(Foto: Adobestock)
(Foto: Adobestock) peterschreiber.media - stock.ado

Ondernemers betrokken bij aanpak Almeerse energieproblemen

Algemeen

De gemeente gaat ondernemers betrekken bij de aanpak van de problemen op het Almeerse energienet. Dat maakte het college bekend in een brief over het programma ‘Groene en gezonde stad’. Hiervoor wordt een collectief opgericht. Het doel is slim omgaan met de beschikbare energiecapaciteit.

Door Indira Draijer

Door de problemen op het elektriciteitsnet is de capaciteit nu niet uit te breiden. Daarom zet de gemeente onder andere in op het slim verdelen van de beschikbare stroom. Ondernemers gaan hierin samenwerken, onder andere door data over hun energieverbruik onderling te delen. Ook wordt gekeken naar een collectief warmtesysteem met opslag en slimme collectieve laadpalen. In het eerste en tweede kwartaal van 2024 wordt het energiecollectief verder vormgegeven.

Zon op dak

Vanaf 1 januari van dit jaar mag de gemeente sommige daken gebruiken om duurzame energie (zoals zonne-energie) op te wekken. Door een wetswijziging krijgen gemeentes hiervoor een maatwerkbevoegdheid. Het gaat specifiek om utiliteitsgebouwen (zoals bedrijven, overheidspanden en zorginstellingen) die een gebruiksoppervlakte hebben van meer dan 250 m².

De gemeente wil nagaan hoe deze maatwerkbevoegdheid is in te zetten voor de energietransitie in verband met de heersende energieproblematiek.

Nieuw onderstation Etalage

Om de energieproblemen aan te pakken wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw onderstation. Het college steunt daarbij het idee om die te plaatsen in gebied “De Etalage”, nabij de Trekweg in Almere Buiten. Voordeel van deze locatie zou zijn dat Almere hiermee een eigen aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet krijgt. Dat heeft de stad nu niet.