Janita van Tongeren (links) en Louise Voermans.
Janita van Tongeren (links) en Louise Voermans. (Foto: aangeleverd)

De HR Shop: full service partner in organisatieontwikkeling

Nieuwe Zaken

Gepokt en gemazeld in de branche. Dat is absoluut van toepassing op Louise Voermans en Janita van Tongeren. Het ondernemende duo startte een ambitieus samenwerkingsverband vlak voor de coronacrisis, die een desastreuze impact had op veel ondernemers en het bedrijfsleven. Hun doelstelling: het mkb volledig kunnen helpen bij ‘complexe en onderschatte personeelsproblemen’.

Vanuit de samensmeltende gedachte - met nog steeds separate bedrijven - ontstond de Almeerse De HR Shop, een organisatieadviesbureau met bijzondere aandacht voor ARBO en Human Resources. “Denk aan werving, selectie, opleidingsbeleid, beloningsstructuren, beoordeling en ontwikkeling van medewerkers”, klinkt het unaniem. “Maar ook zijn wij er als je HR adviseur van je bedrijf onverhoopt tijdelijk uitvalt”

Janita van Tongeren is directeur van Daadkracht Arbo, een arbodienst die zich richt op verzuimbegeleiding en preventie. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring in HR en Verzuim, preventie en re-integratie. Zij werkt samen met een multidisciplinair team van specialisten, zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, bedrijfspsychologen en casemanagers.

Louise Voermans is eigenaar van HRMeesters en mede oprichter van De HR Shop. Als zelfstandig professional heeft zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in verschillende sectoren, zoals zorg, onderwijs, retail en zakelijke dienstverlening. Zij weet de vraag van de ondernemer te definiëren en om te zetten naar een plan dat past bij het bedrijf.

Ontmoeting

Janita en Louise leerden elkaar kennen bij de HR Themakring van het VBA, een netwerk van HR-professionals dat zich bezighoudt met actuele en relevante thema’s, kennis en ervaringen te delen, te leren van elkaar en te inspireren. Deze organiseert regelmatig bijeenkomsten, workshops en webinars over verschillende onderwerpen, zoals duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling, diversiteit en inclusie én de impact van technologie als het gaat om HR.

Janita: “We kwamen elkaar daar tegen voelden meteen een klik op het gebied van HR en communicatie richting het bedrijfsleven. Ik zei tegen Louise: met jouw vakkennis en mijn knowhow van Arbo kunnen we een full service product aanbieden.”

De daad werd bij het woord gevoegd en middels netwerkevents groeide de interesse voor hun meedenkende werkwijze gestaag. Het mkb begon de weg naar De HR Shop te vinden.

Louise: “Bij een nieuwe relatie begin je je meteen te verdiepen in de bedrijfscultuur en -structuur. Je maakt een inventarisatie en gaat met directie of leidinggevenden in gesprek over de stand van zaken binnen de organisatie. Je merkt, dat vooral kleinere bedrijven doorgaans geen of een nog niet optimaal functionerende HR hebben; de algemeen directeur of een managementassistent pakt het tussendoor een beetje op.”

Externe partij

Het inschakelen van een externe partij is daarom belangrijk. “Zeker bij groei. HR geeft voor de werkgever en werknemers een meerwaarde aan de bedrijfsontwikkelingen. HR is niet alleen personeelszaken en loonadministratie. Onze toegevoegde waarde is meewerken aan organisatieontwikkeling, het bedrijf een boost en verhelderende inzichten geven.”

Janita geeft haar visie op de relatie werkgever richting werknemer: “Aan de hand waarvan ga je iemand belonen? Is er een functieomschrijving, een salarishuis? Hoe ga je je werknemers beoordelen? Dat begint bij de basis. Het is belangrijk om commitment te creëren. Hoe behoud ik mijn medewerkers? Hoe ga ik om met verzuim en hoe kun je het voorkomen? Veel ondernemers zijn vanuit eigen expertise gaan groeien, maar hebben niet altijd de skills om personeel te begeleiden. Ze zijn doorgaans extreem inhoud gedreven, maar het ontbreekt hen vaak aan leidinggevende vaardigheden als het gaat om personeelsaansturing en -begeleiding. Daar kunnen wij een aanvullende rol in spelen. Een goed geoliede HR is belangrijk, omdat het zorgt voor een goede basis waarop de werving en selectie, leiderschaps- en personeelsontwikkeling, tevredenheid van de werknemers zijn gebaseerd. En die zijn essentieel voor het succes van een bedrijf.”

Coachend begeleiden

Medewerkers bij het bedrijf behouden, is volgens Louise een uitdaging. “Het gaat om coachend begeleiden. Zorg voor een veilige werkomgeving op sociaal gebied. Werknemers moeten geen angst hebben om fouten te maken. De hoogte van het salaris is een mindere drive om voor een bedrijf te - blijven - werken. Natuurlijk, jongere werknemers willen een eigen huis kopen. En een goed salaris ontvangen. Maak de eventuele vraag om salarisverhoging bespreekbaar. Geef uitleg. Zorg altijd, dat werknemers betrokken blijven bij het bedrijf. Het goed hebben met elkaar is o zo belangrijk. Dat voorkomt vertrek, maar ook verzuim. Binnen het mkb hebben veel organisaties hun zaakjes nog niet optimaal op orde hebben. Dan is het goed om te weten dat wij er voor je zijn.”

www.DeHRShop.com
info@dehrshop.com
06-46161764 (Louise) of
06-11597838 (Janita)