Afbeelding

ALLY Creative Agency: hofleverancier van goede ideeën

Coverstory

Sommige uitdagingen zijn zo groot dat je weet dat je het eindresultaat zelf nooit zult zien. Eén van die projecten is de groei en ontwikkeling van Almere. Waar velen zich niet aan dergelijke projecten durven te wagen hebben Stefano Hennevelt en Mitchell Geleijnse deze uitdaging juist met beide handen aangegrepen. De presentator en de muzikant bundelden in 2019 hun krachten om samen de eerste steen te leggen voor een project dat ze zelf nooit af zullen gaan zien.

“Wij kiezen er echt voor om in het diepe te springen,” aldus Geleijnse. Mede daardoor hebben de ondernemers zich de afgelopen jaren in rap tempo weten te ontwikkelen van beginnend muzikant en presentator tot ervaren ondernemersduo en eigenaars van ALLY Creative Agency. “Door hard te werken en kansen, maar ook problemen, op te pakken wanneer ze zich voordoen hebben we enorm veel geleerd over het ondernemerschap en over hoe je een succesvolle ondernemer kunt zijn. Zowel samen als individueel ontdekken we steeds beter wat werkt en hoe we verder kunnen groeien.” De leercurve van de ondernemers volgt, ondanks een gedeeltelijke overlap, ook zeker zijn eigen weg.

Persoonlijke groei

“Doordat we zowel als bedrijf als op persoonlijk vlak zo snel groeien doen we veel dingen voor de eerste keer. Ik heb inmiddels geleerd om situaties die zich voor de eerste keer voordoen niet als een probleem te zien, maar juist de kansen daarin te zien en te benutten. Waar ik dat eerst soms wel stressvol vond maar dat niet wilde of durfde te laten zien, heb ik inmiddels geleerd dat mijn gevoel er mag zijn en dat ik mijn werk veel beter kan doen als ik dichter bij mezelf blijf,” aldus Hennevelt. Geleijnse daarentegen vertelt dat hij vooral de kracht van loslaten heeft ontdekt. “Ik heb geleerd dat de auto ook rijdt als je soms het stuur even loslaat. Waar ik in het begin keihard in ons bedrijf werkte zijn we nu op een punt gekomen dat ik dat wat meer moet loslaten en niet ín het bedrijf, maar meer aan het bedrijf moet werken om te kunnen groeien.” Door niet meer de hele tijd mee te doen en overal middenin te zitten is Geleijnse beter bereikbaar, zowel voor klanten als voor hun team, en creëert de ondernemer zo ruimte om ALLY Creative Agency verder te laten groeien.

Ik heb geleerd dat de auto ook rijdt als je soms het stuur even loslaat

Diensten

Ook het aanbod, de diensten, van ALLY Creative Agency zijn de afgelopen jaren flink doorontwikkeld. “Wat we voor ALLYLIFE hebben gedaan doen we nu ook voor andere bedrijven,” aldus Geleijnse. De ondernemers zetten zich, samen met hun team van freelancers, in om brand video’s en branding campagnes te ontwikkelen voor bedrijven. Daarnaast kunnen ondernemers zich bij ALLY Creative Agency aansluiten voor de social club.

Social Club

"Stel je voor, je zit in een restaurant. In het restaurant vraag je aan de ober wat het menu van de dag is. Hij kijkt je aan, en loopt vervolgens weg. Welk gevoel er achterblijft? Irritatie, frustratie en een gevoel van onbegrip. In de online wereld werkt dit net zo," aldus Hennevelt. Met de Social Club bieden Hennevelt en Geleijnse een social media service aan om alle zorgen van ondernemers op dit gebied volledig uit handen te nemen. “We merkten dat veel ondernemers het moeilijk vinden om hun social media kanalen op een creatieve manier bij te houden. Sommigen hebben geen tijd om content te maken, anderen weten niet waarover ze moeten posten. Aangezien wij dat wél weten en kunnen hebben we hierop ingespeeld door de Social Club op te richten,” aldus Hennevelt. Ondernemers die zich aansluiten bij de Social Club wanen zich in een wereld van creativiteit. Op maandelijkse basis worden de social mediakanalen voorzien van mini-campagnes om de merkidentiteit te vergroten en versterken op een eigenwijze manier.

Team van freelancers

Het team van ALLY Creative Agency groeit met de ondernemers mee. Hoewel Geleijnse en Hennevelt alleen maar met freelancers werken bestaat hun ‘vaste team’ van freelancers inmiddels al uit ruim tien man. Het team bestaat uit onder andere conceptontwikkelaars, scriptschrijvers, camera mensen, editors, vormgevers, social media managers en een project manager. “Het is voor ons heel belangrijk dat we een goede klik hebben met de mensen waar we mee werken. Als die klik er niet is begrijp je elkaar niet, en dan werkt het niet. Zeker niet in de creatieve sector waar wij in opereren,” aldus Geleijnse.

