Eind eerste kwartaal was de spanning op de arbeidsmarkt in Flevoland nog gemiddeld, nu is die krap. (Foto: UWV)
Eind eerste kwartaal was de spanning op de arbeidsmarkt in Flevoland nog gemiddeld, nu is die krap. (Foto: UWV)

Personeelskrapte in Flevoland neemt toe

Algemeen

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland is de afgelopen maand verder gedaald. Ook vergeleken met een jaar geleden is er sprake van een afname. Deze daling, gecombineerd met een stijgend aantal vacatures, versterkt de krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels is de arbeidsmarkt in Flevoland krap. Deze krapte is lastig voor werkgevers met vacatures, maar biedt kansen voor werkzoekenden.

Eind augustus 2021 verstrekte UWV 6.209 WW-uitkeringen in de provincie Flevoland. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 5,2% (-343 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 5,2% net zo hard. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 27,7%, oftewel 2.381 uitkeringen. Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-27,1%).

Arbeidsmarkt krap in Flevoland

De daling van het aantal WW-uitkeringen gaat gepaard met een stijgend aantal vacatures. Dat zorgt er voor dat de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt. Aan het eind van het tweede kwartaal was de arbeidsmarkt in Flevoland krap. In verhouding tot het aantal openstaande vacatures zijn er dan relatief weinig werkzoekenden. Werkgevers hebben dus voor steeds meer beroepen moeite om hun vacatures te vervullen. Omgekeerd hebben werkzoekenden steeds meer keus uit vacatures en ondervinden zij minder ‘concurrentie’ van andere werkzoekenden.

Breed spectrum beroepen

De krapte komt voor in een breed spectrum van beroepen. In Flevoland is de arbeidsmarkt voor technische beroepen zeer krap en zijn er dus goede kansen op werk. Alleen voor productiemedewerkers is de spanning op de arbeidsmarkt gemiddeld. Voor ICT-beroepen zoals software- en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten is de arbeidsmarkt (zeer) krap. Van de zorgberoepen is de spanning op de arbeidsmarkt in Flevoland groot voor onder andere artsen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verzorgenden IG.