Verschillende bedrijven werden gecontroleerd. (Foto: HV Almere)
Verschillende bedrijven werden gecontroleerd. (Foto: HV Almere)

Kleine overtredingen geconstateerd bij controle Het Atelier

Algemeen

Afgelopen dinsdag heeft de gemeente, samen met de politie en andere partners, bedrijventerrein Het Atelier in Tussen de Vaarten. In totaal zijn 44 panden bezocht. Er werden enkele overtredingen geconstateerd.

Naast de gemeente Almere waren ook politie, RIEC, Belastingdienst, UWV, OFGV en Liander bij de controle betrokken. De actie was bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op onder meer het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving om zo ondermijnende criminaliteit te voorkomen.

Kleine overtredingen

Bij de controle zijn de volgende overtredingen geconstateerd:
– In één pand werd geslapen, dit is een overtreding van het bestemmingsplan
– In één pand was geen doorvalbeveiliging aanwezig. Dit is een bouwkundige overtreding
– Meerdere kleinere overtredingen op het gebied van brandveiligheid, zoals niet gekeurde blusmiddelen

Per overtreding worden passende maatregelen genomen. De dag is volgens de gemeente rustig verlopen