing, ik ben zeer vereerd”, reageert Navis.

Sinds 1983 wordt de Bonifatiusspeld jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de  Almeerse samenleving. “Als stadsboer heeft u een brug geslagen tussen de stad en het platteland. En niemand deed ooit een vergeefs beroep op u”, sprak Bijleveld. “Of het nu gaat om kleine zaken zoals het helpen verhuizen of het bieden van opslagruimte, of om het verzorgen van overlevingspakketen met uien, aardappelen en wortelen. De producten uit het overlevingspakket zijn er dankzij uw initiatief gekomen, verbouwd en geoogst op voorheen braakliggende terreinen in de stad.”  

Maatschappelijke impact

Ook organiseerde Navis het Oogstfeest voor inwoners uit de stad. “En zodra het mais hoog genoeg was, kapte u daarin een doolhof voor kinderen. U bent eigenlijk een kei in het bedenken en uitvoeren van activiteiten met een maatschappelijke impact. Denk aan het Jazz Below the Sea Festival, de Luilakmarkt, het ontwikkelen van houtskeletbouwwoningen, het mede initiëren van landschapskunstwerk het Levende Huis en niet te vergeten de Lakenvelders die grazen in de weilanden van Almere.” Deze grazers zijn van zijn dochter, corrigeerde Navis. “Maar verder klopt het helemaal”, lachte hij.

Lions Club

Navis is ook medeoprichter van de stichting BOT, die zich hard maakt voor het behoud van oude landbouwtechnieken. “Hierdoor gaat de geschiedenis van de polder in de groeiende stad Almere niet verloren”, vervolgde Bijleveld. Navis was verder betrokken bij de stichting Almeriaantje en is actief  bestuurder van de Lions Club in Almere, waardoor hij betrokken is bij allerlei maatschappelijke activiteiten.

Eiwittransitie

De burgemeester wees tot slot op zijn recente bijdrage aan de Floriade Expo met betrekking tot de eiwittransitie. Navis kweekt onder andere biologische veldbonen in het kader van het project FlevoVeldboon, een initiatief van de provincie Flevoland om de eiwittransitie een boost te geven. “Hiermee loopt u ruim voor de troepen uit als het gaat om mobilisering van de agrarische sector en op de Floriade liet u ook aan het publiek zien hoe je tot een andere manier van omgaan met voedsel kan komen.” Dat is ook belangrijk, vindt Navis. “Gezondheid begint bij goed voedsel, maar om ook onze aarde in de toekomst gezond te houden, zullen we anders met onze voedselvoorziening moeten omgaan. We moeten de aarde niet nodeloos nog verder belasten”, stelt hij

Vooruitkijken 

Hoewel hij vereerd is met de onderscheiding, hoeft hij zelf niet zo nodig terug te blikken op wat hij allemaal in het verleden heeft gedaan. “Ik kijk liever vooruit. Ook al ben ik uit het bouwjaar ‘52, ik maak nog altijd elk jaar een 10-puntenlijst die ik dat jaar wil afwerken”, lacht hij. “Daarop staan zaken die ik al doe, zoals het draaiende houden van mijn boerenbedrijf, maar ook nieuwe projecten. Zo werken wij vanuit de Lions Club samen met het Leger des Heils om kinderen die het moeilijk hebben een leuke dag te bezorgen, of gezinnen die in de knel zitten te helpen met een crisispakket. En wie weet waar deze onderscheiding, en de gesprekken die ik op deze avond heb gevoerd, verder toe leiden.” De stadsboer vindt het mooi om iets te kunnen betekenen voor een ander, en voor de stad. “En het is nog mooier om dat samen met anderen te kunnen doen. Als je gezamenlijk de schouders eronder zet, bereik je meer dan alleen. Dan is geen berg te hoog.” 

(Foto: Studio Fred Rotgans/Rinus Lettinck)