Monique en Sander Ballering (Foto: Almere Zaken)
Monique en Sander Ballering (Foto: Almere Zaken)

Recht Door Zee Arbodienstverlening, voor iedereen een plek op de werkvloer

Bedrijfsprofiel

Met het groeiende personeelstekort wordt de druk om medewerkers aan het werk te houden of na ziekte weer aan het werk te krijgen, steeds groter. Situaties zijn vaak complex, waardoor de Wet verbetering poortwachter volgen simpelweg niet voldoende is. Monique en Sander Ballering van Recht Door Zee Arbodienstverlening doen het anders. Door de regie bij de medewerker te leggen, te focussen op een duurzame terugkeer op de werkvloer en -indien nodig- de hele bedrijfscultuur onder de loep te nemen, weet Recht Door Zee het verzuim bij bedrijven uit heel uiteenlopende sectoren structureel terug te dringen.

“Het grote verschil met andere arbodienstverleners is dat wij vanaf de eerste verzuimdag mogelijkheden om te werken met de medewerker bespreken, terwijl je bij andere organisaties soms wel zes weken moet wachten totdat jouw medewerker door een bedrijfsarts wordt gezien. Dan zit jouw medewerker dus al zes weken thuis voordat er überhaupt iets gebeurt. Dit is voor zowel werkgever als medewerker niet goed.” Aldus Monique, oprichter van Recht Door Zee. Sander, financieel directeur van de organisatie, vult aan: “Als je bedenkt dat een zieke medewerker een organisatie zo’n 250 euro per dag kost, is de schade tegen die tijd al enorm, terwijl je als werkgever en als medewerker nog niets opgeschoten bent.”

Onze werkwijze

De bedrijfsarts heeft vanuit de verlengde armconstructie taken aan de inzetbaarheidscoaches van Recht Door Zee gedelegeerd. Hierdoor kunnen zij met een medewerker in gesprek over wat de medewerker nog wel kan. Komen zij niet direct tot werkhervattingsafspraken, dan schakelen zij met de bedrijfsarts die, waar nodig, direct de juiste professional inzet om de medewerker te ondersteunen. Daarnaast adviseren onze procescasemanagers werkgever en medewerker gedurende het ziekteverzuimproces over inzetbaar worden en blijven. Van beiden wordt tijdens het proces veel verwacht en dat is voor de meeste werkgevers niet hun corebusiness. Van ons wel. Het Recht Door Zee-team heeft kennis van actuele wet- en regelgeving. Bij ons werken geen callcentermedewerkers die vinkjes zetten bij de genomen stappen in het verzuimproces, maar oplossingsgerichte professionals met passie voor de inzetbaarheid van mensen.

We doen het echt samen

Iedereen wil werken

80% van het verzuim ontstaat door niet-medische oorzaken. Medewerkers die bijvoorbeeld naast hun werk mantelzorger zijn of andere problemen hebben waardoor zij slecht in hun vel zitten. “Het helpt dan niet als je enige doel is mensen zo snel mogelijk weer te laten werken.” Vertelt Monique Ballering. “Daarom gaan wij vanaf het eerste moment in gesprek met de medewerker. Wat is er aan de hand? Waar loop je tegenaan als je nu weer zou moeten werken? En wat is er voor jou nodig om wel weer, gedeeltelijk, aan het werk te kunnen? Wij zetten medewerkers zelf aan het roer en laten ze, met wat hulp, zelf een plan van aanpak opstellen.” Door de regie bij de medewerker te leggen, kan de oorzaak van het probleem eerder gevonden en aangepakt worden, zodat de medewerker niet alleen snel, maar ook duurzaam terug aan het werk kan. Indien er sprake is van een medisch probleem schakelt Recht Door Zee de bedrijfsarts in. In overleg met de bedrijfsarts zetten wij specialisten uit ons netwerk in die de medewerker ondersteunen om weer gezond en met plezier terug te keren naar de werkvloer. Sander Ballering: “Het is helemaal niet zo dat mensen niet willen werken, eigenlijk wil iedereen wel werken. Soms spelen er alleen zaken waardoor dat lastig is. We zoeken samen naar een oplossing voor de lange termijn. Daarom brengen we medewerkers geregeld in contact met andere instanties uit ons netwerk, als daar behoefte aan is.”

Verandering is de sleutel tot succes

“Wanneer een nieuwe organisatie zich bij ons aanmeldt, vraag ik altijd eerst of ze bereid zijn te veranderen. Als men namelijk wel het verzuim wil terugdringen, maar niets wil veranderen, is de kans op succes klein.” Monique vertelt verder dat Recht Door Zee graag een relatie voor langere tijd aangaat met bedrijven. “Wij hebben tijd nodig om het vertrouwen van medewerkers te winnen en indien nodig aanpassingen door te voeren. Het veranderen van bijvoorbeeld een wantrouwende houding tegenover medewerkers die zich ziekmelden, gaat niet van de één op de andere dag, maar is wel cruciaal voor een blijvend positief resultaat.”
“Ik vertel een nieuwe klant altijd dat we het samen doen. Zij kunnen niet verwachten dat wij alles overnemen zodat zij hun handen ervan af kunnen trekken. We werken samen aan optimale werkomstandigheden voor elke medewerkers. We plakken geen pleisters. maar gaan op zoek naar structurele oplossingen.”

Als je mensen inzetbaar kunt houden is het personeelstekort ook kleiner

Voorkomen is beter dan genezen

Een duidelijk merkbare ontwikkeling is preventie. “Soms kun je met een preventief gesprek verzuim voorkomen. Als je mensen inzetbaar kunt houden is het personeelstekort ook kleiner.” Aldus Monique. 

Recht Door Zee Arbodienstverlening
Transistorstraat 71E
1322 CK Almere
Telefoon: 036 – 737 0084
E-mail: info@rechtdoorzeecasemanagement.nl


www.rechtdoorzeecasemanagement.nl

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Special Personeel (Foto: Almere Zaken)