Afbeelding

Speerpunten bestuurlijk overleg Gemeente en VBA

Partnernieuws

In februari 2022 is door de VBA een peiling onder de leden gehouden. De vraag was wat Almeerse ondernemers belangrijke onderwerpen vinden, die na de verkiezingen in het ‘regeerprogramma’ 2022 - 2026 van de nieuwe Gemeenteraad en dus van het College van Burgemeester en Wethouders zouden moeten staan. Deze zaken zijn ook besproken tijdens het vóór die verkiezingen gehouden economiedebat met de politieke partijen.

Na het vaststellen van het coalitieakkoord door de deelnemende politieke partijen is door de VBA gekeken welke punten van onze ‘wensenlijst’ ook in het akkoord staan (waarbij bovendien financiering is geregeld), maar ook welke niet.

De VBA wil graag dat deze punten de agenda bepalen voor het bestuurlijk overleg in deze 

collegeperiode en heeft dit op de ALV van 29 november toegelicht. Het gaat daarbij om inhoudelijke, duidelijke en concrete acties, waarvan we de leden op de hoogte zullen houden.

Belangrijke punten, die niet in het coalitieakkoord staan:

-         Concrete voorstellen voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven (bijvoorbeeld lokale technische- of zorgopleidingen) waarbij de gemeente faciliteert.

-         Aanbestedingsbeleid: 25% van de opdrachten gaan naar het Almeerse bedrijfsleven (deze taakstelling dateert al uit 2015!). Actie door alle gemeentelijke diensten.

Actiepunten, die wel in het coalitieakkoord staan:

-         Pilot bedrijventerrein met Parkmanagement.

-         Actie tegen (verdere) verloedering van een aantal bedrijventerreinen.

-         Verduurzamen bedrijfsterreinen.

-         Starten herontwikkelingsclub gemeente, samen met ontwikkelaars, bedrijfsleven en financiers (verwerven kavels, saneren en opnieuw uitgeven).

-         Probleem logistieke circulaire bouw aanpakken: faciliteren HUB voor opslag en verhandeling materialen.

-         Cultuur: er wordt teveel gezien als ‘gemis’ terwijl er veel aanbod ‘om de hoek’ zit. Zet vooral in op zaken die passen bij het DNA van Almere: sport, vrije tijd, lokale initiatieven, kleine culturele organisaties.

We willen deze concrete onderwerpen bij het bestuurlijk overleg op 8 december vastleggen op de overlegagenda voor 2023.

Tenslotte: Het is de wens van de gemeenteraad met enige regelmaat contact te hebben met Almeerse ondernemers. Direct na de verkiezingen is er een excursie geweest met nieuwe raadsleden naar een bedrijventerrein. Eind december kijken we met de communicatie medewerker van de Raad hoe hieraan vervolg kan worden gegeven. We houden u op de hoogte.

Henk Smeeman, bestuur VBA, portefeuille politiek