Vervangend wethouder René Peeters. (Foto: Maarten Feenstra)
Vervangend wethouder René Peeters. (Foto: Maarten Feenstra) maarten feenstra

Visie van de wethouder: “De stad heeft moedige bestuurders nodig”

Interviews

Economische veranderingen en ontwikkeling gaan veelal niet over één nacht ijs. Het zijn langdurige, langzame processen aan de hand van een duidelijke toekomstvisie.

Almere Zaken ging in gesprek met tijdelijk Wethouder Economische Zaken René Peeters over de economische ontwikkeling van onze stad. “Als Wethouder Economische Zaken moet je nadenken over wat je in de toekomst wilt bereiken en je daar nu mee bezig houden. Doordat de processen langdurig zijn en ik maar voor een korte periode wethouder ben, pak ik veelal door op de mooie ontwikkelingen die Maaike Veeningen gestart is,” aldus Peeters.

Economische koers

Almere bepaalt haar economische koers mede aan de hand van landelijke ontwikkelingen. “Als gemeente volgen we heel nauw welke landelijke ontwikkelingen er plaatsvinden, daar halen wij de dingen uit waar we als stad bij aan kunnen sluiten en we attenderen de landelijke overheid op de positie en mogelijkheden van Almere.”

Een voorbeeld hiervan is de tech- en duurzaamheidstransitie. “Afgelopen zomer schreef minister Adriaansens van economische zaken een lange brief waarin zij onder meer benoemde dat de omgeving Brainport Eindhoven langzaamaan vol begint te raken. Als alternatieve locaties voor technologische en duurzame ontwikkeling noemde zij twee gebieden; Twente en Almere.” Dit bericht is een bevestiging dat Almere op de goede weg is door volop in te zetten op de tech- en duurzaamheidstransitie.

Universitair onderwijs

Een belangrijk speerpunt waar Peeters zich de afgelopen maanden voor inzette is de komst van universitair onderwijs binnen de stad. “In Almere missen we universitair onderwijs. Een aanbod van ten minste enkele technische opleidingen zou een waardevolle toevoeging zijn. Niet alleen voor de stad maar voor heel de noordvleugel van ons land.” Peeters vertelt dat hij momenteel, samen met wethouders van andere steden zonder universiteit, een brief in de pen heeft om te kijken of zij gezamenlijk het Rijk zo ver kunnen krijgen om universitaire opleidingen naar deze steden te trekken.

ICT Tribe

Naast de langlopende processen waar aan gewerkt wordt, is er in 2023 ook iets heel concreets gerealiseerd om het Almeerse bedrijfsleven te bevorderen. Na een lang voorbereidingstraject van anderhalf jaar heeft eind 2023 ICT Tribe Almere officieel de deuren geopend. ICT Tribe Almere bestaat uit een betrokken groep bedrijven, opleiders en de gemeente. Zij werken samen om vraag en aanbod van IT-talent in de regio bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door mensen die geen baan hebben of die niet tevreden zijn met hun huidige baan, te helpen met scholing en training voor een carrière switch naar de IT branche. “De eerste resultaten van ICT Tribe zijn inmiddels bekend. In de korte tijd dat de Tribe bestaat zijn er al 49 mensen geholpen, die bíjna allemaal ook daadwerkelijk een baan gevonden hebben. Dit succes is tevens het startpunt om meerdere van dit soort Tribes op te zetten en hiermee breder in te zetten op de aanpak van personeelstekorten,” aldus Peeters. Momenteel worden mogelijkheden voor een Tribe op het gebied van tech, en een Tribe voor de zorgsector onderzocht.

Netcongestie

Naast de succesverhalen van onze stad is Peeters ook kritisch, zowel lokaal als landelijk gezien. “Iets waar ik heel erg van geschrokken ben en wat mij ook kwaad maakt is netcongestie. Ik vind dat de Rijksoverheid daar steken heeft laten vallen aangezien het al jaren bekend was dat dit probleem eraan zat te komen.” Ondanks dat de gemeente Almere dit probleem niet kan oplossen, wordt er aan gewerkt om ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. “Als gemeente praten we veel met het bedrijfsleven. Samen zijn we op zoek naar innovatieve oplossingen om de beschikbare capaciteit van het net optimaal te gebruiken. Daarbij wachten we niet tot ondernemers zich bij ons melden, maar zetten we ons actief in om risico gebieden en branches in kaart te brengen, en met die ondernemers in contact te komen”, aldus Peeters.

Lokale aandachtspunten
Op lokaal gebied ziet Peeters verbeterpunten in de werkwijze tussen het bedrijfsleven en de overheid. “Het bedrijfsleven werkt met een andere snelheid dan de overheid. Als gemeente willen we risico’s natuurlijk beperken, maar wanneer je daar te ver in doorslaat vertraagt dat het proces enorm. Het vergt moed, maar ook inzicht van een bestuurder om in te kunnen schatten welke risico’s je kunt nemen om processen te bespoedigen. Daar is nog wel wat winst op te behalen.” Peeters licht toe dat dat andersom ook zo werkt, “als bedrijven maar blijven onderhandelen dan moet je als gemeente ook ‘nee’ durven zeggen en niet verder onderhandelen . Acht of negen onderhandelingsronden is wat mij betreft echt te veel, ook dan moet je ervoor waken dat processen niet eindeloos duren.”

Terugblik

Over minder dan een maand zal wethouder Maaike Veeningen terugkeren op haar post. “Ik heb de afgelopen tijd zoveel meegemaakt wat me bij zal blijven. Veel één op één gesprekken met ondernemers en de Dag van de Ondernemer waar ik bijvoorbeeld bij de eigenaren van Thermen La Mer en Selma van Duinen van MINT de ontroering zag toen zijn hun prijs in ontvangst namen. Maar ook de stappen die we gezet hebben om universitair onderwijs naar Almere te halen zal ik niet vergeten. Over het algemeen genomen ben ik de afgelopen maanden nóg enthousiaster geworden over het ondernemerschap binnen Almere.”

René Peeters
Vervangend Wethouder Economische Zaken