Uitzoeken wat werknemers drijft en hen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben is de beste manier voor een succesvolle overstap naar een toekomst. (Foto: aangeleverd)
Uitzoeken wat werknemers drijft en hen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben is de beste manier voor een succesvolle overstap naar een toekomst. (Foto: aangeleverd)

Het belang van ‘future-proof’ vaardigheden voor het succes van je bedrijf

Mindshift

De vaardigheden die nu nodig zijn om als bedrijf te slagen zijn niet noodzakelijk dezelfde als die in de afgelopen decennia. En voor succes in de toekomst zijn ook weer andere vaardigheden nodig. Het zakelijke landschap verandert continu en sommige skills worden steeds belangrijker, terwijl andere juist hun waarde verliezen. Om ervoor te zorgen dat je organisatie ook in de toekomst succesvol blijft, moeten werknemers worden uitgerust ‘met future-proof’ skills: vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst.

Digitale technologieën hebben de manier waarop we werken volledig getransformeerd. En hoewel automatisering, robotica en AI sommige banen overbodig hebben gemaakt, hebben deze technologieën ook nieuwe beroepen gecreëerd waar nieuwe skills voor nodig zijn. Uit een onderzoek van McKinsey Global Institute onder 18.000 mensen uit 15 verschillende landen bleek dat handmatige en fysieke vaardigheden in de nabije toekomst waarschijnlijk minder gewild zullen zijn. Daarentegen zal de vraag naar technologische, hogere cognitieve en sociale en emotionele vaardigheden toenemen. Tegen 2025 zal de vraag naar vaardigheden op het gebied van AI en machine learning stijgen met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 71 procent. Ook de vraag naar functies waar IT-automatiseringsvaardigheden voor nodig zijn zal met 59 procent toenemen. Wanneer werknemers samenwerken met geautomatiseerde systemen en intelligente machines, en vaardigheden hebben die meer waarde toevoegen dan wat deze machines alleen kunnen doen, kunnen de prestaties van een organisatie enorm worden verbeterd. Uit een onderzoek van Burning Glass Technologies, een leverancier van arbeidsmarktanalyses, bleek dat expertise op het gebied van kwantumcomputing, ‘connected technologies’, fintech, AI en machine learning de komende vijf jaar de snelst groeiende skills zullen zijn, gevolgd door vaardigheden in IT-automatisering, natuurlijke taalverwerking, proactieve beveiliging, softwareontwikkelings-methodologieën, cloudtechnologieën en parallel computing. Functies als datawetenschapper, data-ingenieur, softwareontwikkelaar, netwerkingenieur, netwerkarchitect, DevOps-ingenieur en systeemingenieur zullen steeds populairder worden.

Soft skills en hard skills

‘Hard skills’ zijn meetbare vaardigheden maar ook vaardigheden die specifiek zijn voor een bepaalde baan. ‘Soft skills’ zijn minder gedefinieerd, universeler en vaak niet op één specifieke baan van toepassing. In werkomgevingen die onderhevig zijn aan snelle technologische vooruitgang en digitalisering, worden soft skills steeds belangrijker. En ook in de toekomst zullen bedrijven werknemers met vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, ideevorming en samenwerking steeds meer gaan waarderen. Volgens een onderzoek van loopbaanadviessite Zety zijn de meest waardevolle soft skills teamwork (57 procent), communicatie (55 procent) en tijdmanagement (46 procent). De meest belangrijke hard skills zijn onder andere analytische vaardigheden (53 procent), IT-vaardigheden op hoog niveau (49 procent) en elementaire computerkennis (47 procent).