Frisse wind

Hoewel de ondernemers zich keihard inzetten voor Almere en dagelijks hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de stad, stopt hun doelgroep niet bij onze stadsgrenzen. “We richten ons op een heel brede doelgroep, van lokale Almeerse ondernemers tot internationale hotelketens. We kunnen een passend product leveren voor elke ondernemer, zolang ze maar openstaan voor een frisse wind. Een niet standaard oplossing voor hun vraagstuk,” aldus Hennevelt.

Uitdagingen

Door de enorme groei die de ondernemers sinds 2019 hebben doorgemaakt zou je misschien denken dat ze er inmiddels wel zijn. Maar niets is minder waar, de ambitie van zowel Hennevelt als Geleijnse is groot, dus doelen stellen en vooruitkijken gaat als vanzelf. “Er liggen nog wel wat uitdagingen voor ons. We kennen bijvoorbeeld niemand anders die alleen maar met freelancers werkt. Al doende leren we daarover. Want wat mag je wel of niet van een freelancer verwachten? Hoe spreek je je verwachtingen uit en zijn die reëel? Maar onze groei heeft ook de noodzaak van duidelijke processen en taakverdeling aangewakkerd.” Momenteel zijn de ondernemers dan ook druk bezig met het vormgeven van die processen en een antwoord te zoeken op de vragen wie doet wat en wanneer? Geleijnse vult aan: “Ook de vraag wie doet wat níet is heel belangrijk. We merken dat als teveel mensen zich ergens mee bemoeien dat het proces ook juist vertraagd.”

Textueel getint

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is blijven de ondernemers zich naast hun B2B werkzaamheden en interne uitdagingen ook inzetten voor eigen campagnes. Zo wordt er momenteel hard gewerkt aan de campagne ‘Textueel getint’. Een campagne over sexting. Hennevelt vertelt: “Dit onderwerp gaat mij, door mijn persoonlijke verhaal, aan het hart. Ik vind het heel belangrijk om ons hiervoor in te zetten. Sexting wordt altijd weggezet als iets negatiefs en er wordt pas over gesproken als het mis is gegaan. Dat vind ik zo zonde, het is juist belangrijk om hier aandacht aan te besteden voordat het misgaat, zodat jongeren leren hoe ze met dit soort dingen om moeten gaan en wat de gevolgen van bepaald gedrag kunnen zijn.”

Dit onderwerp gaat mij, door mijn persoonlijke verhaal, aan het hart

Taboe doorbreken

Het ontwikkelen van deze campagne duurt lang. Net als bij de eerdere door Hennevelt en Geleijnse ontwikkelde campagnes voor Race tegen de Klok is het lastig om mensen voor dit soort campagnes te vinden. “Op onderwerpen als mentale problematiek en sexting rust toch een beetje een taboe. Wij willen deze onderwerpen graag bespreekbaar maken, we zien daar het belang van in, maar lopen in het proces ook weer tegen dat taboe aan. Het is niet makkelijk om mensen te vinden die bijvoorbeeld voor de camera hun verhaal willen doen. Daardoor duurt het ontwikkelen van deze campagnes lang. Dat geeft niet, want wij geven niet op. Het onderstreept juist waarom we dit moeten doen,” aldus Hennevelt.

Levenswerk

“Het is mijn levenswerk om er iets van te maken, ook voor mijn kids. Ik hoop dat zij in de toekomst, als ze groot zijn, verder gaan waar wij gebleven zijn en dat zij dan de vruchten plukken van het werk van onze generatie,” aldus Geleijnse. Zowel hijzelf als zijn partner zien hun werk onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling en reputatie van de stad. De ondernemer vervolgt: “Wij, en dan bedoel ik niet alleen onszelf maar ook de rest van onze stad, zijn echt de hofleverancier van goede ideeën. We krijgen ook terug van klanten buiten Almere dat wij met zulke goede en creatieve ideeën komen. Dat komt denk ik echt doordat we nog zo’n jonge stad zijn waar nog heel veel kan en heel veel ruimte voor ontwikkeling is. En dat is toch prachtig, daar moeten we gebruik van maken.” Naast succes in hun werk streven de ondernemers er ook naar om te laten zien dat Almere een plek is waar je wilt wonen om te leven, en niet alleen een stad waar je leeft om te wonen. “Dat gaat Almere ooit ook wel bereiken, dat zullen wij niet meemaken maar dan hebben wij wel de eerste steen gelegd.”

ALLY Creative Agency
+31 (0)6 28 94 57 18
info@ally.live
allycreative.agency

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding