Recruit a Student (Foto: aangeleverd)
Recruit a Student (Foto: aangeleverd)

Duurzame inzetbaarheid, een nieuwe trend?

Partnernieuws

Er vindt al een aantal jaar een voortdurende verandering plaats in de externe context van bedrijven. Digitalisering, automatisering en nieuwe technologieën zijn momenteel de trends waar bedrijven rekening mee dienen te houden. Deze continue verandering in de omgeving brengt ook veranderingen binnen het personeel van bedrijven met zich mee. Meegaan met deze verandering is niet voor elke werknemer even makkelijk. Veel werknemers zijn een bepaald patroon gewend, waardoor een andere inrichting van werk niet altijd makkelijk door te voeren is. Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en ook blijven? En natuurlijk hoe kunnen medewerkers het werk blijven indelen zoals zij dat gewend zijn en toch mee gaan met de externe trends en ontwikkelingen? Een vraagstuk wat niet eenvoudig te beantwoorden is, maar wij doen toch graag een poging! Wat is duurzame inzetbaarheid en hoe kunt u er voor zorgen dat deze wordt verhoogd?

Duurzame inzetbaarheid wil zeggen dat je als organisatie, de medewerkers op een bepaalde manier blijft inzetten zodat zij tot aan hun pensioen bij het bedrijf blijven werken. U kunt zich voorstellen dat het niet altijd makkelijk is om medewerkers voor een langere tijd aan een bedrijf te laten binden. Voornamelijk door de krappe arbeidsmarkt waar wij ons in bevinden, is het voor voornamelijk jonge mensen, soms aantrekkelijker om bij een nieuw bedrijf aan de slag te gaan. Echter is het enorm belangrijk om medewerkers aan je bedrijf te verbinden, zodat zij langer blijven werken en ook loyaal worden aan het bedrijf. Jonge mensen leren ontzettend snel en willen in deze tijd ook alles er aan doen om nieuwe dingen te leren, hier ligt dan ook een grote kans voor vele bedrijven! Door relevante trainingen aan te bieden en ook in te spelen op de trends in de omgeving kan een bedrijf ervoor zorgen dat medewerkers langer in dienst blijven. Ook creëer je op deze manier nieuwe inzichten, capaciteiten en kennis wat gebruikt kan worden in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Op het moment dat de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie hoog is, zal dit resulteren in een positieve relatie met de organisatieprestaties. Door continu met medewerkers te blijven spreken over wat zij nodig hebben, wat goed gaat en wat misschien beter kan, wordt een constante verbetering in werkelijkheid gebracht. Dit zorgt er op haar beurt weer voor dat de organisatie beter in staat is om doelen te bereiken, wat resulteert in betere prestaties.

Nu horen wij u denken, wat kunnen we nou doen om deze duurzame inzetbaarheid te verhogen? Hieronder staan een aantal tips waarmee u zich als organisatie mee bezig zou kunnen houden:

  • Maak herinrichten van werk mogelijk en zorg voor autonomie op de werkvloer. Dit zorgt ervoor dat motivatie en capaciteiten van medewerkers beter benut worden en dat is erg waardevol voor een organisatie!
  • Investeer in trainingen en het opdoen van nieuwe kennis. Op deze manier blijf je als bedrijf op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen, wat zorgt voor het beter kunnen inspelen op de externe omgeving.
  • Zorg voor persoonlijk contact met de medewerkers. Door soms één op één contact te hebben met medewerkers zorg je als leidinggevende of manager ervoor dat medewerkers zich gehoord voelen. Ook het op maat inrichten van de werkzaamheden van een medewerker zorgt ervoor dat iedereen op zijn/haar plek zit en op deze manier duurzaam ingezet wordt.
  • Maak als leidinggevende duidelijk wat van de medewerkers wordt verwacht, welke rollen en taken krijgt iemand toebedeeld? Op deze manier werk je als organisatie efficiënt en zorg je ervoor dat mensen doen waar ze goed in zijn en wat ze ook leuk vinden om te doen. Ook dit heeft positieve effecten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Kortom; persoonlijke aandacht, richten op leermogelijkheden, herinrichten van werk en het vergroten van capaciteiten zorgt voor een meer toekomstbestendige organisatie. Uiteindelijk zijn het de medewerkers en leidinggevenden die, op basis van de externe omgeving, richting geven aan de organisatie. Het is dus erg belangrijk om hier gehoor aan te geven en actief bezig te zijn met het duurzaam inzetten van personeel.

Benieuwd hoe u kan zorgen voor duurzame inzetbaarheid? Wij denken graag met u mee!

Geschreven door Willemijn Loeve, Recruit a Student