Annette Stevens. (Foto: Mona Alikhah)
Annette Stevens. (Foto: Mona Alikhah)

Ontmoedigingsbeleid

Column

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben structurele achterstanden op de arbeidsmarkt. Ze hebben gemiddeld een lagere arbeidsparticipatie, slechtere contracten en een lager loon. Ook zijn ze vaker werkloos en zijn ze oververtegenwoordigd in de bijstand.

Het ontmoedigingsbeleid van de overheid voor asielzoekers is hier mijns inziens debet aan:Asielszoekers wonen (vaak) in (te) grote centra waar zij niets om handen hebben. Ze hebben geen recht op taallessen, ze mogen het eerste half jaar niet werken. Ze krijgen – in tegenstelling met wat vaak wordt gesuggereerd- geen uitkering en ze bouwen ook geen netwerk op in een land waar zij hopen te mogen blijven. Totdat ze ineens een Status krijgen. Maar dan móeten ze inburgeren, Nederlandse les volgen, en krijgen ze het ineens allemaal voor de kiezen terwijl ze heel graag willen werken om zelfstandig hun gezin te onderhouden.

Tot eind vorig jaar was er de restrictie dat een asielzoeker die langer dan 6 maanden geregistreerd in Nederland verbleef 24 weken per jaar mocht werken. De werkgever moest hiervoor een werkvergunning aanvragen. Een administratieve rompslomp die zeker 3-4 maanden in beslag nam. Gelukkig is dat tij gekeerd: na 6 maanden mag een asielzoeker aan het werk, met een geldige werkvergunning.

Waarom vinden wij van Samenwerken MVO het zo belangrijk dat mensen na 6 maanden zo snel mogelijk aan de slag kunnen?
- Mensen worden er niet beter van als ze niets anders te doen hebben dan wachten tot de dag weer voorbij is.-Als asielzoekers werken, dan dragen ze een deel van hun verdiende loon af aan het COA, en betalen zo mee aan hun opvang. Dit is niet alleen goed voor onze maatschappij, maar ook voor de eigenwaarde van deze mensen.
- Werkenden hebben collega’s, ze leren een stukje geschreven en ongeschreven normen en waarden die gelden in het nieuwe land, zij vergroten hun netwerk, leren dingen bij, en bouwen een CV op zodat zij een betere start maken als zij eenmaal een status krijgen en uitkeringsgerechtigd zijn.
- In rapporten van o.a. de SER valt te lezen dat de samenleving, de mensen die met nieuwkomers te maken hebben als collega, als buren of medestudent veel positiever denken over deze mensen.

Dus werkgevers van Almere met vacatures: geef deze mensen het voordeel van de twijfel, en ga in gesprek! Als deze mensen in de toekomst deel blijven uitmaken van onze stad dan kunnen we toch beter zo snel mogelijk starten met integratie. Jullie krijgen er heel veel loyaliteit van harde werkers voor terug!

Annette Stevens