Energizers Static Entertainment
Energizers Static Entertainment

“Dichter bij een Oplossing: Static Entertainment in de Strijd tegen het Lerarentekort”

Partnernieuws

Het lerarentekort is een groeiend probleem, vooral in steden zoals Almere, waar het nog verder oploopt dan gemiddeld. Volgens de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal dit tekort naar verwachting de komende 10 jaar ook niet verdwijnen.

Inval leerkracht

Als reactie hierop is Static Entertainment de afgelopen maanden steeds vaker ingeschakeld door verschillende scholen. Bijvoorbeeld op het Arte College, waar we invallen voor kunstvakdocenten die tijdelijk of langdurig zijn uitgevallen. We handelen snel omdat we begrijpen dat lessen niet door kunnen gaan zonder vervanging. In samenwerking met de school zoeken we naar de beste oplossing.

Begeleiding

Op andere middelbare scholen is het soms moeilijk om docenten in te zetten als begeleiders tijdens projectweken. Wij bieden ondersteunende docenten aan om hierin te voorzien. Ook werken we al jaren samen met Collage Almere, het centrum voor cultuuronderwijs, waarbij we hun oplossing voor het lerarentekort, genaamd “Collage112”, ondersteunen als kunstvakdocenten. Met inzet van kunstvakdocenten bieden zij maatwerktrajecten aan voor scholen in Almere. Deze maatwerktrajecten sluiten inhoudelijk aan bij de visie van de school.

Tot nu toe lukt het altijd

Eigenaresse Suzanne Bel vertelt: “Soms krijgen we op vrijdag een bericht van een school of we maandag een docent kunnen leveren vanwege uitval of ziekte, en tot nu toe is dit altijd gelukt. Het geeft enorme voldoening om een school uit de brand te helpen en te zorgen dat er geen lesuitval is voor de leerlingen.”