Wapen van Almere (Foto: Fred Rotgans)
Wapen van Almere (Foto: Fred Rotgans)

Café Wapen van Almere berispt, maar mag vergunning houden

Algemeen

Café Het Wapen van Almere wordt door de gemeente extra in de gaten gehouden na klachten over overlast. Dat laat het college de fractie van DENK weten in antwoord op schriftelijke vragen van de partij die van mening is dat de horecavergunning moet worden ingetrokken. Het college is dat echter niet van plan.

Volgens Hassan Buyatui van DENK overtreedt het café aan de Hengelostraat ‘willens en wetens’ de regels van de horecavergunning en is van mening dat de gemeente daarop handhavend moet optreden.
Het college laat in antwoord weten het niet eens te zijn met die stelling. ‘Het klopt dat er meerdere constateringen gedaan zijn van overtredingen door het sportcafé. Wij hebben echter niet de indruk dat dit willens en wetens werd gedaan. Dit blijkt uit gesprekken die met de uitbater zijn gevoerd. Om nieuwe overtredingen te voorkomen is de uitbater uitgelegd wat de regels zijn omtrent het houden van een horecabedrijf in een woonwijk.’
Daarnaast is er momenteel een bestuursrechtelijke maatregel van kracht tegen het sportcafé, laat het college weten. ‘Toezichthouders van de gemeente zullen het sportcafé regelmatig bezoeken om te controleren of de uitbater zich aan de gestelde regels houdt.’

Horecavergunning

Het college gaat niet in op de wens van DENK om de horecavergunning van het Wapen van Almere in te trekken. ‘Bij het onmiddellijk intrekken van de verleende drank- en horecavergunning  (Alcoholwetvergunning) worden een aantal handhavingsstappen overgeslagen. Daardoor zou het intrekken van de verleende vergunning op dit moment niet proportioneel zijn. Tevens wordt er op dit moment bestuursrechtelijk gehandhaafd. Deze handhavingsmiddelen lijken effect te hebben op het gedrag van de uitbater, aangezien toezichthouders van de gemeente minder overtredingen constateren bij het sportcafé.’