v.l.n.r. Taco van der Meer, Salah Assalhi, Henk Smeeman, Mario Bakker, Kimberley Valentien
v.l.n.r. Taco van der Meer, Salah Assalhi, Henk Smeeman, Mario Bakker, Kimberley Valentien

VBA: Waardevolle ontwikkelingen voor onze leden en de stad

Interviews

De Vereniging Bedrijfskring Almere is één van de grootste ondernemersverenigingen van het land. Met meer dan 400 leden wordt het Almeerse bedrijfsleven goed vertegenwoordigd, bijvoorbeeld richting de gemeente, de provincie en richting stakeholders. Zoveel leden brengt ook verantwoordelijkheden en bepaalde verwachtingen richting het bestuur van de bedrijfsvereniging met zich mee.

Almere Zaken ging met voorzitter Kimberley Valentien in gesprek over hoe zij, samen met de rest van het bestuur, continu in beweging is om waarde voor leden te creëren en zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van de Almeerse ondernemer.

“Er is best veel veranderd de afgelopen jaren. Voorheen organiseerden onze themakringen bijvoorbeeld regelmatig bijeenkomsten over relevante onderwerpen waarbij één of meerdere experts op dat gebied hun kennis en kunde deelden. Helaas hebben we gemerkt dat het na de Covid pandemie moeilijk was om dat weer op te starten. Mijn collega Mario Bakker heeft dat concept nu omgegooid en de experttafel geïntroduceerd,” aldus Valentien. De experttafels passen beter in de huidige tijd en zijn beter uitvoerbaar. Met één à twee experts op een bepaald vakgebied en een groepje geïnteresseerden is de uitvoering beter behapbaar en ook beter aan te passen op de wensen van de leden.

Focus op waarde bieden

De transitie van themakring naar experttafel is niet de enige verandering die de VBA recentelijk heeft doorgemaakt. Zoals bekend hebben de VBA en voormalig directeur Irene Medema in goed overleg per 1 januari van dit jaar afscheid van elkaar genomen. “Vooralsnog zijn we niet actief op zoek naar een nieuwe directeur. We vinden het belangrijk om de focus te leggen op waarde bieden voor onze leden en daarvoor hebben we intern eerst wat zaken te regelen,” aldus Valentien.

Interne uitdagingen

Voorzitter Valentien licht toe dat er onder andere op het gebied van ICT uitdagingen liggen voor de vereniging. “Yunthai Hu houdt zich namens het bestuur bezig met de technische uitdagingen van de VBA. Hij zet zich in voor een verbetering van de website en onze nieuwsbrief om onze leden daarmee beter, professioneler en met relevantere informatie te kunnen bereiken.” Naast de technische uitdaging ligt er een inhoudelijke uitdaging, daarvoor wordt een content manager ingezet. Voor andere interne kwesties put de VBA uit een poule van experts welke allemaal op hun vakgebied een bijdrage kunnen leveren.

“We streven ernaar om intern alles voor de zomer op poten te hebben, daarna kunnen we onze focus volledig op externe projecten leggen en ons honderd procent inzetten voor de stad en onze leden,” aldus Valentien.

Externe initiatieven

Natuurlijk staan de externe initiatieven niet stil tijdens de interne veranderingen die momenteel plaatsvinden binnen de organisatie. Een voorbeeld van een project dat momenteel loopt is Parkmanagement. “Samen met de SBBA werken we op bedrijventerrein Poldervlak aan verbeteringen voor de daar gevestigde ondernemers. Ondernemers op bedrijventerrein Poldervlak die geen lid zijn van de VBA profiteren ook van onze inzet daar. We hopen natuurlijk dat deze ondernemers daardoor de waarde van onze bedrijfsvereniging zien en zich zullen aansluiten.

Bereikbaarheid en zichtbaarheid

“Als voorzitter van de VBA fungeer ik vaak als uithangbord van de organisatie. Maar ik ben niet de enige die zicht inzet als contactpersoon richting bijvoorbeeld de gemeente en andere stakeholders. Henk Smeeman neemt daarin ook een heel belangrijke rol. Ook andere bestuursleden, zoals Taco van der Meer, Mario Bakker en Yunthai Hu zijn vaak aanwezig bij onze evenementen en zij streven ernaar om dan met zoveel mogelijk leden te spreken. Ik vind het belangrijk dat we als VBA zichtbaar en bereikbaar zijn in de stad Almere, maar ook daarbuiten. Vroeger hadden we regelmatig uitwisselingen met leden van de BKL en ik zou die verbinding tussen de VBA en de BKL graag weer opbouwen. Ik weet zeker dat we elkaar kunnen versterken en dat is voor al onze leden ook weer waardevol,” aldus Valentien.

Organisatie

“Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat alle bestuursleden zich hard maken voor de VBA. We werken samen aan de ontwikkeling van de VBA.” Het bestuur van de Vereniging Bedrijfskring Almere bestaat uit:

Kimberley Valentien – Voorzitter met portefeuille externe betrekkingen
Mario Bakker – Secretaris met portefeuille expert groepen
Salah Assalhi – Penningmeester met portefeuille financiën
Taco van der Meer – Bestuurslid met portefeuille evenementen
Yunthai Hu – Bestuurslid met portefeuille wonen
Mark Vlasblom – Bestuurslid met portefeuille onderwijs en scholing
Henk Smeeman – Bestuurslid met portefeuille lokale politiek