Om werknemers te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hen betere toekomstkansen te bieden, werkten Walmart en Unilever samen met Accenture en de Canadese startup SkyHive aan een skills development-programma. SkyHive maakt gebruik van de kwantumarbeidsanalyse-techniek om inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt, welke vaardigheden minder belangrijk worden en van welke het belang juist toeneemt. Het belangrijkste doel van het programma was om drie vragen te beantwoorden: Beschikken werknemers over verborgen vaardigheden waarmee ze in nieuwe rollen zouden kunnen uitblinken? Is er een manier om werknemers beter voor te bereiden op de toekomst? Kunnen werknemers ook alleen op basis van hun vaardigheden naar nieuwe bedrijfstakken overschakelen? Het antwoord op alle drie bleek ‘ja’ te zijn.

SkyHive maakte gebruik van AI om een aantal vaardigheden te ontdekken waarvan medewerkers niet eens wisten dat ze ze hadden. Deze kennis werd door Accenture gebruikt om efficiënte bijscholingstrajecten te ontwikkelen om werknemers te helpen binnen zes maanden van functie te veranderen – zowel binnen organisaties als in volledig nieuwe sectoren. “We werken al een aantal jaren aan manieren om mensen naar andere banen te leiden, maar met dit soort pilots leren we hoe we het nog beter kunnen doen”, vertelt Leena Nair, Chief Human Resources Officer van Unilever. Dit programma liet zien hoe waardevol data en inzichten zijn bij het identificeren en ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst.

Naast data moeten werkgevers ook rekening houden met het menselijke element. Uitzoeken wat werknemers drijft en hen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben is de beste manier voor een succesvolle overstap naar een toekomst waarin we allerlei andere – en nieuwe – skills nodig hebben. In de woorden van Sean Hinton, oprichter en CEO van SkyHive: “De toekomst van werk staat voor de deur. Deze samenwerking is van historisch belang omdat het een voorbeeld is van de unieke acties die bedrijven moeten ondernemen om hun personeelsbestand toekomstbestendig te maken, door mensen op de eerste plaats te zetten.”

Om- en bijscholing

Om ervoor te zorgen dat de digitale transformatie in een organisatie succesvol is, is het belangrijk dat werknemers over vaardigheden beschikken waarmee ze met geautomatiseerde systemen kunnen werken en via digitale kanalen kunnen communiceren. Deze vaardigheden zijn momenteel schaars, dus steeds meer bedrijven ontwikkelen programma’s om bestaande werknemers om- of bij te scholen om hiaten in capaciteiten te dichten en hun bedrijfsdoelen te bereiken. Volgens een rapport van het World Economic Forum “moet tegen 2025 misschien wel de helft van de werknemers worden omgeschoold, en technologische vooruitgang vormt een grotere bedreiging voor banen van vrouwen dan die van mannen.” Voor de transitie naar STEM-gebaseerde vaardigheden moet meer geïnvesteerd worden in STEM-onderwijs voor vrouwen. Vrouwen bekleden bijvoorbeeld slechts 25 procent van de STEM-gebaseerde functies. Uit het onderzoek van het WEF bleek ook dat ongeveer 70 procent van de werknemers tegen 2025 bijgeschoold zal worden. Tweederde van de deelnemende werkgevers verwacht binnen een jaar een rendement op de investering te zien van deze inspanningen. 

The Guardian Life Insurance Company of America werkte onlangs samen met trainingsbureau General Assembly om meer dan 1.000 werknemers bij te scholen. Deelnemers leerden vaardigheden op het gebied van programmeren, machine learning, AI en gegevensextractie. De chief human resources officer van het bedrijf, Diana Scott, vertelt: “We hebben een enorme hoeveelheid gegevens en niet genoeg mensen met de juiste vaardigheden om deze te operationaliseren. We zagen een kans om upskillingsprogramma’s aan te bieden om die leemte op te vullen.” Amazon lanceerde in 2019 ook een upskillingsinitiatief, waarbij meer dan 300.000 medewerkers trainingsprogramma’s aangeboden kregen, waaronder een Mechatronica en Robotica Apprenticeship en een cursus computerservicetechnicus. Senior Vice President Human Resources Beth Galetti vertelt: “Hoewel veel van onze medewerkers hier hun loopbaan willen opbouwen, kan het voor anderen een opstap zijn naar andere ambities. We vinden het belangrijk om in onze medewerkers te investeren om hen te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven en meer carrièremogelijkheden voor zichzelf te creëren.”

