Eigenaar Han Milder (links) en enkele van zijn medewerkers. (Foto: Almere Zaken)
Eigenaar Han Milder (links) en enkele van zijn medewerkers. (Foto: Almere Zaken)

PVM Notarissen: “We proberen altijd beter te zijn dan de rest”

Bedrijfsprofiel

Hij is inmiddels ruim 20 jaar notaris en tevens eigenaar van PVM Notarissen, het grootste notariskantoor van Almere. Toch is die omvang niet het belangrijkste voor Han Milder, veel belangrijker vindt hij de kwaliteit van werk dat hij en zijn medewerkers leveren. “In ons vak is de gunfactor erg belangrijk. En gelukkig zit dat bij ons wel goed.”

Bevlogen, zo is Han Milder het best te omschrijven. De notaris is ruim 20 jaar in Almere actief, vanuit de Top Tower op het Busplein in het hart van Almere Centrum. “Het mooie van ons vak is dat bijna iedereen in zijn leven te maken krijgt met een notaris. Voor ons is het belangrijk om bij elke opdracht, of het voor een particulier is of voor een ondernemer, iemand zo goed mogelijk van dienst te zijn.”

Medewerkers en notarissen 

PVM Notarissen is het grootste kantoor van Almere, waar in totaal zeven notariskantoren actief zijn. Milder is de eigenaar, maar benadrukt vooral notaris te zijn. “Ik moet de tijd hebben om mijn vak uit te oefenen, daarom heeft ons bedrijf Alex Zwep als kantoordirecteur. Hij regelt werkelijk alles, zodat zowel voor de klanten maar zeker ook voor het personeel hier alles goed draait en iedereen tevreden is. Samen met twee andere notarissen Esther van Wijk en Fardou Ruiter verricht ik de notariële werkzaamheden, met name op het gebied van vastgoed. Stenen en grond, dat is de kurk waar ons kantoor op drijft.”

Ondernemers en vacature 

In totaal kent PVM Notarissen ruim 25 medewerkers, maar als het aan Milder ligt, komen er daar nog meer bij. Drie jaar geleden besloot de notaris te stoppen met de tak ondernemingsrecht, simpelweg omdat er geen geschikte kandidaat-notaris in deze specialisatie te vinden was. “Jammer, maar we moesten een keuze maken,” vertelt Milder. “Het betekent in de praktijk dat voor ondernemingsrecht we voor officiële afhandelingen doorverwijzen naar een collega. Maar we kunnen gelukkig op basis van onze expertise wel goed informeren en adviseren. Ondernemers zijn bij ons dan ook zeker welkom. En op termijn hoop ik wellicht wel weer ondernemingsrecht aan te kunnen bieden, maar dat hangt af van of we de geschikte kandidaat-notaris daarvoor kunnen vinden. Mocht iemand zich aandienen, dan staan we daar zeker voor open. ”

Goede relaties 

Milder benadrukt hoe belangrijk goede relaties en de gunfactor zijn voor het notariskantoor. Met name in het vastgoed zijn goede verstandhoudingen met contacten als makelaars, banken en hypotheekadviseurs van groot belang. “Hier in Almere komen bijvoorbeeld veel huizenkopers uit Amsterdam. Als ze dan horen dat ze een notaris nodig hebben in Almere, dan hebben ze geen flauw idee welke ze moeten kiezen. Vaak varen ze dan op een advies van iemand, of op een ervaring die iemand heeft met ons kantoor. En in alle bescheidenheid werkt dat vaak in ons voordeel. Onze relaties en contacten zijn goed, en met name langdurig. Daar werken we hard aan. Misschien zijn we daarom ook wel het grootste notariskantoor van Almere, we proberen altijd beter te zijn dan de rest. En dan bedoel ik voor onze klanten, zij mogen het allerbeste advies en de allerbeste afhandeling van ons verwachten.”

Onroerende zaken

De registergoederenpraktijk van PVM notarissen omvat alles wat met onroerende zaken te maken heeft. Ook de rechten die op de onroerende zaken zijn gevestigd vallen hieronder, zoals recht van opstal, appartementsrechten, recht van vruchtgebruik en recht van erfpacht. Bij de vastgoedspecialisten van PVM notarissen kunt u terecht voor de volgende diensten die de onroerende zaken betreffen: Een koopakte: Wij adviseren u en begeleiden u bij het opstellen van een koopovereenkomst voor uw onroerende zaken. Een overdracht: PVM notarissen stelt voor u de leveringsakte betreffende de onroerende zaken op. Bij de overdracht oftewel de levering van de woning verwisselt de woning van eigenaar. Een hypotheekakte: PVM notarissen stelt voor u de hypotheekakte op. Dit is een akte waarin staat dat uw huis onderpand is voor de hypothecaire lening van een bank. Splitsing eigendom: PVM notarissen kan een gebouw voor u verdelen in verschillende appartementen. Hiervoor is een zogenaamde splitsingsakte nodig die de grenzen beschrijft tussen de appartementen onderling en de gemeenschappelijke ruimten. Executieveilingen: Wij hebben ruime ervaring op het gebied van executieveilingen van onroerende zaken. Wij zorgen ervoor dat de veiling juridisch goed verloopt en dat de belangen van alle betrokkenen op een veiling worden beschermd. Nieuwbouwprojecten: PVM notarissen heeft al vele nieuwbouwprojecten binnen en buiten Almere begeleid. Gemeenten, bouwers, makelaars en particulieren kunnen bij ons terecht voor een begeleiding van aan- en verkopen van het begin tot het eind.

PVM notarissen heeft ruime ervaring met woningmarkt en het bedrijfs-onroerend goed in Almere. Maar ook voor advisering en begeleiding van aan- en verkoop van vastgoed buiten Almere bent u bij PVM notarissen in goede handen.

Regel tijdig het Levenstestament 

“Als ik mensen nu één advies mag meegeven, is dat ze tijdig een Levenstestament regelen. Dit testament is een volmacht, die ervoor zorgt dat u veel bureaucratie bespaard blijft. Het voordeel van een levenstestament dat bij de notaris is vastgelegd, is dat banken de genoemde vertrouwenspersoon erkennen en dat die vertrouwenspersoon de benodigde machtigingen verkrijgt om uw zaken te kunnen waarnemen. Vaak denken mensen hier pas aan als de nood dringend is, maar vergeten ze dat een levenstestament dan soms al niet meer gemaakt kan worden. Gevolg hiervan is dat alle stappen dan via een rechter dienen te gaan. Dit kan voorkomen worden door tijdig, op het moment dat iemand nog volledig gezond en wilsbekwaam is, een Levenstestament af te sluiten. Wij adviseren u hier graag bij.”

PVM Notarissen 

Gebouw Top Tower
Busplein 40
1315 KV Almere

www.pvmn.nl
036- 533 8572
info@pvmn.nl

Han Milder wijst het pand aan waar PVM Notarissen is gehuisvest. (Foto: Almere Zaken)