Afbeelding
AlmereZaken

Almeerse ondernemers flink positiever over ondernemersklimaat

Algemeen

Ondernemers uit Almere zijn de afgelopen jaren behoorlijk positiever geworden over het ondernemersklimaat in de stad. Het gemiddelde rapportcijfer kwam in 2018 uit op een 7-, in 2016 was dat nog 5,9. Twee derde van de ondernemers waardeert het klimaat om te ondernemen in Almere met een cijfer tussen de 7 en 9. Dat blijkt uit de tweede Ondernemerspeiling van de gemeente. Ook waarderen de ondernemers de dienstverlening van de gemeente een stuk beter: gemiddeld een 6,4, ten opzichte van een 5,8 in 2016.

Vooral over de bereikbaarheid tonen de ondernemers in Almere zich tevreden (7,5) en ook het aanbod detailhandel, het woon- en leefklimaat en de recreatieve voorzieningen worden goed gewaardeerd (7-). De meeste ondernemers vinden vooral parkeren, de veiligheid, het economisch beleid, en de dienst- en vergunningverlening van belang bij hun beoordeling van het ondernemingsklimaat. Iets meer dan 15% van de ondernemers geeft aan onvoldoende ruimte voor hun bedrijf te hebben. Verder noemen ondernemers als verbeterpunten onder andere de kwaliteit van de openbare ruimte, de bestrijding van overlast en leegstand en de bereikbaarheid met OV. Ongeveer een derde van de Almeerse ondernemers heeft het lastig met de invulling van vacatures, in 2016 was dat nog slechts 13%. Het gaat hierbij vooral om technische vacatures.

Dienstverlening
Ook de score voor de dienstverlening door de gemeente verbeterde. Het merendeel van de respondenten (60%) gaven een 7 tot 9. Van deze dienstverlening waarderen de ondernemers het Ondernemersplein en de toegankelijkheid en inlevingsvermogen van accountmanagers opvallend positief met een 6,9 (in 2016 was dat 6,6). Het Ondernemersplein is bij 75% van de respondenten bekend. De partners op het Ondernemersplein zijn aanzienlijk minder bekend, wat niet geldt voor de Kamer van Koophandel. Verreweg het merendeel van de ondernemers , 75 tot 90%, vinden beleid, vergunningverlening, website en dienstverlening voor ondernemers (zeer) belangrijk. Ondernemers noemen leegstand, veiligheid en ontwikkeling van bedrijfslocaties als thema’s waar ze de gemeente op beoordelen. Ze willen verbetering bij de regelgeving op gebied van parkeren en bestemmingsplannen en kaarten ook de hoogte van de lokale lasten aan, net als in 2016.

‘Zichtbaar effect van onze inzet’
Wethouder Mark Pol van Economische Ontwikkeling toont zich content met de verbeteringen: ‘We hebben er de afgelopen periode hard aan gewerkt om het economisch klimaat en ook onze eigen service te verbeteren. De kwaliteit van onze bedrijventerreinen en het tegengaan van leegstand waren en zijn belangrijke aandachtspunten. Mooi dat onze inzet ook zichtbaar effect heeft, al zal het gunstige economisch tij daar ook wel een rol bij spelen. Directe service, goede afhandeling van vragen en opmerkingen en duidelijkheid over de aanspreekpunten zijn belangrijke factoren voor de beoordeling van de gemeentelijke dienstverlening. Wij moeten blijven zorgen dat dat op orde is en blijft.”
In de Strategische Economische Agenda Almere 2015-2019 heeft het college aangegeven de tevredenheid van ondernemers over het ondernemersklimaat in Almere te gaan meten. In 2016 vond de Ondernemerspeiling voor het eerst plaats. Dit jaar namen aan de tweede meting bijna 450 bedrijven uit de commerciële sector met een vestiging in Almere deel. Dat leverde een representatief beeld op van de opinies van bedrijven in Almere.