Ook het wereldwijde professionele adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft zijn 50.000 werknemers een upskillingstraject aangeboden. Het trainingsprogramma heeft werknemers geholpen met het verwerven van skills op het gebied van automatisering, AI, data, digital storytelling en meer. Carrie Duarte, PwC ‘workforce leader of the future’, omschreef upskilling als “sociaal kunnen werken in een digitale wereld. Technologie stelt mensen in staat om initiatieven te introduceren en ideeën te communiceren, zodat ze sneller kunnen innoveren.” Professionele dienstverlener Deloitte biedt ook al zijn werknemers toegang tot trainingen, met een speciale focus op het empoweren en betrekken van externe werknemers. Door alle werknemers te laten zien dat ze worden gewaardeerd, hoe klein hun rol ook is, kunnen bedrijven hun betrokkenheid aanzienlijk verbeteren en het personeelsverloop minimaliseren.

Het belang van kennismanagement

Een belangrijke factor voor bedrijfssucces die vaak over het hoofd wordt gezien is kennismanagement. Naarmate organisaties steeds meer overstappen op remote en hybride werkmodellen, wordt kennisbeheer steeds essentiëler. Uit een onderzoek van Deloitte bleek dat slechts 9 procent van de bedrijfsleiders er vertrouwen in heeft de uitdagingen rond kennisoverdacht aan te kunnen pakken. Technologie alleen kan het succesvol overdragen van kennis niet faciliteren – er moet een cultuur van kennisdeling in de organisatie worden gecreëerd. Het is belangrijk dat bedrijven investeren in kennissystemen en een holistische benadering van kennisbeheer hanteren die een gestructureerde kennisoverdracht mogelijk maakt. In plaats van te kiezen voor een ‘one-tool-oplossing’ moeten organisaties verschillende, met elkaar interacterende tools inzetten en ervoor zorgen dat werknemers weten waar ze de informatie die ze nodig hebben kunnen vinden. Een rapport van McKinsey heeft aangetoond dat een effectief kennisbeheersysteem de zoektijd naar informatie met wel 35 procent kan verminderen en de productiviteit met 20-25 procent kan verhogen.

In het verleden hadden medewerkers van de Capital City Bank Group geklaagd dat ze niet wisten waar ze bepaalde informatie – om bepaalde taken uit te voeren en klanten te helpen – moesten vinden. Als antwoord hierop introduceerde het bedrijf een nieuw gecentraliseerd kennisbeheersysteem met de naam Helpjuice. Kennismanager Jennifer Hoffman vertelt: “De zoekfunctie is zo krachtig dat onze medewerkers de content die ze zoeken vaak al vinden nog voordat ze de zoekterm hebben ingetypt…” Sinds de introductie van Helpjuice is het aantal rapportagefouten met 20 procent afgenomen en hebben medewerkers gemeld dat ze zich beter kunnen concentreren op het voltooien van essentiële taken.

Een laatste overweging

Om zich aan te passen aan een voortdurend veranderende zakelijke omgeving moeten werknemers worden uitgerust met nieuwe vaardigheden. De behoefte aan STEM-gebaseerde vaardigheden neemt gestaag toe, terwijl de behoefte aan fysieke en manuele vaardigheden steeds verder afneemt. Soft skills die nuttig zijn in verschillende disciplines en sectoren worden ook een focuspunt, en programma’s voor omscholing en bijscholing hebben al veelbelovende resultaten opgeleverd. En als gevolg van een toename van nieuwe vaardigheden worden ook kennismanagementsystemen steeds belangrijker. Investeren in deze gebieden helpt werknemers niet alleen bij hun persoonlijke loopbaanontwikkeling, maar zorgt er ook voor dat organisaties efficiënter en succesvoller worden.

Tekst en beeld: Richard van Hooijdonk