(Foto: Google Maps)
(Foto: Google Maps)

Grote controle op bedrijventerrein Veluwsekant

112

VELUWSEKANT - De gemeente heeft samen met politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst, Liander en RIEC, afgelopen donderdag een grote controle uitgevoerd op het bedrijventerrein Veluwsekant. Er werden diverse overtredingen geconstateerd.

In totaal zijn er 37 panden en één bedrijfsverzamelgebouw bezocht. Bij deze controle zijn onder andere goederen aangeftroffen die met hennepteelt te maken hebben. Daarnaast zijn er verschillende andere overtredingen geconstateerd, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiksbestemming, veiligheid en milieu.

Tijdens de controle is onder andere het volgende gevonden:
– In een pand is een hennepplantage aangetroffen;
– In drie bedrijfspanden werd geslapen en/of gewoond. Dit is een overtreding van het Omgevingsplan;
– In twee panden was er gebouwd zonder omgevingsvergunning;
– In zestien gebouwen zijn tekortkomingen geconstateerd op het gebied van brandveiligheid, waaronder niet-gekeurde blusapparaten, geblokkeerde nooduitgangen en stalen constructies die niet voldeden aan de brandveiligheidseisen;
– Twee panden zijn door Liander van het stroomnetwerk afgesloten vanwege gevaarlijke stroomaansluiting en diefstal van elektra;
– In twee panden zijn milieuovertredingen geconstateerd door de Omgevingsdienst. Bijvoorbeeld het ontbreken van een lekbak en het onjuist opslaan van gevaarlijke stoffen;
– De Belastingdienst doet in een aantal gevallen aanvullend administratief onderzoek;
– In twee panden is illegaal watergebruik ontdekt, waarbij water buiten de meter om werd afgetapt. Vitens is ter plaatse gekomen om deze illegale situatie ongedaan te maken.
Per overtreding worden passende maatregelen genomen.

De controles op bedrijventerreinen zijn de laatste maandens stevig geïnventiseerd. Burgemeester Hein van der Loo: “Voor verkeerde handel moet je niet in Almere zijn. Het is ronduit onacceptabel dat legale bedrijven en diensten door criminele organisaties kunnen worden gebruikt voor illegaal gewin. Met deze controles laten we zien dat we dat niet tolereren. De resultaten laten zien dat controles nodig zijn. In 2024 gaan we hiermee door.”