Maaike Veeningen (Foto: aangeleverd)
Maaike Veeningen (Foto: aangeleverd)

Almere koploper circulaire bedrijvigheid

Column

Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet Rutte hebben we voor het eerst een minister voor Klimaat en Energie. Vanuit mijn rol als voorzitter van de fysieke pijler van de G40 heb ik de heer Jetten per brief mijn felicitaties overgebracht. Ik heb aangegeven dat ik in het coalitieakkoord rond het thema duurzaamheid een stevige ambitie lees om de CO2- uitstoot terug te dringen. Als gemeenten willen we, samen met de nieuwe regering, een heldere boodschap formuleren én uitdragen over de energietransitie. Een transitie die ook betaalbaar moet zijn, voor ondernemers en bewoners.

Ook in Almere staan klimaat en energie hoog op de agenda. We zijn een van de koplopers in de regio op het gebied van duurzaamheid en circulaire bedrijvigheid, een nichemarkt die de komende jaren sterk gaat groeien. En dat niet alleen, het biedt kansen voor Almere om werkgelegenheid naar de stad te brengen. Met name in de energietransitie zit veel werk voor mensen die werken op MBO+ niveau. Bijvoorbeeld in functies als het plaatsen van elektrische laadpalen of het aanbrengen van zonnepanelen.

Bij het verschijnen van dit nummer van Almere Zaken is de Floriade bijna van start gegaan. Het centrale thema ‘growing green cities’ sluit naadloos aan bij die onderwerpen die voor Almere al sinds geruime tijd op de agenda staan. Bijvoorbeeld hoe we kunnen werken aan een duurzame voedselproductie met korte productieketens. Met ‘Feeding the City’ geeft de Floriade een kijkje in de keuken van duurzame landbouw en stadstuinbouw. Geen overbodige luxe, want al in 2050 zal wereldwijd meer dan 68% van de bewoners in een stad wonen.

Wat op meerdere plekken te zien in tijdens de Floriade, gebeurt in Oosterwold ook nu al. Tijdens een werkbezoek eind januari ben ik in gesprek gegaan met Floris en Akke, de eigenaren van biologische zelfoogsttuin Tuin Moes. Een plek waar je als lid het hele seizoen je eigen groenten kunt komen oogsten. Verser, duurzamer en lokaler krijg je het niet!

Ook na afloop van de Floriade blijven we -samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de provincie- werken aan duurzaamheid en een groene economie. Ik hoop dan ook dat deze tuinbouwtentoonstelling een extra impuls gaat geven het aan de verdere economische ontwikkeling in Almere.

Maaike Veeningen
Wethouder Economische Ontwikkeling