Rene Smit
Rene Smit William Rutten

Nieuwe SBBA-directeur René Smit stelt zich voor:“one step at the time… works both ways”

Partnernieuws

De SBBA heeft per 1 augustus jongstleden een nieuwe directeur. Na een korte, maar intensieve zoektocht naar de juiste persoon op de juiste plaats, is de keus gevallen op René Smit. De SBBA bestaat sinds 1995 en dreef tot aan nu voornamelijk op een zeer actief vrijwillig bestuur en enkele vaste betaalde krachten en organisaties voor de uitoefening van haar activiteiten en dienstverlening. Het fundament van het SBBA-collectief zit qua structuur nu zo sterk in elkaar dat de volgende logische stap de aanstelling van een directeur was. René gaat deze functie in deeltijd invullen.

Groeiambities

René Smit is van origine werkzaam in de Media- en Entertainmentbranche, en heeft in Almere een eigen bedrijf (The Right Place). “Wij helpen mensen, media en merken op creatieve wijze met het realiseren van hun doelstellingen” , is de pakkende slogan van zijn bedrijf. En dat is precies wat René gaat doen in zijn rol als nieuwe directeur van de SBBA. Bijkomend voordeel is niet alleen het feit dat hij vaak betrokken is geweest bij de beveiligingsvraagstukken van evenementen, locaties en mediaproducties maar tevens een buitengewoon betrokken en enthousiaste Almeerder is. 

Ik ben nu een flink aantal weken bezig en heb inmiddels veel informatie gekregen over historie, toekomst, visie en beleid van de SBBA”, aldus René. “In mijn eerste gesprek gaf het bestuur met een gepaste knipoog aan de SBBA nog steeds te zien als start-up! Dat zegt een hoop over het potentieel! Met de passie en energie die ik voel vanuit de betrokken bestuursleden, werknemers en partners begrijp ik dat zowel de organisatie alsmede de (vernieuwde) dienstverlening klaar is voor de volgende fase; de scale-up! Steeds meer professionele partijen werken goed samen en het meehelpen realiseren van de SBBA-doelstellingen sluiten goed aan naast mijn andere dagelijkse werkzaamheden. Het is mijn taak te helpen waar ik kan om die doelstellingen, gevoed door het bestuur en mensen in het veld, via alle mogelijke relevante communicatiekanalen nog beter zichtbaar en duidelijk te maken.

Resultaten moet je delen!

Dat betekent dus dat we op allerlei mogelijke manieren de resultaten moeten delen om onze doelstellingen en alle voordelen van het SBBA-collectief die daaruit voortvloeien nog meer te gaan benadrukken. Niet alleen de bekendheid van de SBBA op alle relevante podia vergroten, maar ook de successen die we al hebben geboekt benoemen. Daarnaast is de SBBA volop bezig met productontwikkeling en integraal datamanagement om het toezicht op alle bedrijventerreinen verder te optimaliseren. We zien daarbij de koppeling van private camera’s op de bedrijventerreinen aan SBBA’s eigen Camera Toezicht Ruimte als aanvullend potentieel! 

Daarmee zijn we voor Nederland uniek en vooruitstrevend. Zichtbaarheid en toezicht in het algemeen is belangrijk en weer actief de WVO’s (Werkgroepen Vellig Ondernemen) op de vele bedrijventerreinen als collectief gaan faciliteren is relevanter dan ooit! Hoe meer deelnemers aan ons collectief, des te groter is de effectiviteit van handhaving en preventie. Duidelijk maken waar ons collectief voor dient en uitdragen waar we trots op zijn!

One step at a time…

Buiten het feit dat ik zoveel mogelijk partijen wil verbinden, geloof ik ook in kennis delen. Die kennis binnen SBBA is er volop en daar kunnen we allemaal van profiteren. Samenwerken is daarbij voor de SBBA de vorm, maar we zullen onze ambities per stap invulling gaan geven. We gaan niet sprinten, we lopen een marathon! Samenwerking is cruciaal en essentieel, want we moeten elkaar helpen op de scheidslijn tussen en publiek en privaat werk. Een terugtredende overheid is een feit, dus de publieke rol zal moeten worden uitgebreid. Wij willen en kunnen daar, idealiter gezamenlijk met andere lokale organen, een sterke partij in zijn.

Op de korte termijn blijft de focus om de service en dienstverlenging van de SBBA nog sterker in de markt te gaan zetten. Via diverse media laten zien, horen en ervaren wat we allemaal kunnen verzorgen: cameratoezicht in de openbare ruimte op de bedrijventerreinen, faciliteren van parkmanagement, koppeling van private camera’s, alarmopvolging, sleutelservice en dat alles middels het ‘inkoop’-potentieel van een groot en sterk collectief. Ons streven is en blijft; schoon, heel en veilig op alle bedrijventerreinen in Almere!

In de collectiviteit ligt de sleutel, vind ik: hoe meer deelnemers des te sterker ons collectief op velerlei terrein. Wij beschermen wat de ondernemer heeft opgebouwd. Daar ligt ons belang én onze verantwoordelijkheid!”