Hoe denkt Nederland over kernenergie? (Foto: Zonneplan)
Hoe denkt Nederland over kernenergie? (Foto: Zonneplan)

Flevoland positief over kernenergie

Algemeen

Energiebedrijf Zonneplan heeft de publieke opinie over kernenergie gemeten, waarbij 2000 Nederlanders betrokken waren. Ruim een derde van de Flevolanders staat achter het gebruik van kernenergie, dat is een lichte toename ten opzichte van vorig jaar.

In Flevoland staat 34,8% van de inwoners positief tegenover kernenergie, met als voornaamste argumenten betaalbare elektriciteit en een lagere CO2-uitstoot. Dit toont een stijging aan ten opzichte van vorig jaar, toen 30,9% voorstander was. Daarentegen is het aantal tegenstanders gedaald van 29,1% naar 20,3%. Bezwaren gaan voornamelijk over radioactief afval en het risico op een kernramp. De twijfel blijft omtrent gebruik van kernenergie is groot onder de Flevolandse bevolking (44,9%), deze groep mensen worstelt met het afwegen van de voor- en nadelen of geeft aan over onvoldoende kennis te beschikken om een standpunt in te nemen.

Grootste voorstander

Op provinciaal niveau blijft Zeeland de grootste voorstander van kernenergie, met een opvallende toename van 40% naar ruim 55% in vergelijking met vorig jaar. Ondanks de aanwezigheid van de enige Nederlandse kerncentrale in Borssele lijken de Zeeuwen zich minder zorgen te maken over mogelijke nucleaire risico’s. In Limburg is de steun voor kernenergie lager, met 28,7% voorstanders en 27,3% tegenstanders.

Geslacht- en leeftijdsverschillen

Naast regionale verschillen zijn er ook geslachts- en leeftijdsverschillen in de opvattingen over kernenergie. Mannen tonen meer steun (49,4%) dan vrouwen (bijna 22%), wat mogelijk wordt beïnvloed door verschillende neigingen om risico’s te nemen. Wat betreft leeftijd zijn Nederlanders op latere leeftijd positiever over kernenergie dan jongere generaties. Bijna 43% van de 70-plussers steunt kernenergie, terwijl slechts 28% van de twintigers dit doet.

Kerncentrales

De bevindingen van het Zonneplan-onderzoek suggereren een groeiende steun voor kernenergie in Nederland, een trend die interessant is gezien het lopende onderzoek van het demissionaire kabinet naar de mogelijkheden voor nieuwe kerncentrales. Hoewel de enige kerncentrale in Borssele oorspronkelijk in 2033 zou sluiten, wordt nu onderzocht of deze langer open kan blijven om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Dit proces omvat technische evaluaties, omwonendenraadpleging en milieueffectbeoordeling, zoals vermeld op de Rijksoverheid-website.