Afbeelding

Maak Almeerse studenten onderdeel van uw organisatie

Partnernieuws

Na de verkiezingen in maart is ons geduld aardig op de proef gesteld. Het lijkt er nu toch echt op dat we binnenkort een nieuwe regering krijgen. Maar veel belangrijker zijn de nieuwe plannen. Het kan bijna niet anders dan dat onze provincie en onze stad een grote rol gaan spelen bij het oplossen van de belangrijke vraagstukken waar we voor staan. De mogelijkheden die wij kunnen bieden bij bijvoorbeeld de woning- of stikstofcrisis zijn legio. Er is een hoop perspectief.

Impact coronacrisis voor studenten

De coronacrisis waar we ons al bijna twee jaar in bevinden, geeft dat gevoel veel minder. Nog minder leeft dat gevoel bij onze jongeren. Bij het schrijven van dit artikel bevinden we ons net in de avond-lockdown mede ingezet om het onderwijs open te houden. De realiteit van de afgelopen tijd was voor veel jongeren grotendeels onlineonderwijs. Niet zelden was het bed van een student het enige stukje privacy in huis waar de student online les kon volgen.

Belang van praktijklessen

Het geluk voor de studenten in het beroepsonderwijs was dat de praktijklessen meestal wel doorgang konden vinden. Daarbij hanteerden we vaak de richtlijnen uit de verschillende branches. Het belang van deze praktijklessen was groot. Passie voor het toekomstige beroep en vak zijn vaak de reden dat een student voor het beroepsonderwijs kiest. Naast de praktijk op school is de ervaring in de echte praktijk, vaak in de vorm van stages, nog belangrijker.

Gedwongen switches

Ondanks corona hebben veel bedrijven zich ingespannen studenten een stageplek te geven. In een aantal sectoren – denk aan de horeca, toerisme en detailhandel – was dat bijna niet mogelijk. De effecten daarvan zijn helaas nogal groot. Een student die de opleiding tot bijvoorbeeld kok volgde en zijn stageplek of baan kwijtraakte, heeft vaak (definitief) de keus gemaakt voor werk en studie in een andere sector.

Mogelijkheden buiten Almere

Wat we ook hebben gezien is dat de vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten in een stroomversnelling kwam zodra beperkende maatregelen werden opgeheven. En dan wordt er – terecht – ook naar het beroepsonderwijs gekeken. Maar wij kunnen ook niet zomaar een blik studenten opentrekken in sectoren waar studenten niet meer voor kiezen. En wat we ook zien is dat studenten, nu er weer meer mogelijk is, zoeken naar mogelijkheden buiten de stadsgrenzen, in bijvoorbeeld het Gooi en in Amsterdam.

Hoe bind je studenten

Cruciale vraag is: wat hebben wij onze jongeren in de stad, de studenten van vandaag en de werknemers en ondernemers van morgen te bieden? Wat kunnen wij doen om het aantrekkelijker te maken om in Almere te studeren, stage te lopen en te werken? Aan de kwaliteit van het onderwijs ligt het niet, die is bij Hogeschool Windesheim, Aeres MBO en HBO en het ROC van Flevoland goed en soms beter dan buiten de stadsgrenzen. Wij leiden niet alleen de jongeren in de stad op, maar bieden ook vele mogelijkheden voor werknemers om te blijven ontwikkelen en leren en zo inzetbaar te blijven.

Inspirerend ondernemerschap

Het echte verschil kunnen we maken door onze samenwerking nog verder te intensiveren. Om potentiële studenten al bij de oriëntatie op een studie kennis te laten maken met het inspirerende ondernemerschap en het innovatieve bedrijfsleven dat er in Almere is. Want hoe mooi is het als je de komende jaren onderdeel mag zijn van de ontwikkelingen en groei die we met elkaar gaan realiseren?

En … er is geen HR manager die ervan overtuigd hoeft te worden dat de meest effectieve werving van toekomstige werknemers begint bij het enthousiast maken van potentiële studenten. In het belang van onze stad en onze ambitie is dit geen keuze meer, het is alleen maar de vraag hoe we met elkaar snel voldoende tempo kunnen maken.

Door: VBA
Mark Vlasblom, Directievoorzitter ROC van Amsterdam-Flevoland