Team accountmanagers Economische ontwikkeling en Grondzaken
Team accountmanagers Economische ontwikkeling en Grondzaken

Verbinding voor een goed lokaal ondernemersklimaat

Partnernieuws

De afdeling Economische ontwikkeling & Grondzaken staat aan de lat voor een gezonde economische toekomst van Almere en werkt daarom volop (samen) aan een goed ondernemersklimaat, maar ook aan onderwerpen als onderwijs/arbeidsmarkt, toerisme/recreatie, circulaire economie en energietransitie. Binnen deze afdeling is er ook een aantal accountmanagers.
Maar wat doen zij nu precies?

Accountmanagement

Bij het begrip “accountmanagement” heeft een ieder wel een eigen beeld. Zo zouden accountmanagers goed zijn in koffie drinken. En eerlijk is eerlijk: dat zijn ze ook! Maar hoe zetten zij dat ‘kopje koffie’ nu eigenlijk bij hun werk in? Wij vragen het aan senior accountmanager Richard de Blieck: “Onze rol is om een bijdrage te leveren aan een goed Almeers ondernemersklimaat. Een klimaat waarin bedrijven zich kunnen ontplooien. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het voor ons van belang om te weten wat er bij ondernemers speelt, welke mogelijke belemmeringen zij ondervinden en met welke vragen, opgaven en uitdagingen zij worden geconfronteerd. Daarom zetten wij in op een goede relatie met ondernemers en zijn wij voor hen het eerste aanspreekpunt. Wij zorgen voor de juiste verbinding met de relevante gemeentelijke vakafdelingen, met diverse (netwerk- en ondersteunende) organisaties en met ondernemers. Ook verbinden wij waar mogelijk aan interessante samenwerkingsverbanden en informeren wij over (kansrijke) thema’s en programma’s die voor een bedrijf interessant kunnen zijn. 

Wij bieden een luisterend oor, vragen door (zoeken de vraag achter de vraag) en geven advies. Bij complexe vraagstukken die dieper de gemeentelijke organisatie in zijn gebracht houden wij een vinger aan de pols en zorgen wij ervoor dat het belang van de ondernemer blijft tellen. Je kunt ons accountmanagement zien als een soort ‘Haarlemmerolie’ in het gemeentelijke raderwerk.

Werkprocessen

Door onze bedrijfscontacten vernemen wij allerlei signalen en ontwikkelingen (bv. verhuis- en expansieplannen of knelpunten). Uit die informatie halen wij zo nodig rode draden die wij inbrengen als input voor gemeentelijk beleid of voor verbetering van werkprocessen. Deze informatie halen we niet alléén uit de persoonlijke bedrijfscontacten maar ook via deelname aan zakelijke netwerkbijeenkomsten. We leggen hier regelmatig nuttige verbindingen voor ondernemers en vertrekken vaak ook weer met vraagstukken. Accountmanagement is de vooruitgeschoven post van de gemeente.

Belangrijk om aan te geven is dat ook accountmanagement geen ijzer met handen kan breken. In onze contacten met ondernemers zorgen wij te allen tijde voor een realistisch verwachtingenmanagement. Oftewel, we beloven geen gouden bergen. Wél zeggen we toe dat binnen wet- en regelgeving er alles aan wordt gedaan om het ondernemen in Almere zo prettig mogelijk te maken. Daarin faciliteren wij ondernemers. En vanuit de gedachte van Haarlemmerolie kunnen wij vaak iets betekenen voor ondernemers die onverhoopt met een complex vraagstuk zitten en vastlopen in het contact met de gemeente. De uiteindelijke verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid ligt bij de vakafdelingen zelf.

Ondernemersnetwerken

Almere telt ruim 24 duizend ondernemers en het is een illusie om te stellen dat wij ze allemaal persoonlijk kennen. Echter we doen ons best en komen vaak een heel eind! Veel belangrijker is dat ondernemers ons weten te vinden op het moment dat het nodig is. Daarvoor hebben wij ook een prominente rol c.q. aanwezigheid in de diverse ondernemersnetwerken zodat wij onze zichtbaarheid en toegankelijkheid waarborgen. Met onze proactieve rol geven wij vanuit accountmanagement mede vorm aan wat in de economische agenda beschreven staat, zoals de bovenaan genoemde onderwerpen”. 

Meer info

Je kunt ons bereiken via: 

14 036 / ondernemersloket@almere.nl 

Bekijk ook eens de website van de gemeente: www.almere.nl/ondernemen  waar veel informatie te vinden is. 

En de website van het Ondernemersplein: Almere.www.onderneeminalmere.nl. Hier vind je o.a. informatie over ondernemen, over investeringen, innoveren, ecosystemen, uitbreiden of verduurzamen, workshops en zakelijke events.