Het verduurzamen van uw bedrijf kan vaak met veel financieel voordeel. (Foto: Adobe Stock)
Het verduurzamen van uw bedrijf kan vaak met veel financieel voordeel. (Foto: Adobe Stock)

Tips om uw bedrijf te verduurzamen: verschillende subsidies en belastingvoordelen mogelijk

Algemeen

Duurzaam ondernemen. Het is iets waar elk bedrijf voor open staat, maar waar vaak nog (te) weinig over bekend is. Zeker als het gaat om de financiële steun die de overheid biedt op het gebied van verduurzaming in uw onderneming. En die mogelijkheden zijn legio, aangezien de overheid vergroening hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Almere Zaken zet voor u op een rij wat de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de verschillende subsidies en belangvoordelen. 

Subsidieregeling verduurzaming mkb 

Met de subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) kunnen mkb’ers een energieadviseur inhuren voor energieadvies op maat. Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen deze subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Isolatie? Zonnepanelen? Zonneboilers? Een warmtepomp? Of een combinatie? En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Hierbij is te denken aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische of bedrijfswagens.

Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van de subsidieregelingen

Ook kunnen mkb-ondernemers deze subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning, twintig procent is voor rekening van de mkb-ondernemer. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie 

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (SDE) is een subsidie voor het duurzaam verwarmen van uw (bedrijfs)pand met een warmtepomp of zonneboiler. De regeling geldt ook voor het kleinschalig opwekken van energie met behulp van zonnepanelen en windmolens.

Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s 

Ondernemers die een volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of leasen en aan de voorwaarden voldoen, krijgen hier subsidie voor, genaamd de Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). U kunt hierbij tot 10% van de nieuwprijs terugkrijgen, tot maximaal 5.000 euro. De overheid is van plan om deze regeling nog verder uit te breiden.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) subsidie financiert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-vermindering of het opwekken van duurzame energie. Gaat u bijvoorbeeld een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Dan kunt u gebruik maken van deze subsidieregeling.

Nationaal Groenfonds

Het nationaal Groenfonds financiert projecten die bijdragen aan de circulaire economie. Het gaat om rendabele projecten die streven naar gesloten kringlopen en minder afval en innovatieve projecten die bijdragen aan de biobased economy.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie kunt u gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ook als u investeert in het produceren van hernieuwbare elektriciteit, warmte, gas of een combinatie van beide kunt u een beroep doen op de regeling. De overheid vult voor de komende jaren deze subsidie verder aan.

Ook het belastingvoordeel bij verduurzamen kan fors oplopenMilieu-investeringsaftrek 

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt u fiscaal voordelig milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aanschaffen. De Milieu-investeringsaftrek is al twintig jaar een belangrijke stimuleringsregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De regeling is relatief laagdrempelig om aan te vragen. Belangrijkste voorwaarde: uw investering moet voorkomen op de officiële Milieulijst 2022. Dit is een uitgebreide lijst van subsidiabele milieu-investeringen, die elk jaar wordt geactualiseerd. Met deze regeling kan tot maar liefst 45% van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 

Met de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen op een voor uw bedrijf gunstig moment een afschrijving doen. Men mag daarbij in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven zodat u minder belasting betaalt. Het bedrijfsmiddel dat men afschrijft, moet ook bij deze regeling wel op de milieulijst staan. Via de Vamil-regeling mag een ondernemer maximaal tot 75% van de milieu-investering afschrijven in het jaar waarin dat boekhoudkundig het beste uitkomt.

Energie-investeringsaftrek 

Met de energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u investeringen in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie deels aftrekken van de fiscale winst. De aftrek geldt voor het bedrijfspand, product en vervoer. Voorwaarde is wel dat de investering voldoet aan de omschrijving op de Energielijst.

Korting op de bijtelling privégebruik auto

Voor elektrische auto’s, auto’s op waterstof en auto’s op zonnecellen geldt een korting op de bijtelling. Die korting wordt jaarlijks afgebouwd. In 2022 is de bijtelling 16%. Bij voertuigen op fossiele brandstoffen geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Geen motorrijtuigenbelasting

Voor elektrische auto’s hoeft u tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. De motorrijtuigenbelasting op voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen, zoals een diesel- of benzinebestelbus, hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Regeling groenprojecten

Als u groen wilt beleggen of sparen, kunt u via de regeling groenprojecten belastingvoordeel krijgen. Ook kunt u bij banken financiering tegen een lagere rente aanvragen om te kunnen investeren in een milieuvriendelijk project. Hiervoor is wel een groenverklaring nodig. Een groenverklaring wordt uitgereikt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zij verklaren daarmee dat het project voldoet aan de voorwaarden voor groene financiering.