Lopen er rechtzaken waarin de Floriade BV betrokken is? (Archieffoto: Shutterstock)
Lopen er rechtzaken waarin de Floriade BV betrokken is? (Archieffoto: Shutterstock)

PVV wil duidelijkheid over rechtszaken tegen Floriade

Politiek

De PVV wil dat het college duidelijkheid geeft of er inderdaad ‘meerdere gerechtelijke procedures lopen waarin de Floriade BV betrokken is’. De partij is achterdochtig omdat het college de raad niet zelfstandig informeert.

De PVV zegt vernomen te hebben dat er op dit moment meerdere gerechtelijke procedures lopen waarin de Floriade BV betrokken is. Het zou gaan om een aanbestedingszaak met een lokale partner, een procedure van een oud-directeur tegen de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder en een procedure met een internationale partij. De partij wil weten of die informatie klopt. ‘Kunt u per zaak aangeven tussen welke partijen de procedure aanhangig is, wat de financiële belangen zijn in deze procedures en of er met een negatieve uitkomst daarvan rekening is gehouden in de risicoreserveringen?’

Afvalplan

Ook stelt de partij vragen over een overeenkomst die gesloten zou zijn met een bureau over het afvalplan.  Deze opdrachtnemer (CAPH) zou een ambitieus afvalplan hebben opgesteld, maar dit plan zou uiteindelijk niet gebruikt zijn voor de aanvraag van de evenementenvergunning. ‘Bent u het met de PVV eens dat het bij de vergunningaanvraag ingediende afvalplan geen enkel element bevat dat aantrekkingskracht op potentiële bezoekers uitoefent?’, vraagt de partij die ook vernam dat CAPH haar zorgen over de gang van zaken kenbaar heeft gemaakt aan de verantwoordelijk wethouder.