In cocaïne gaat verschrikkelijk veel crimineel geld om. Uithalers verdienen tot wel 40.000 euro mee (Foto: AdobeStock)
In cocaïne gaat verschrikkelijk veel crimineel geld om. Uithalers verdienen tot wel 40.000 euro mee (Foto: AdobeStock) Teemu - stock.adobe.com

Politiechef: gemeente is verantwoordelijk voor goede voorzieningen’

Algemeen

De gemeente heeft weinig invloed op het aantal agenten in de stad. “Maar de gemeenteraad kan wel zelf beslissen over goede sociale voorzieningen. Die investering aan de voorkant voorkomt later heel vaak de inzet van politie.”

Door Marcel Beijer

Sectorhoofd Ben Nassir Bouayad reageert daarmee op de alarmerende uitkomsten van het grootschalige onderzoek dat werd uitgevoerd naar de sociale gesteldheid van Almere. De stad staat in de Top 5 voor wat betreft armoede, schooluitval, eenouder-gezinnen, jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit. “Het rapport bevestigt wat ik langer roep”, zegt Bouayad. “Almere is geen stad meer met vooral jonge tweeverdieners. Almere is er altijd wat terughoudend in geweest, maar het wordt tijd dat we de werkelijke situatie echt gaan benoemen: Almere is een grote stad geworden met grootstedelijke problematiek. De wijkagenten zien de meervoudige sociale problemen achter de voordeuren toenemen. Vooral bij jongeren, waarvan er in Almere erg veel zijn. Als je daar niet in mee beweegt, niet voldoende voorzieningen voor treft, dan zie je jongeren afglijden naar criminaliteit.”

Uithalers

Mensen onderschatten dat nog wel eens, stelt Bouayad. “Maar Almere is, samen met Rotterdam en Den Haag, de stad waar de meeste jongeren worden geronseld om in havens als ‘uithaler’ drugs uit containers te halen. In cocaïne gaat verschrikkelijk veel crimineel geld om. Uithalers verdienen er tot wel 40.000 euro mee. Op één avond. Die verleiding is voor sommigen niet te weerstaan. En dan blijkt vaak dat ze met dat geld hun schulden mee moeten aflossen. Bijvoorbeeld gokschulden. Dat is die meervoudige problematiek. Het is dus heel belangrijk om die groep dus preventief weerbaarder te maken.”

Preventie

Daar moet mede het landelijke project ‘Preventie met Gezag’ voor zorgen, waar Almere sinds dit jaar bij is aangesloten. Dat moet, in samenwerking met partners, jeugdcriminaliteit voorkomen en jongeren hulp te bieden bij het stopzetten van criminele activiteiten. Bouayad: “Dat gaat echt verder dan een ‘kopje thee drinken’, zoals wel eens smalend wordt beweerd. Het project zet zich in om die weerbaarheid bij jongeren te vergroten, om hen perspectief te bieden en duidelijke grenzen te stellen. Die aanpak werkt en vraagt straks ook meer inzet van de politie voor bijvoorbeeld de persoonsgerichte aanpak. En ja, daar krijgen wij als politie maar één extra fte vanuit Preventie met Gezag. Dit kan leiden dat we te weinig agenten hebben om dat te verwerken.”

Lobby’en

Al jaren smeekt de politie om meer mankracht. Volgens Bouayad zijn er Flevoland waarschijnlijk nog zo’n honderd agenten nodig. “We lobby’en al jaren voor extra capaciteit. De formatie zit nog steeds op het niveau van 2012, ondanks dat er nu grootstedelijke problematiek is. Op elke 5000 inwoners zou bovendien een wijkagent moeten zijn. In Poort zijn er twee wijkagenten op 20.000 inwoner. Almere zou eigenlijk bijna 46 wijkagenten moeten hebben. We hebben er slechts 31.”

Explosies

Bouayad geeft nog een voorbeeld. “We hebben de laatste maanden veel mankracht moeten inzetten op die explosies. Daardoor hebben we zware criminele zaken als inbraken, berovingen minder aandacht kunnen geven. Maar de gemeente heeft geen invloed op de bezetting. De gemeente heeft dat echter wel op goede sociale voorzieningen. Ik doe daar echt een dringend appèl op de gemeenteraad: investeer in sociale projecten, beloon het welzijnswerk van bijvoorbeeld De Schoor. Die investering aan de voorkant voorkomt later vaak de inzet van politie.”

Bibob

Die preventieve aanpak kan veel ellende voorkomen, net zoals intensivering van de Bibob-toets veel ellende bij bedrijven kan voorkomen. Daarmee worden bedrijven vooraf gescreend. “De burgemeester heeft daar extra budget voor gevraagd aan de raad (550.000 euro, MB) en dat ondersteun ik van harte. Bedrijven met foute bedoelingen moeten we aan de voorkant tegenhouden. Dat geld verdient zich absoluut terug. De oplossing ligt echt in preventief optreden.”


Ben Nassir Bouayad. (Foto: politie) - Credit