Afbeelding
AlmereZaken

Platform est. 036: samenwerken aan succes

Algemeen

Sinds begin dit jaar is Almere een nieuw samenwerkingsverbond rijker: Platform est. 036. De organisatie richt zich uitsluitend op het midden- en grootbedrijf in Almere. De opzet is dat de deelnemende bedrijven expertise met elkaar delen en samenwerken, om er uiteindelijk van te groeien.


Platform est. 036 is een initiatief van het bedrijf Link to Liek dat met het initiatief inspringt op de behoefte van grotere bedrijven om samen te werken. “We clusteren bedrijven op basis van een bepaald onderwerp”, zegt Remco Hafkamp van Platform est. 036. “In 2015 krijgen we bijvoorbeeld te maken met nieuwe HR-regels. Nu kunnen alle bedrijven op eigen houtje gaan uitzoeken wat dat voor gevolgen heeft, maar je kan ook met elkaar om tafel gaan zitten. Die samenwerking levert dan tijdwinst op. En is dus kostenbesparend. Die krachtenbundeling is op meer terreinen toepasbaar. Denk aan logistieke capaciteit; soms heeft de één iets over en de ander iets nodig. Vanuit een regionale binding kan je daarin met elkaar samenwerken. Ook thematische onderwerpen zoals de Floriade of Big Data lenen zich goed voor lokale samenwerking van het bestaande bedrijfsleven. En bij alles is het uitgangspunt dat het rendement leidend moet zijn. Samenwerking levert winst op en dat maakt de formule interessant.”
Het gaat daarbij niet uitsluitend om het vormen van clusters of denktanks, ook kan 1 op 1 expertise tussen bedrijven worden overgebracht.

Niet vrijblijvend


Deelname aan Platform est. 036 is niet verblijvend. Bedrijven moeten ruim 1800 euro op tafel leggen. Hafkamp: “Voor bedrijven uit de doelgroep is dat een scherpe prijs. Je betaalt immers als bedrijf en niet als persoon. Het hele MT van een bedrijf kan dus deelnemen. En als je dat afzet tegen de winst die het oplevert, dan is het een goede investering. Bedrijven mogen ook onbeperkt onderwerpen aandragen.”
“We willen ook voor commitment bij de aangesloten bedrijven zorgen”, zegt collega Lique Guijs. “Vandaar dat we met ieder nieuw lid een zeer uitvoerig intakegesprek voeren. Dat gesprek is essentieel in de formule. We vergaren daar veel informatie die ons in staat stelt om de juiste thema’s te kiezen en goede matches te maken. Het moet voor iedereen een win-winsituatie zijn.”
Inmiddels zijn zestien bedrijven bij Platform est. 036 aangesloten en staan nog vier intakegesprekken in de agenda. “Het is ook niet zo dat wij ieder bedrijf dat zich aanmeldt ook direct toelaten. Er moet een meerwaarde zijn. Als er bijvoorbeeld een derde bankinstelling zich aandient zal de bijdrage niet wezenlijk iets toevoegen van de twee banken die al aangesloten zijn.”

Lobby’en


Platform est. 036 heeft nog een tweede achterliggende visie: lobby’en. Hafkamp: “We willen dat Almeerse bedrijven sterker worden, maar ook meer gaan aanhaken bij de Metropoleregio. Op papier hoort Almere thuis in die regio, in de praktijk zie je dat niet altijd terug. Terwijl Almeerse bedrijven een heel eigen cultuur hebben die iets toevoegt aan de Metropole. Dat besef is er niet altijd. We kunnen gezamenlijk voor een lobby zorgen. Net zoals de bedrijven ook aan de stad Almere zelf iets kunnen toevoegen. “Er zijn bedrijven bij Platform est. 036 aangesloten die wereldwijd actief zijn, behalve in Almere. Dat is een gemiste kans. De bedrijven zouden vanuit hun visie bijvoorbeeld ook een bijdrage kunnen leveren aan de discussie rond het overslagstation. Nu horen we alleen de gemeente die tegenover de bewoners van het Oostvaardersdiep staat. Maar de visie van bedrijven hoor je eigenlijk niet. Misschien dat zij voor aanvullend inzicht kunnen zorgen: hoeveel last heb je eigenlijk van zo’n station, vergeleken met vervoer over de weg. En, niet onbelangrijk: hoeveel werk, en dus arbeidsplaatsen, levert zo’n station op. Ik denk dat die kant van het verhaal nog nauwelijks gehoord is. Platform est. 036 kan daar een rol in spelen.”
Meer informatie over Platform est. 036 is te vinden op www.platform036.org.

Afbeelding